[bannière] Belinfos.be, toute l'actualité en Belgique francophone Site belge francophone


134 sources différentes


25/05/2018 - DROIT ET JUSTICE : 5 sources

1 - Conseil d'Etat (Strada)
2 - Droit Belge
3 - Droits quotidiens
4 - SPF Justice
5 - Strada - Mises à jour


DROIT ET JUSTICE (1) : Conseil d'Etat (Strada)

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Raad van State (5de kamer) - arrest nr. 240.780 dd. 22 februari 2018Conseil d'Etat (Strada)
zaken - beroep - arrest - geert - regering - gemeenschap - media maatschappij - lokale radio - auditoraat - geheel - tussenkomende partij - beschikking - reden om de zaken - tussenkomst - tussenkom sten - stelling van het frequentieplan - schorsing bij arrest - samenvoeging - landelijke radio - omstandigheid - raadsman van de verzoeken -...
Raad van State (5de kamer) - arrest nr. 240.781 dd. 22 februari 2018Conseil d'Etat (Strada)
kandidaat - advies - kennis - bekwaamheid - tussenkomende partij - benoeming - verdienste - criterium - middelonderdeel - ervaring - vaardigheid - beoordeling - koning - velde - werk - gerechtsdeurwaarder - minister van justitie - procureur - quotering - inzet - overheid - motivering - andere kandidaten - tussenkomende partijen - punt -...
Raad van State (5de kamer) - arrest nr. 240.782 dd. 22 februari 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - advies - kandidaat - benoeming - verdienste - beoordeling - bekwaamheid - minister van justitie - vaardigheid - overheid - koning - kennis - ervaring - onderdeel - quotering - wijze - kwaliteit - globaal advies - rekening - ambt - score - punt - gerechtsdeurwaarder - andere kandidaten - verdiensten van de kandidaten -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.874 du 1er mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
sanction - sanctions administratives - nouvelle loi communale - nouvelle loi - règlement - certificat de conformité - peine - échevin - exploitant - mesure - collège des bourgmestre - sanction administrative - sanctions administratives communales - conseiller d État - conseil communal des peines - infraction - conseil communal - charge de...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.886 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
vast bureau - voorstel - tussenkomende partij - beroepscommissie - voorstel van besluit - notulen - beroepscommissie voor tuchtzaken - stuk - decreet - secretaris - voorzitter - tuchtoverheid - motief - raadsman - kennis - rechtsgevolg - beroepscommissie vast - beslissing - uitdrukkelijke motivering - rechten van verdediging - tuchtstraf -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.887 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - spoedeisendheid - stedelijke school - lager onderwijs oase - lager onderwijs - directeur - college van burgemeester - schepen - uitspraak - ingang - ernstig nadeel - situatie - relatie - levensstandaard - behandeling - beginsel - tijdelijke aanstelling - arrest - schepenen van stad - iris verstrepen - spoedeisendheid van de zaak -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.888 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
schepen - stedelijke school - college van burgemeester - lager onderwijs oase - lager onderwijs - directeur - voorwerp - arrest - iris verstrepen - ingang - exceptie - schepenen van stad - uitspraak - beroep tot nietigverklaring - verzoekster - aanstelling van verzoekster - reglement prima facie - rekening - relevante ervaring - reglement prima...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.889 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
functie - culturele actie - centrale dienst - culturele actie van het ministerie - arrest - staat - ondergeschikte orde met ingang - ondergeschikte orde - staffuncties - reden - instelling - overheid - koning - directeur - hogere klasse - ingang - managementfunctie - ministerraad - openbaar nut - point - taalkader - uitvoering - voorwerp -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.890 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
hoogleraar - raad van bestuur - gecontingenteerde bevordering - bevordering - terugwerkende kracht - verdienste - aanspraak - faculteitsraad - emeritaat - reden - bevordering tot hoogleraar - excepties - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling - middel - minimale verwachtingen - rechtspraak van de raad van...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.891 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
graad - tuchtcommissie - spoedeisendheid - ernstig nadeel - machtsmisbruik - nadeel - schade - feit - tenlastelegging - publicatie - punt - professor - arrest - seksuele intimidatie - tuchtmaatregel - persoon - graad van hoofddocent - grensoverschrijdend gedrag - onethische gedragingen - beeld - studenten - tijd - tuchtstraf - identiteit -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.892 du 5 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
société - société anonyme - groupement - engineering - désistement - partner - brabant - société anonyme agora - pièce - extrême urgence - conseil d État - charge des parties - société bureau - village - audience - note d observations - erreur - marché - procédure en référé - présente procédure - ministre des finances -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.893 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - bestuurlijke maatregel - milieuvergunning - burgemeester van de stad - inrichting - vliegveld - auditeur afdelingshoofd peter provoost - exploitatie - gewone rechtspleging - bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied - bestemming landschappelijk - tussenkomende partij - auditeur afdelingshoofd - college van burgemeester -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.894 dd. 5 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
milieuvergunning - bestuurlijke maatregelen - arrest - bestuurlijke maatregel - minister van omgeving - schepen - college van burgemeester - vliegveld - inrichting - schepenen van de stad - verwerende partij - landingsbaan - natuur - vermoedelijke overtreder - tussenkomende partij - bestuurlijk beroep - grondwet - zoverre - onbetwistbare...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.895 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
openbare orde - wapen - munitie - vuurwapen - vergunning - feit - veiligheid - motief - wapenwet - inbreuk - gevaar - wettige reden - lokale politie - oordeel - basis - verklaring - bepaling - beoordeling - wapenwetgeving - vaststelling - verzoeker - verbalisant - beroepsinstantie - categorie - administratieve verplichtingen - minister van...
Raad van State - arrest nr. 240.896 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
coöperatieve vennootschappen - grondwettelijk hof - artikel - verzoeker - tussenkomende partijen - commissie - aandeel - arrest - unie - beroep - natuurlijke personen - vraag - vaststelling - maatregel - lidstaat - verdrag - nationale bank - prejudiciële vraag - financiële sector - organiek statuut - gerecht - hof van justitie - richtlijn -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.897 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - équipement - homme - exportation - décret - violation - situation - équipements militaires - commission d avis - analyse - dossier - acte - motivation - risque - destinataire - technologie - regard - critère - élément - manière - membre - produit - conseil d État - obligation - exécution - demande - examen -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.898 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - dossier - exécution - droit - région wallonne - exportation - courrier - conseil d État - homme - risque - droit international - extrême urgence - connexité - conséquence - recevabilité - coordination nationale - coordination nationale d action - objet d une analyse - démocratie - produit - défaut - premier auditeur - pièces...
Conseil d'État - arrêt n° 240.899 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - état - exportation - conseil d État - destination - intervenant - urgence - licences de renouvellement - avocat - dossier - homme - droit - région wallonne - administration - mention - coordination nationale - coordination nationale d action - droit international - démocratie - extrême urgence - produit - intervention - intérêt...
Conseil d'État - arrêt n° 240.900 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - équipement - exportation - décret - homme - violation - situation - licence de renouvellement - équipements militaires - motivation - commission d avis - analyse - technologie - critère - regard - dossier - décision - destinataire - risque - élément - membre - raison - absence - droit - produit - répression -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.901 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - équipement - exportation - homme - décret - violation - situation - acte - équipements militaires - commission d avis - analyse - dossier - licences de renouvellement - motivation - élément - risque - critère - décision - regard - technologie - destinataire - argumentation - manière - membre - raison - droit -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.902 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - arme - dossier - région wallonne - exportation - exécution - conseil d État - homme - droit - courrier - produit - coordination nationale d action - coordination nationale - démocratie - droit international - mention - premier auditeur - administration - avocat - extrême urgence - audience - livraison - information - urgence -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.903 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - dossier - arme - homme - région wallonne - exportation - conseil d État - droit - risque - licences litigieuses - recevabilité - connexité - conséquence - coordination nationale - coordination nationale d action - produit - courrier - premier auditeur - pièces confidentielles - actes administratifs - droit international - objet...
