[bannière] Belinfos.be, toute l'actualité en Belgique francophone Site belge francophone


133 sources différentes


18/01/2018 - DROIT ET JUSTICE : 5 sources

1 - Conseil d'Etat (Strada)
2 - Droit Belge
3 - Droits quotidiens
4 - SPF Justice
5 - Strada - Mises à jour


DROIT ET JUSTICE (1) : Conseil d'Etat (Strada)

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 237.911 dd. 7 april 2017Conseil d'Etat (Strada)
gezicht - minnelijke schikking - opdracht - ernstige fout - feit - verkeer - overheid - dringende noodzakelijkheid - kader - informatie - artikel - beroepsuitoefening - koninklijk besluit plaatsing - aard - goede uitvoering - bedrag - motief - bvba aannemingsbedrijf - bepaling - professionele integriteit - bekendmaking - beoordeling - ernstig...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 237.912 dd. 7 april 2017Conseil d'Etat (Strada)
opdracht - gezicht - minnelijke schikking - ernstige fout - feit - verkeer - overheid - koninklijk besluit plaatsing - informatie - dringende noodzakelijkheid - artikel - kader - beroepsuitoefening - fout - aard - bepaling - uitvoering - mogelijkheid - motief - goede uitvoering - bedrag - inschrijver - beoordeling - bekendmaking - beslissing -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 238.292 dd. 23 mei 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoeksters - arrest - vreemdelingenwet - aanvankelijk beslissing - verzoekster - overweging - rekening - bepaling - beoordeling - verblijfsrecht - punt - motivering - discretionaire bevoegdheid - bevel - recht - plaats - kritiek - hoofde - mate - aanvankelijk bevel - motief - verblijf - intrekking - grondwet - afgifte - kritiek van de...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 239.268 dd. 2 oktober 2017Conseil d'Etat (Strada)
beroepscommissie - stemming - samenstelling - interne leden - school - stem - samenstelling van de beroepscommissie - arrest - dringende noodzakelijkheid - externe leden - aantal stemgerechtigde - klassenraad - exceptie - missie - publicatie - hoorzitting - huidige stand - brief - technisch instituut - vaststelling - overige middelen - attest -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.838 dd. 10 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - vreemdelingenwet - land - unie - land van herkomst - adoptieouders - afstammingsband - belg - ogenblik - voorwaarde - aanvraag - noodzaak - binnenkomst - grondwet - familielid - ouder - memorie van wederantwoord - rechter - bepaling - aanvankelijk beslissing - vreemdeling - feit - cassatie - bewijs - noodzaak van steun - prejudiciële...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 239.967 dd. 27 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - regering - functie - arbeidsovereenkomst - kennis - ambtenaar - overheid - memorie van antwoord - regeling - overeenkomst - geschil - gelijke kansen - arrest - ministerieel besluit - personeelslid - armoedebestrijding - inburgering - dienst - wonen - aanstelling - minister van binnenlands bestuur - minister van binnenlands -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 239.968 du 27 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - projet - hôpital - point - acte - coût - liquidation du budget - pourcentage - fixation - financement - modification - nombre de points - troisième - défaut - troisième moyen - fait - budget - unité - dernier mémoire - section financement - application - porté - dernier lieu - effet - hôpitaux du pays - premier auditeur -...
Conseil d'État - arrêt n° 239.969 du 27 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
fonctionnaire - fonctionnaire délégué - permis - collège - collège communal - permis d urbanisme - procès-verbal - principe - décision du collège communal - décision du collège - construction - agrandissement - connaissance - autorité - remise en état - défaut - travail - remise en état des lieux - jour - chalet - direction -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 239.970 du 27 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
permis - nuisance - exploitation - permis d environnement - phase - partie - autorité - modification - installation - intérêt - extension - sorte - transformation - autorisation - phase préliminaire - dépôt provisoire - application - inconvénient - collège d environnement - audition - robe - délai - projet - environnement -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 239.971 du 27 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
permis - délai - partie - rappel - personne - avocat - déclaration - environnement - projet de gestion du risque - projet de gestion - déclaration de conformité - assainissement - collège d environnement - conseil d État - gestion - expiration - lois coordonnées - décision du gouvernement - courrier - envoi - objet du recours -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 239.972 du 27 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - parties requérantes - retrait - règlement général de procédure - permis - fonctionnaire délégué - lois sur le conseil d État - conseil d État - règlement général - nom personnel - chambre - bouillard - avocat - nouveau permis - autorité parentale - nouveau permis d urbanisme - audience - application -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 239.973 du 27 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
retrait - tuilerie - audience - charge de la partie - conseil d État - partie intervenante - indemnité de procédure - intervention - objet de la requête par une requête - octroi d une indemnité - objet en cours d instance - octroi d une indemnité de procédure - objet en cours - mention - partie requérante à la charge - partie...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.974 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - belangenafweging - aanvankelijk bevel - verweerder - uitdrukkelijke motivering - vreemdelingenwet - licht - memorie van wederantwoord - grondgebied - huidige verweerder - cassatieberoep - cassatie van het arrest - grond van het ontbreken - rechtsplegingsvergoeding - raad voor vreemdelingen betwistingen - vaststelling - verdragsbepaling...