Conseil d'État - arrêt n° 240.904 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - exportation - équipement - homme - décret - violation - situation - équipements militaires - analyse - commission d avis - regard - dossier - technologie - motivation - critère - destinataire - membre - risque - produit - obligation - état - règle - droit - examen - décision - raison - absence - motif - passage -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.905 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - exportation - équipement - homme - décret - violation - équipements militaires - situation - analyse - dossier - commission d avis - acte - regard - risque - technologie - destinataire - motivation - critère - élément - manière - membre - droit - état - motif - raison - décision - exécution - examen - absence -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.906 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - exportation - équipement - homme - décret - violation - équipements militaires - situation - dossier - analyse - commission d avis - acte - motivation - destinataire - risque - technologie - regard - critère - élément - manière - membre - droit - règle - motif - cadre - renouvellement - absence - obligation -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.907 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - équipement - exportation - homme - décret - violation - équipements militaires - situation - analyse - dossier - commission d avis - risque - destinataire - technologie - acte - regard - motivation - élément - critère - manière - membre - examen - raison - exécution - absence - motif - décision - obligation -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.908 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - équipement - exportation - homme - décret - violation - situation - équipements militaires - analyse - commission d avis - dossier - destinataire - regard - technologie - motivation - risque - acte - membre - critère - manière - élément - produit - obligation - exécution - absence - conseil d État - droit - cadre...
Conseil d'État - arrêt n° 240.909 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - exportation - équipement - homme - décret - violation - situation - équipements militaires - analyse - commission d avis - dossier - motivation - regard - technologie - membre - destinataire - risque - critère - examen - motif - raison - produit - élément - obligation - absence - état - droit - application -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.910 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
licence - commission - équipement - exportation - homme - décret - violation - équipements militaires - situation - commission d avis - analyse - dossier - regard - critère - motivation - technologie - raison - destinataire - risque - membre - absence - motif - droit - produit - obligation - examen - état - nature - région - compétence -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.911 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - vreemdelingenwet - aanvankelijk beslissing - arrest - aanvraag - bezit - vreemdelingenbesluit - buitengewone omstandigheid - maand - vreemdeling - ogenblik - bijlage - verblijf - cassatieberoep - motivering - beroep tot nietigverklaring - aanvraag om machtiging tot verblijf - vraag - memorie van wederantwoord - migratie -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.912 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verweerder - aandoening - verweerders - arrest - aanvraag - medisch attest - aanvankelijk beslissing - aorta - ambtenaar geneesheer - vreemdelingenwet - betrokkene - middelonderdeel - controle - jaar - advies - medische gegevens - behandeling - beoordeling - standaard medisch getuigschrift - standaard medisch - medische attesten - enige middel...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.913 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
punt - basiswet - gedetineerde - tuchtprocedure - procedure - penale luik - straf - memorie van wederantwoord - mate - categorie - middel - betrokkene - grote kamer - werk - raadsman - sanctie - beoordeling - bepaling - gemeenschappelijk verband - deel - aard - engel - kritiek - inbreuk - criterium - gevangenis - orde - diens raadsman - feit -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.914 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
wapenwet - aanvraag - vergunning - beoordeling - wapen - hernieuwing - voorwaarde - wettige reden - vergunningsplichtig vuurwapen - arrest - bepaling - minister van justitie - aanvrager - punt - risico - wetgever - reden - bijkomende beveiliging - verlenging - uitoefening - veiligheidsadviseur - groot risico - vuurwapen - overheid - principe -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.915 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
thema - verzameling - vuurwapen - aanvraag - laatste memorie - memorie van wederantwoord - wapenwet - wapen - erkenning - beoordeling - vergunning - minister van justitie - openbare orde - militaire vuurwapens - pistool - auditoraat - vader - positieve adviezen - kaliber - omzendbrief - verweerder - openbare veiligheid - bijhorende munitie -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.916 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
correctionele rechtbank - punt - ambt - onderzoeksraad - betrokkene - tuchtoverheid - beoordeling - feit - definitieve ambtsontheffing - staat - persoonlijke situatie - memorie van wederantwoord - straf - algemeen rechtsbeginsel - ongepast gedrag - oordeel - militair - rechtbank - adjudant chef - statutaire maatregel - grote kamer - laatste...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.917 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
vreemdelingenwet - bevel - arrest - bevel om het grondgebied - grondgebied - verweerder - rekening - beoordeling - gezinsleven - beslissing tot weigering - adoptiemoeder - verplichting - administratief dossier - beslissing tot weigering van verblijf - artikel - voorwerp van het cassatieberoep - motivering - beslissing bevel - beslissing bevel...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.918 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - désistement d instance - règlement - avocat - chambre - parties requérantes - exécution - majoration - lois sur le conseil d État - règlement général de procédure - conseil d État - règlement général - demande de poursuite - premier bloc - présomption de désistement - présent arrêté - premier bloc en...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.919 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - désistement d instance - règlement - conseil d État - chevalier - enrôlement - voie électronique - demande de poursuite - règlement général - règlement général de procédure - seconde partie - seconde partie adverse - chambre - exécution - lois sur le conseil d État - partie requérante par le service -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.920 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
mémoire - absence - intérêt requis - audience - indemnité de procédure - partie intervenante - seconde partie adverse - seconde partie - premier auditeur - document - lois sur le conseil d État - règlement général - conseiller d État - conseil d État - règlement général de procédure - charge de la partie - chambre - avocat -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.921 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
construction - partie intervenante - parties requérantes - conseil d État - seconde partie - conseiller d État - retrait - indemnité de procédure - collège communal - intervention - premier auditeur - première partie - balthasar - avocat - seconde partie adverse - première partie adverse - audience - société anonyme - permis d...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.922 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - parties requérantes - indemnité de procédure - avocat - voie électronique - partie intervenante - région wallonne - désistement - conseiller d État - société à responsabilité - avenue - audience - région wallonne à la société - objet de la requête - tous deux domicile - procédure par une requête - procédure...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.923 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - parties requérantes - avocat - indemnité de procédure - concept - désistement - audience - partie intervenante - avenue - société anonyme - intervention - conseiller d État - qualité de partie intervenante - partie adverse à la charge - qualité de partie - procédure par une requête - plan d alignement général du...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.924 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
société à responsabilité limitée - conseil d État - société à responsabilité - avocat - indemnité de procédure - désistement - conseiller d État - région wallonne - audience - permis d urbanisme - parties intervenantes - partie adverse à la charge de la partie requérante - première partie - première partie intervenante - lois...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.925 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - premier auditeur - appartement - société anonyme - audience - conseiller d État - conseil d État - région wallonne - retrait - objet de la requête par une requête introduite - permis d urbanisme - partie requérante à la charge de la partie adverse - partie requérante à la charge - objet en cours d instance...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.926 dd. 6 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
offerte - koninklijk besluit plaatsing - prijs - opdracht - eenheidsprijs - vermoedelijke hoeveelheden - substantiële onregelmatigheid - inschrijvers - bvba - unie - dringende noodzakelijkheid - supplement op het publicatieblad - verkeerde meetstaat - inschrijver - aanbesteding - vergelijking - sprake - vormvoorschrift - arrest - andere...
Conseil d'État - arrêt n° 240.927 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - zone - parking - projet - plan - agrandissement - autorité - collège communal - aménagement - fonctionnaires technique - délai - permis unique - travail - aire - zone de parking - bâtiment - affichage - zone de parc - partie intervenante - dossier - environnement - autorisation - annulation partielle - manière - conseil d État -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.928 du 6 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
exécution - indemnité de procédure - première partie - première partie adverse - construction d un garage privé - remise sur une parcelle - demande de poursuite de la procédure - demande de poursuite - construction d un garage - conseil d État - chambre - section du contentieux - section du contentieux administratif - avocat - lois sur...
Conseil d'État - arrêt n° 240.929 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
fils - fait - sanction - élève - audition - décret - extrême urgence - motif - fils de la requérante - existence - motivation - enfant - autorité - établissement - appréciation - mesure - gravité - bénéfice - erreur manifeste - procès-verbal - dossier - sorte - autres faits - considération - bonne marche - seconde branche -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.930 dd. 7 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
bvba apotheek - geert apotheek - advocaten - sociale zaken - verwerping - vermoeden van afstand van geding - tussenkomende partij - volksgezondheid - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de procedure - vermoeden van afstand - verloop van de rechtspleging - verslag aan de partijen - regeling van de rechtspleging voor de...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.931 dd. 7 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
bvba - autoriteit - inschrijving - verwijzing - vermoeden van afstand - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de rechtspleging - arrest - verzekering - vergoeding - verloop van de rechtspleging - verbod - termijn - sociale media - schrapping - reglement - register van de verzekeringstussenpersonen - vermoeden van afstand van...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.932 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
charge de la partie - charge de la partie adverse - indemnité de procédure - avocat - partie intervenante - conseil d État - conseiller d État - premier auditeur - chambre - avenue - audience - intervention - parties requérante - objet de la requête par une requête - procédure par une requête - parcelles section - décision de retrait...
Conseil d'État - arrêt n° 240.933 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité - absence - indemnité de procédure - audience - intérêt requis - règlement général de procédure - lois sur le conseil d État - charge de la partie - avocat - règlement général - montant - charge de la partie requérante - conseiller d État - conseil d État - concurrence - partie intervenante - parties adverses - chambre...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.934 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - indemnité de procédure - charge de la partie - avocat - communes avoisinantes - conseiller d État - charge de la partie requérante - premier auditeur chef de section - premier auditeur - campagne - partie intervenante - agence intercommunale - audience - désistement - association - arrondissement - intervention - qualité...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.935 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - charge de la partie - conseil d État - audience - communes avoisinantes - charge de la partie requérante - concurrence - campagne - conseiller d État - premier auditeur chef de section - avocat - désistement - premier auditeur - partie intervenante - association - arrondissement - agence intercommunale -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.936 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - conseil d État - charge de la partie - intervention - partie intervenante - désistement - premier auditeur - agence intercommunale - premier auditeur chef de section - construction - conseiller d État - communes avoisinantes - charge de la partie requérante - campagne - avocat - audience - arrondissement -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.937 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseiller d État - décret - commune - désignation - conseil des contestations - conseil des contestations électorales - application - disposition - action sociale - litige - fonction - membre - président fonction - violation - exception - attente - règle - loi de pacification - installation - communes périphériques - réglementation -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.938 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseiller d État - conseil d État - démission - démission avant terme - cabinet - intérêt - audience - décision du conseil - démission avant terme du président - désignation - fonction - action sociale - attente de la nomination - élection de domicile - traduction - président fonction - présente demande - assemblée générale -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.939 du 7 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
connaissance - action sociale - fonction - entretien - présomption - partie - gouverneur - autorité - nomination - question - exercice - plainte - néerlandais - membre - élection - connaissances linguistiques - commune - conseil d État - conseiller d État - connaissance de la langue - candidat - fait - langue - mandat - raisonnement -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.940 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - bestuurlijke maatregel - stortplaats - afvalstof - bestuurlijke maatregelen - milieuvergunning - stof - vermoedelijke overtreder - rubriek - vergunning - arrest - afdeling - procedure - raad van bestuur - vereniging - natuur - voorwaarde - feit - gevaarlijke afvalstoffen - site - vaststelling - milieu inspectie -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.941 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
gebied - woongebied - ambachtelijke bedrijven - landelijk karakter - agrarisch gebied - stedenbouwkundige voorschriften - motivering - verenigbaarheid - ruimtelijke ordening - beroep - inrichting - schepenen van de gemeente - beroepen beslissing - algemeen aannemingsbedrijf - milieuvergunningsaanvraag - arrest - loods - artikel -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.942 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - milieuvergunning - voorwerp - beroep - rechtsplegingsvergoeding - beslissing van de deputatie van de provincieraad van west - beslissing van de deputatie - beroepen beslissing - teloor - inrichting - advocaat bram - project - praktische uitvoering - oorzaak - procedure - oog op de uitbreiding - onvoorwaardelijke verklaring van de...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.943 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - afstand - arrest - summeren - laatste memorie - afstand van het geding - advocaat peter - verzoek tot voortzetting van het geding - memorie van wederantwoord - milieuvergunning - provincieraad - schepenen van de gemeente - summeren tegen de beslissing - verloop van de rechtspleging - verzoek tot voortzetting - kosten van...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.944 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - afstand - arrest - summeren - afstand van het geding - advocaat peter - laatste memorie - verzoek tot voortzetting van het geding - nietigverklaring van het besluit - nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad - provincieraad - schepenen van de gemeente - summeren tegen de beslissing - verloop...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.945 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - tussenkomende partij - afstand - arrest - afstand van het geding - advocaat peter - laatste memorie - summeren - beroep - nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad - maart tweeduizend - provincieraad - schepenen van de gemeente - summeren voor het exploiteren - verlenen van de milieuvergunning - verloop...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.946 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - afstand - arrest - afstand van het geding - advocaat peter - laatste memorie - summeren - beroep - verzoek tot voortzetting van het geding - nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad - provincieraad - schepenen van de gemeente - summeren voor het exploiteren - verlenen van de milieuvergunning...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.947 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - afstand - arrest - afstand van het geding - advocaat peter - laatste memorie - summeren - beroep - verzoek tot voortzetting van het geding - nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad - provincieraad - schepenen van de gemeente - summeren voor het exploiteren - verlenen van de milieuvergunning...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.948 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - tussenkomende partij - afstand - arrest - afstand van het geding - advocaat peter - laatste memorie - beroep - summeren - verzoekschrift tot voortzetting - nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad - provincieraad - schepenen van de gemeente - summeren voor het exploiteren - verlenen van de...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.949 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - verzoekster - afstand - arrest - afstand van het geding - advocaat peter - laatste memorie - beroep - summeren - verzoekschrift tot voortzetting - nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad - provincieraad - schepenen van de gemeente - summeren voor het exploiteren - verlenen van de...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.950 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
afstand - afstand van het geding - arrest - volksgezondheid - memorie van wederantwoord - nietigverklaring van de beslissing - rechtsplegingsvergoeding - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - sociale zaken - vennootschap - verloop van de rechtspleging - maart...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.951 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
sociale bescherming - federatie - afstand - socialistische mutualiteiten - martel - decreet - socialistische mutualiteit - arrest - zorgkas - advocaat jens - afstand van het geding - tweetalig gebied - territorium - zorgkas in de zin van artikelen - uitvoering van het decreet - voorzitter - sociale bescherming onontvankelijk - verloop van de...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.952 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - kamer - besluit van de regent - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - termijn - memorie van wederantwoord aan de griffie - nietigverklaring van de beslissing - nietigverklaring van de beslissing van de dienst inspectie dierenwelzijn - overheid -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.953 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
deputatie - tussenkomende partij - cassatieberoep - administratief beroep - arrest - verzoekster - voorwerp - eindarrest - exceptie - schepen - stilzwijgende afwijzing - bevoegdheid - cassatie - cassatieberoep gegrond - kosten van het geding - correcte herbeoordeling - openbare orde - stilzwijgende afwijzing van het beroep - vervaltermijn -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.954 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - hetzij - beroepsmogelijkheid - mogelijkheid - middel - arrest - aangetekend schrijven - zorgvuldigheidsbeginsel - kennisgeving - brief - cassatieberoep - termijn - procedure - beroepstermijn - vertrouwensbeginsel - deputatie - rechtszekerheidsbeginsel - beroepsmogelijkheid in de brief - strengheid van de wet - dag na de startdatum...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.955 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - artikel - grondwettelijk hof - prejudiciële vraag - zorgvuldigheidsbeginsel - redelijkheidsbeginsel - grondwet - bestuurlijke geldboete - middel standpunt - bijzondere wet - cassatieberoep - decreet - memorie van wederantwoord - middel standpunt van verzoeker - procedure - rechtspleging - resultaat - uiteenzetting - verband - verzoek...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.956 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
eigenaar - beschrijvend bodemonderzoek - grondwettelijk hof - bodemverontreiniging - artikel - onderdeel - verontreiniging - prejudiciële vraag - maatregel - arrest - bestuurlijke maatregel - beroeper - vraag - grondwet - bodemsanering - bepaling - exploitant - enig middel - gebruiker - sanering - straf - proces verbaal - toezichthouder -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.957 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
rechtsplegingsvergoeding - afdeling bestuursrechtspraak - arrest - laatste memorie - termijnen voor het toesturen - nietigverklaring van de beslissing van het agentschap zorg - ontbreken van het belang - ontvankelijkheid van het beroep - partijen juridische - rechtsplegingsvergoeding op grond - schadevergoeding tot herstel - sociale bescherming...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.958 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
elektronische sigaretten - richtlijn - handel - product - verkoop - elektronische sigaret - patroon - beginsel - dienst - informatie - volume - vloeistof - reservoir - maand - gezondheidswaarschuwingen - arrest - unie - fabrikant - lidstaat - verpakkingseenheden - verkoop op afstand - invoerder - gebruik - artikel - bepaling - waarschuwing -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.959 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
administratieve geldboete - aangetekende brief - geldboete - zorgverzekering - aangetekend schrijven - zorgfonds - rechtsplegingsvergoeding - brief - bijdrage - betaling - arrest - argument - memorie van wederantwoord - onderzoek - enig middel - regering - laatste memorie - premie - achterstallige bijdragen - persoon - overschrijvingsformulier...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.960 du 8 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
première partie adverse - première partie - délai - permis - collège - construction - collège communal - partie - autorité - travail - arrêt d annulation - permis d urbanisme - amende - conseil d État - dossier - motivation - direction - principe - courrier - demande de permis - régularisation - garage - intérêt - élément -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.961 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
advocaten - tussenkomende partij - vermoeden van afstand - kosten van de vordering - kosten van de vordering tot schorsing - verzoek tot voortzetting - arrest - theaterzaal - vergoeding - tussenkomende partijen - tussenkomende partij gevorderde rechtsplegingsvergoeding - tussenkomende partij gevorderde - vermoeden van afstand van geding -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.962 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoek tot voortzetting van de procedure - verzoek tot voortzetting - verwerping - kosten van het beroep tot nietigverklaring - kosten van het beroep - vermoeden van afstand van geding - vermoeden van afstand - verslag aan de partij - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - schepen - steven -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.963 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - dringende noodzakelijkheid - afdeling - zeekanaal - verzoek tot voortzetting van de rechtspleging - verzoek tot voortzetting - vermoeden van afstand - roldeur - passing - ongekende datum - afdeling bestuursrechtspraak - regeling van de rechtspleging voor de afdeling - reglement - rentmeesters kantoor - afstand van het geding vast -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.964 du 8 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
marché - montant - critère - recours en annulation - indemnité de procédure - critères d attribution - service - extrême urgence - règlement - délai - marchés de travaux - majoration - raison - application - fourniture - pouvoir adjudicateur - principe - conseil d État - motif - motivation - procédure initiale - règlement général...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.965 du 8 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
audition - état - directeur - motivation - substance - audition disciplinaire - possession de substance - possession de substance illicite - alcool - conseiller d État - assistant - dernier mémoire - état second - visite - intéressé - conseil d État - intimité - premier auditeur - appel à un avocat - agent pénitentiaire - dossier -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.966 du 8 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
ordre - grand officier - courrier - distinction - intérêt - auditorat - octroi - cour de cassation - annulation partielle - appréciation - conseiller d État - premier président - cour d appel - ancienneté - date de prise - bosquet - avocat - déclinatoire de compétence - premier président de la cour de cassation - caractère indirect -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.967 du 8 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
service - attestation - agrément - absence - accord - agence - procès-verbal - bois - décision de retrait - accueil - motif - capacité - fait - norme - visite - commission - arrêté ministériel - conformité - dossier - sécurité - contrôle - bâtiment - santé - administration - action sociale - motivation - personne - institution -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.968 du 8 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
offre - page - critère - motivation - délai - méthodologie - soumissionnaire - solution - point - attributaire - marché - manière - sous-critère - attributaire du marché - réactivité - disponibilité - outil - call - dossier - note de méthodologie - comparaison - étude - moyen - critères d attribution - redevable - pièce - raison -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.969 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
offerte - perceel - procedure - opdracht - raming - motief - motivering - inschrijvers - onderhandeling - inschrijver - aanpassing - project - grief - mogelijkheid - onderhandelingsprocedure - sint - toelating - kader - dringende noodzakelijkheid - uiteenzetting - bedrag - slotte - overheid - prijs - voorwaarde - gunningsprocedure - stopzetting...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.973 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - opslag - termijn - vergunning - laatste memorie - natuur - beroep - landbouw - arrest - memorie van wederantwoord - minister van omgeving - milieuvergunning - voorwerp - uitspraak - actueel belang - deputatie van de provincie - geldigheidsduur van de basisvergunning - bvba - aanvraag - bestuurlijke beroepen - rechte - gevolg -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.974 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
afschrijvingstermijn - regering - berekening - aanvang - investering - bijlage - basis - onrendabele top - energiebesluit - aanvang afschrijvingsperiode - rekening - productie installatie - investeringsbedrag - wijziging - bedrag - extra investeringen - gedeelte - betrokken installatie - verlenging - financiën - memorie van toelichting -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.975 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
intensieve veeteelt - inrichting - bedrijf - exploitatie - sprake - arrest - verzoeker - industrieel karakter - mogelijke productiviteit - ruimtelijk uitvoeringsplan - grondgebonden karakter - melk - exploitant - beroep - agrarische bedrijven - afbakening grootstedelijk - graad van mechanisatie - groot deel - groot deel van het jaar - rund -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.976 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
advocaten - laatste memorie - beroep - auditeur afdelingshoofd peter provoost - auditeur afdelingshoofd - arrest - advocaat bram - voorwerp - smet kantoor - voorzitter - landbouw - maart tweeduizend - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - minister van omgeving - natuur - nietigverklaring van het besluit - raad van state bij arrest...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.977 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
beschrijvend bodemonderzoek - bestuurlijk beroep - juridische dienst - aanmaning - saneringsplicht - zaken - arrest - brief - termijn - persoon - aanvraag - mogelijkheid - decreet - immobiliën - beoordeling - bodemverontreiniging - regering - rechtsvoorganger - vrijstelling - cliënte - middel in de zaak - juridische dienst van het departement...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.978 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
consulting - arrest - bvba - nadeel - woning - bepaling - gewijzigde plaats - herbouw - algemene beginselen - deputatie - onrecht - herbouwen - beoordeling - beperkte afwijking - voorschrift - bestaande bouwvolume - perceel - gevolg - zonevreemde woningen - bouwplaats - rechtsgrond - cassatieberoep - vergunningsaanvraag - beschikking -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.979 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
inschrijvers - bestek - offerte - lijst - tablet - functionele werking - functionele werking van de software - demo - overheid - rekening - route - tablet software - container - onderhandelingsronde - gebruiker - tijd - beoordeling - software - opdracht - minimale rapportering - dienst - oplossing - kaart - dringende noodzakelijkheid - concept...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.980 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
hinder - windturbine - exploitant - meting - bijzondere voorwaarden - specifieke geluid - bijzondere voorwaarde - afdeling - exploitatie - niveau - reductie - rekening - specifieke geluid van de windturbines - verzoekende - verzoekende partij - industriegebied - gemeente - gebied - aanvaardbaar niveau - omgevingsgeluid - sprake - nachtperiode -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.981 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
nadeel - recht - onrecht - betrokken terreinen - activiteit - vrederechter - gebouw - site - arrest - vonnis - uitspraak - gevolg - grondwet - aanhorigheden - beëindiging - vaststelling - nadelen ten gevolge - openbaar domein - onrechtstreekse hinder - zoverre - stedenbouwkundige vergunning - tussenkomende partij - rechtstreekse hinder -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.982 dd. 8 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
nadeel - gebouw - arrest - recht - vrederechter - onrecht - vonnis - grondwet - uitspraak - activiteit - site - vaststelling - milieuvergunning - beëindiging - nadelen ten gevolge - onrechtstreekse hinder - actueel belang - tussenkomende partij - rechtstreekse hinder - zoverre - essentie - gevolg - gebruik - aanhorigheden - eigendomsrecht -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.983 du 9 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
directeur - principe - formation - arrêté ministériel - police - directeur général - information - partie - bloc - principe de motivation - seconde session - aspirant - mémoire - directeur général des ressources - matière - cluster - cours - intéressé - autorité - raison - volet - sein - dernier mémoire - académie - activité -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.984 du 9 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
recours interne - extrême urgence - délai - établissement - examen - règlement - commission - recours externe - urgence - réussite - affaire - affichage - exécution - chef d établissement - commission de recours - décision du conseil d État - décision du conseil - étudiant - élève - réponse - enseignement de promotion sociale -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.985 du 9 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
agence - contrôle - procès-verbal - établissement - agent - mesure - autorisation - disposition - motif - autorité - agence fédérale - agence fédérale pour la sécurité - infraction - principe - agrément - obligation - audition - constatation - destinataire - motivation - destinataire avec un accusé - menace - application - partie -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.986 du 9 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
zone - commune - îlot - aménagement - terrain - public - projet - école - plan - jardin - limite - accord - permis - convention - établissement - tabellion - partie - terrain de sport - aire de repos - promoteur - passage - zone minimum - zone minimum de jardin accessible - zone minimum de jardin - long - permis d urbanisme - rues africaine...
Conseil d'État - arrêt n° 240.987 du 9 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
zone - terrain - aménagement - îlot - public - commune - école - jardin - plan - projet - limite - permis - terrain de sport - convention - accord - aire de repos - établissement - tabellion - passage - partie - zone minimum - zone minimum de jardin - zone minimum de jardin accessible - limite séparative - long - permis d urbanisme -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.988 dd. 12 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
voorwerp - geordende lijst - eventuele benoemingen - laureaat - lijst - arrest - geordende lijst op basis - federale overheid - voorwerp van het beroep - ogenblik - werfreserve - mogelijkheid - selectie - functie - vernietiging van de beslissing - gebouw - selectieprocedure - proces verbaal - administratieve beslissing van de selectiecommissie...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.989 du 12 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
examen - accès - année académique - premier cycle - indemnité - indemnité de procédure - examen d entrée - sciences dentaires - étudiant - programme - décret - sciences médicales - issue - terme - étude - université - programme d études - première année - intérêt - attestation d accès - conseil d État - premiers crédits -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.990 du 12 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
examen - année académique - accès - indemnité - premier cycle - indemnité de procédure - examen d entrée - sciences médicales - sciences dentaires - programme - étudiant - décret - étude - issue - terme - programme d études - université - unités d enseignement - conseil d État - troisième partie - troisième partie adverse -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.991 du 12 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
audience - avocat - intérêt - greffier assumé - premier auditeur - conseil d État - premier auditeur chef de section - objet de la requête - État belge - objet de la requête par une requête par voie électronique - occasion - plein droit - prise en charge - prise en charge par le service des tutelles - propres dires - recours en...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.992 du 12 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - greffier assumé - avocat - charge de la partie - charge de la partie adverse - circonstance - premier auditeur chef de section - premier auditeur - melchior - exécution de la décision - même jour - nouvelle décision - objet de la requête - objet de la requête par une requête par voie électronique - plein...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.993 dd. 12 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
omzendbrief - inrichting - agrarisch gebied - biogasinstallatie - land - para - landbouw - milieuvergunning - bedrijf - installatie - randvoorwaarde - agrarische gebieden - zekerheid - afwegingskader - vergisting - tuinbouw - artikel - functie - exploitant - energiegewassen - natuur - randvoorwaarden voor de inplanting - activiteit - nabije...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.994 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
officier - advies - gemeenteraad - officier dienstchef - tijd - commando - functioneringsgesprek - zone - helft - onderdeel - middelonderdeel - operationele werk - einde - stage - dienstchef brandweer - beleidsmatige werk - mail - commissie - hoorzitting - laatste memorie - beoordeling - plaats - zone centrum - beleidsondersteunend werk -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.995 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
overbrenging - aangrenzende gemeente - vestigingsbesluit - gemeente - tussenkomende partij - apotheek - vestigingsplaats - aanvrager - aanvraag - demografische spreiding - vergunning - bewijs - onmiddellijke nabijheid - geografische spreiding - criterium - bestaande apotheken - bvba apotheek - bvba - minimum - voorwaarde - nieuwe apotheek -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.998 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - voorwerp - serienummer - kaliber - memorie van wederantwoord - maart tweeduizend - merk western - merk western arms - minister van justitie - omstandigheid - ontvankelijkheid van het beroep - revolver - vergoeding - vergunning - verloop van de rechtspleging - volgende vuurwapens - voorwerp van het beroep - voorzitter - memorie van...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.999 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
serienummer - geweer - kaliber - geweer browning - arrest - advocaat jan - voorwerp - rechtsplegingsvergoeding - omstandigheid - minister van justitie - onderdeel - ontvankelijkheid van het beroep - raad van state met een brief - rechtsplegingsvergoeding aan verzoeker - rechtspraak van de raad - rechtspraak van de raad van state - regeling van...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 241.000 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
feit - beroepsinstantie - openbare orde - advies - wapenwet - vuurwapen - middelonderdeel - recht - koning - gouverneur - wapen - beoordeling - verzoeker - verkrachting - eerherstel - procureur - mogelijke verstoring - slachtoffer - bezit - lokale politie - vergunning - ogenblik - verblijfplaats - element - intrekking - veroordeling - basis -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 241.001 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
officier - grade - avancement - liste - comité - règle - candidat - constitution - modification - avancement des officiers - corps - mesure - disposition - même loi - statut - entrée en vigueur - nomination - lieutenant - candidature - pouvoir - lois sur le conseil d État - cour - comité d avancement - grade d officier - choix - première...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 241.002 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - charge de la partie - charge de la partie adverse - audience - conseil d État - premier auditeur - objet de la requête - État belge - objet de la requête par une requête - perte d objet - perte d objet par une décision - retrait - règlement général - règlement général de procédure - réplique - section du...
Conseil d'État - arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
commission - bruges - commission de promotion - critère - mérite - dossier - fait - conseil d État - formation - point - centre - autres mérites - signalement - motivation - candidat - manière - principe - intéressé - appréciation - publication - erreur manifeste - examen - bulletin de signalement - conférencier - avis de la commission...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 241.004 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
infraction - agent - enseignement - formation - certificat - objet de sanctions administratives - objet de sanctions - enseignement secondaire - compétence - conditions minimales - conseil communal - délibération - agence - agence régionale - courrier - qualité d agent - recrutement - règlement général - intérêt - liste - règlement...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 241.005 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - enseignement - communauté française - audience - enseignement secondaire - règlement - degré - professeur de pratique - état - moyen unique - médiateur - degré inférieur - dernier - dernier mémoire - refus implicite - désignation - poste en cause - candidature - enseignement spécialisé - candidat - enseignement spécialisé...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 241.006 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
accusé de réception - signature - cabinet - mémoire en réponse - accusé de réception du pli - absence - intérêt requis - conseil du requérant - premier auditeur - présent arrêt - présente cause - lois sur le conseil d État - règlement général - règlement général de procédure - courrier - mémoire en réplique - stade de la...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 241.007 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
hernieuwing - spoedeisendheid - bestreden beslissing - arrest - behandeling - mandaat - staat - hernieuwing van de benoeming - derde - rechter - benoeming - beginsel - procedure - ambt - perceptie - uitspraak - risico - resultaat - omstandigheid - financieel nadeel - tijdelijke benoeming - advocaten - aanzienlijke reputatieschade - minister van...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 241.008 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
vervoer - gevaarlijke goederen - regering - dierlijke stoffen - gevaar - bevolking - bevoegdheid - gewest - federale overheid - bepaling - woord - toegang - bijzondere wet - gevaarlijke goederen over de weg - uitzondering - regel - vestigingsvoorwaarden - radioactieve stoffen - wijziging - regeling - toegang tot het beroep - toepassingsgebied -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 241.009 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
gevaarlijke goederen - federale overheid - vervoer - regeling - gewest - bevoegdheid - gevaarlijke goederen over de weg - voorzitter - radioactieve stoffen - bevolking - bijzondere wet - examencommissie - advies - toegang - gevaar - dierlijke stoffen - vestigingsvoorwaarden - regel - aangelegenheid - bijzondere wet zesde staatshervorming -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 241.010 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - schepen - bezwaar - gemeenteraad - college - tussenkomende partij - openbaar onderzoek - college van burgemeester - wegenis - advies - beslissing - verkaveling - technisch dossier - bezwaarschrift - goedkeuring - verkavelingsaanvraag - memorie van wederantwoord - verkeer - zaak van de wegen - beoordeling - aanleiding - principieel...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 241.011 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
advocaat pascal - afstand van het geding - afstand van het geding vast - arrest - auditeur geert - kosten van het beroep - laatste memorie - onderhavig beroep - vrij syndicaat voor het openbaar ambt - partij aan de raad - partij aan de raad van state - partij ter terechtzitting - structurele oplossing - verloop van de rechtspleging - verzoek...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 241.012 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
gevaarlijke goederen - vervoer - federale overheid - spoor - binnenwater - gevaarlijke goederen over de weg - regeling - gewest - bevoegdheid - examencommissie - voorzitter - bevolking - bijzondere wet - dierlijke stoffen - gevaar - advies - toegang - vestigingsvoorwaarden - regel - aangelegenheid - andere klassen - gevaarlijk vervoer -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 241.013 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - kandidaat - opdracht - droogdok - document - verklaring - dringende noodzakelijkheid - aanvraag tot deelneming - inschrijver - mailbericht - overheid - koninklijk besluit plaatsing - brief - koninklijk besluit plaatsing defensie - onderzoek - infrastructuur - dienst - bewijs - deck - verbintenis - scheepswerf -...
Conseil d'État - arrêt n° 241.014 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
recours interne - enseignement de promotion - recours externe - enseignement de promotion sociale - unité d enseignement - commission de recours - chef - formation sociale - chef d établissement - exécution - copie - intérêt - décision de refus - compétence - conseil d État - indemnité de procédure - présent arrêt - directeur -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 241.015 dd. 13 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
gevaarlijke goederen - vervoer - bevoegdheid - federale overheid - spoor - binnenwater - regeling - examencommissie - gevaarlijke goederen over de weg - gewest - regering - bijzondere wet - openbare werken - regel - gevaar - dierlijke stoffen - bevolking - aangelegenheid - andere klassen - toegang - aanwijzing - advies - vestigingsvoorwaarden -...
Conseil d'État - arrêt n° 241.016 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
première partie - première partie adverse - team - indemnité de procédure - requête en intervention - premier auditeur - partie intervenante - conseiller d État - conseil d État - concurrence - seconde partie - seconde partie adverse - société anonyme - société à responsabilité - autres dépens - audience - procédure par une...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 241.017 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
première partie - première partie adverse - parties requérantes - indemnité de procédure - avocat - premier auditeur - conseiller d État - conseil d État - poncelet - autres dépens - seconde partie - audience - seconde partie adverse - requête en annulation - objet de la requête par une requête - permis unique - objet de la requête...
Conseil d'État - arrêt n° 241.018 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - appartement - société anonyme - audience - premier auditeur - conseiller d État - conseil d État - charge de la partie adverse - charge de la partie - règlement général - emploi des langues - lois sur le conseil d État - objet de la requête - objet de la requête par une requête introduite - rempart - deux...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 241.019 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
parties requérantes - indemnité de procédure - conseil d État - région wallonne - concurrence - avocat - charge de la partie - affluent - conseiller d État - premier auditeur - direction générale - direction générale opérationnelle routes - charge de la partie adverse - requête en intervention - bâtiment - avenue - audience -...
Conseil d'État - arrêt n° 241.020 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
première partie - première partie adverse - indemnité de procédure - conseil d État - concurrence - tous deux domicile - parties requérantes - requête en intervention - conseiller d État - retrait - collège communal - tous deux - audience - auteur - avocat - autres dépens - requête en annulation - objet de la requête par une...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 241.021 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - conseil d État - audience - avocat - parties requérantes - section du contentieux administratif - section du contentieux - seconde partie adverse - seconde partie - gain de cause - conseiller d État - place de belle - première partie - placement d un car-port pour le stockage de bois de chauffage relatif -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 241.022 du 13 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
société anonyme - audience - partie intervenante - charge de la partie - charge de la partie adverse - requête en annulation - premier auditeur - conseil d État - règlement - extrême urgence - exécution - thomas - attribution du marché - lois sur le conseil d État - objet de la requête par une requête - objet de la requête - parties...
Conseil d'État - arrêt n° 241.023 du 15 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - candidat - projet - référence - candidature - parties intervenantes - score - intérêt - société à responsabilité - sélection - critère - offre - meta - pièce - marché - point - avantage - extrême urgence - demande de participation - nouveau mail - sorte - exécution - aménagement - caserne des pompiers - dossier de...
Conseil d'État - arrêt n° 241.025 du 15 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
absence - partie - année académique - étudiant - autres épreuves - examen - épreuve - secrétariat - première année - certificats médicaux - école - règlement général - admission - extrême urgence - disposition - première année de bachelier - premier quadrimestre - commission de recours - caractère - délai - justificatif d...
Conseil d'État - arrêt n° 241.027 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
organigramme - emploi - grade - arrêté du gouvernement wallon - indemnité de procédure - règlement - organigramme global du service public - organigramme global - agents de niveau - oeuvre - délai - emploi d attaché - emploi d attaché qualifié - premier auditeur - conseil d État - code de la fonction publique wallonne en vue - numéro...
Conseil d'État - arrêt n° 241.028 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
demande de prolongation - jour - courrier - chef de corps - demande de prolongation de la carrière - gosselin - courrier officiel - demande de poursuite - demande de poursuite de la procédure - extrême urgence - exécution de la décision - avocat - jours ouvrables - lois sur le conseil d État - propos - section du contentieux - section du...
Conseil d'État - arrêt n° 241.029 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
désistement - indemnité de procédure - exécution - désistement d instance - gosselin - dresse - chambre - charge de la partie - charge de la partie requérante - règlement - conseil d État - lois sur le conseil d État - demande de poursuite - présomption de désistement - objet de la requête - objet de la requête par une requête -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 241.030 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
désistement - indemnité de procédure - conseil d État - désistement d instance - extrême urgence - exécution - gosselin - demande de poursuite - règlement - lois sur le conseil d État - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - avocat - présomption de désistement - objet de la requête - objet de la requête...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 241.031 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
désistement - demande de mesures provisoires - lois sur le conseil d État - exécution - extrême urgence - désistement d instance - demande de poursuite - demande de mesures - conseil d État - règlement - avocat - chambre - oeuvre - application des dispositions - même décision - objet de la requête - épreuve écrite - section du...
Conseil d'État - arrêt n° 241.032 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
extrême urgence - recours à la procédure - date de rapatriement - expulsion - service des tutelles - bénéfice - test médical - conseil d État - exécution immédiate - tutelle des mineurs - tutelle des mineurs étrangers - loi-programme - assistance judiciaire - mesure - ensemble des mesures de protection - nouvelle décision - gravité...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 241.033 dd. 16 maart 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - massagesalon - eigenaar - beoordeling - syndicus - middel uiteenzetting van het middel - middel uiteenzetting - gezicht - gelijkvloerse verdieping - verbeurte van een dwangsom - naam - politiereglement - erkenningsnummer - orde - inrichting - installatie - dringende noodzakelijkheid - lust - bevestigende beslissing - brief -...
Conseil d'État - arrêt n° 241.034 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
subvention - montant - contrat-programme - exécution - scène - urgence - risque - avis du conseil - préjudice - atteinte - conseil d État - subvention annuelle - reconnaissance - subventionnement du secteur - fond - préjudice grave - augmentation - motif - épanouissement culturel - projet - exécution des actes - activité - décret -...
Conseil d'État - arrêt n° 241.035 du 16 mars 2018Conseil d'Etat (Strada)
subvention - montant - contrat-programme - exécution - urgence - scène - faillite - courrier - compagnie - conseil d État - ensemble - activité - risque - subvention annuelle - augmentation - subventionnement du secteur - avis du conseil - reconnaissance - création - atteinte - préjudice - exécution des actes - préjudice grave - projet...

DROIT ET JUSTICE (2) : Droit Belge

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Tolérance administrative pour les résidents belges travaillant au Grand-Duché de LuxembourgDroit Belge
Le 16 mars 2015, un accord concernant la fiscalité des frontaliers belges travaillant au Grand-Duché de Luxembourg a été signé (...)
[UPDATE] Augmentation des droits de mise au rôleDroit Belge
Publication de la loi sur la réforme des droits de greffe.
Clause de non-concurrence : dépassement de la durée autorisée possible ?Droit Belge
Dans un arrêt du 23 janvier 2015, la Cour de cassation s'est prononcée sur une question qui faisait l'objet d'un débat de longue date concernant les clauses de non-concurrence.
[Fiches Pratiques] Nouvelle rubrique: Droit des ContratsDroit Belge
DroitBelge.Net a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne d'une nouvelle rubrique au sein des fiches pratiques: "Droit des Contrats".
Quand une société d?auteurs viole la loi sur le droit d?auteur ? et se fait condamnerDroit Belge
Qui trop embrasse mal étreint. Insatisfaite de la loi, la Sabam a voulu faire le forcing et contraindre unilatéralement les FAI à payer une " taxe " sur les téléchargements (...)
Contester une factureDroit Belge
Vous avez reçu une facture de votre fournisseur. Après examen, vous souhaitez la contester (...)
Moniteur Belge : Avril 2015Droit Belge
L'article propose une sélection de textes normatifs publiés durant le mois d'avril 2015
Le règlement "succession" ou la possibilité de choisir la loi applicable à sa successionDroit Belge
Le Règlement européen n° 650/2012 constitue un pas en avant en matière de successions transfrontalières
« Régime Diamant » : cadeau ou nécessité ? Droit Belge
Alors qu'il n'est pas encore voté, le nouveau régime fiscal applicable au secteur diamantaire, improprement désigné sous les appellations " taxe diamant " ou " ", fait déjà l'objet de nombreuses critiques (...)
La restitution de la taxe sur la conversion des titres au porteurDroit Belge
Par un arrêt rendu le 5 février 2015, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 (...)

DROIT ET JUSTICE (3) : SPF Justice

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Le SPF Justice participe à IDAHOTSPF Justice
Contentieux de la Belgique devant la Cour des droits de l'homme 2016-2017SPF Justice
L’internement sous les feux des projecteursSPF Justice
Examen pour les armuriersSPF Justice
Payer des amendes de roulage en ligne : plus rapide et plus facileSPF Justice
Commission pour l’aide financière: deux années de travail au service des victimes du 22 mars 2016SPF Justice
Les contrevenants au code de la route seront punis plus sévèrementSPF Justice
La loi sur les armes modifiéeSPF Justice
Rapport sur l’avenir de la profession d’avocatSPF Justice
Cour de cassation: contrôle de légalité de la décision administrative d'éloignement art.3 CEDH (étrangers sans permis de séjour)SPF Justice

DROIT ET JUSTICE (4) : Strada - Mises à jour

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Les revues suivantes ont fait l'objet hier d'une mise à jour sur Strada lexStrada - Mises à jour
Arresten van het Hof van Cassatie, 2016/10 - 18 mai 2018
Annales de droit de Louvain, 2016/3-4 - 16 mars 2018
Auteurs & Media, 2017/1 - 19 mars 2018
Administration publique (Trimestriel), 2017/4 - 23 avril 2018
Bulletin social et juridique, 2018/607 - 15 mai 2018
Carbon & Climate Law Review, 2018/1 - 29 mars 2018
Cahiers droit européen, 2017/3 - 17 avril 2018
Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken, 2017/4 - 1 octobre 2017
Cahier du juriste / Cahier van de jurist, 2017/3-4 - 7 février 2018
Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2018/1 - 30 mars 2018
Droit bancaire et financier / Bank- en Financieel Recht, 2017/4 - 1 juillet 2017
Droit de la consommation / Consumentenrecht, 2017/4, n° 117 - 15 mars 2018
Droit pénal de l'entreprise, 2018/1 - 13 mars 2018
Deontologie & Tuchtrecht, 2017/2 - 19 décembre 2017
European Food and Feed Law Review, 2018/1 - 7 mars 2018
L'entreprise et le droit / Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 2018/1 - 1 avril 2018
European Public Private Partnership Law Review, 2017/4 - 22 décembre 2017
European State Aid Law Quarterly, 2017/4 - 22 décembre 2017
Droit européen des transports / European transport law, 2017/5 - 9 février 2018
Het Fiscaal Weekoverzicht, 2018/19, n° 333 - 21 mai 2018
Forum de l'assurance, 2018/4, n° 183 - 27 avril 2018
Human Rights & International Legal Discourse, 2017/2 - 1 août 2017
Ius & Actores, 2017/3 - 30 mars 2018
In foro, 2018/1, n° 58 - 20 mars 2018
Journal de droit fiscal, 2016/9-10 - 30 novembre 2017
Journal du Droit des Jeunes, 2018/4, n° 374 - 1 avril 2018
Journal européen des droits de l'homme / European Journal of Human Rights, 2017/5 - 22 décembre 2017
Journal des Juges de Police / Tijdschrift van de Politierechters, 2018/1 - 31 mars 2018
Journal des Juges de Paix / Tijdschrift van de Vrederechters, 2018/3-4 - 30 avril 2018
Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2018/21 - 25 mai 2018
JurisNews - Concurrence et pratiques commerciales déloyales, 2018/1 - 31 janvier 2018
JurisNews - Fonction publique européenne, 2018/1 - 26 mars 2018
JurisNews - Investment Management, 2017/4 - 21 décembre 2017
Journal des tribunaux, 2018/20, n° 6732 - 26 mai 2018
Journal de droit européen (anciennement J.T.D.E.), 2018/4, n° 248 - 15 avril 2018
Journal des tribunaux du travail, 2018/13, n° 1307 - 10 mai 2018
Jurim Pratique - Revue pratique de l'immobilier, 2017/2 - 9 mars 2018
Larcier Cassation, 2018/4 - 30 avril 2018
Limburgs Rechtsleven, 2018/1 - 31 mars 2018
Lokale en Regionale Belastingen, 2018/1 - 31 mars 2018
Letsel & Schade, 2018/1 - 1 avril 2018
Marchés Contrats publics / Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2017/3-4 - 17 janvier 2018
Milieu- en Energierecht, 2017/4 - 31 décembre 2017
Nullum Crimen, 2018/2 - 1 avril 2018
Notamus, 2017/1 - 18 novembre 2017
L'Observateur de Bruxelles, 2018/2, n° 112 - 14 mai 2018
Pasicrisie Belge, 2016/10 - 18 mai 2018
Le Pli Juridique, 2018/43, n° - 31 mars 2018
Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2018/7 - 1 avril 2018
Revue des Affaires Européennes / Law & European Affairs, 2017/3 - 27 mars 2018
Revue belge de droit constitutionnel, 2017/4 - 3 mai 2018
Revue belge de droit international, 2017/1 - 5 avril 2018
Revue bancaire et financière / Bank- en Financiewezen, 2018/1 - 1 janvier 2018
Revue critique de jurisprudence belge, 2018/1 - 22 mars 2018
Revue de Droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2018/4 - 1 avril 2018
Revue du droit des étrangers, 2017/4, n° 195 - 1 mars 2018
Revue de Droit International et de Droit Comparé, 2018/1 - 5 mars 2018
Revue de droit intellectuel - L'ingénieur conseil / Tijdschrift intellectuele eigendom, 2017/4 - 30 mars 2018
Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2018/5 - 31 mai 2018
Revue de Droit Rural / Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2018/1 - 31 mars 2018
Revue de Droit Social / Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2018/1 - 31 mars 2018
Revue de Droit des Technologies de l'Information, 2017/1-2, n° 66 - 28 mai 2018
Revue européenne de droit de la consommation / European Journal of Consumer Law, 2016/2 - 30 janvier 2018
Revue du notariat belge, 2018/5, n° 3129 - 1 juin 2018
Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2018/1 - 15 mars 2018
Revue de fiscalité régionale et locale, 2017/4 - 9 avril 2018
Revue générale des assurances et des responsabilités, 2018/2 - 1 février 2018
Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2018/2 - 31 mai 2018
Res & Jura Immobilia, 2018/1 - 8 mars 2018
Recht, Religie en Samenleving, 2017/2 - 27 mars 2018
Revue trimestrielle de droit familial, 2017/4 - 1 mars 2018
Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2018/114 - 1 avril 2018
Rechtskundig WeekBlad, 2017/38 - 19 mai 2018
La semaine fiscale, 2018/19, n° 333 - 21 mai 2018
Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2018/2 - 1 mars 2018
Tijdschrift Estate Planning, 2018/1 - 1 février 2018
Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018/9, n° 541 - 1 mai 2018
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 2018/1 - 1 mars 2018
Tijdschrift voor Notarissen, 2018/4 - 30 avril 2018
Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2017/3 - 1 octobre 2017
Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2017/3 - 28 février 2018
Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 2017/4, n° 88 - 31 décembre 2017
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 2018/1 - 1 mars 2018
Tijdschrift voor Wetgeving, 2018/1 - 31 mars 2018
Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2018/1 - 31 mars 2018
European Structural and Investment Funds Journal, 2018/1 - 21 mars 2018
Revue de planification patrimoniale belge et internationale, 2018/1 - 24 avril 2018
Revue internationale des services financiers / International Journal for Financial Services, 2017/4 - 5 février 2018
Revue de Droit du Commerce International et de Transport, 2018/1 - 8 mai 2018
Vermogensplanning in de praktijk, 2018/1 - 7 mai 2018
Revue européenne et internationale de droit fiscal / European and International Journal of Tax Law, 2017/4 - 8 mars 2018
Forum de l'immobilier, 2018/20 - 1 mai 2018
Tijdschrift voor politierecht / Revue du droit de police, 2016/5 - 1 décembre 2016
International Journal of Procedural Law, 2017/2 - 1 octobre 2017
Les pages - Obligations, Contrats et Responsabilités, 2018/27 - 15 mai 2018
Revue générale de fiscalité luxembourgeoise, 2018/1 - 13 avril 2018
European Data Protection Law Review, 2018/1 - 29 mars 2018
L'Huissier de justice, 2017/2-3 - 1 septembre 2017
De Gerechtsdeurwaarder, 2017/2-3 - 1 septembre 2017
Tijdschrift Accountancy & Bedrijfskunde, 2017/4 - 31 décembre 2017
Revue pratique des sociétés / Tijdschrift voor Rechtspersoon en vennootschap, 2018/2 - 1 avril 2018
European Journal of Policing Studies, 2017-2018/1 - 1 juin 2017
Arbeidsrecht Journaal, 2017/1 - 31 décembre 2017
La semaine sociale / Het Sociaal Weekoverzicht, 2018/19 - 12 mai 2018
Entertainment. Journal européen et international de droit Media – Art - Culture, 2018/2 - 5 avril 2018
Bericht aan het notariaat, 2018/1 - 9 avril 2018

DROIT ET JUSTICE (5) : Flux supprimé, momentanément inaccessible ou pas d'infos récentes - cliquer ici pour vérifier.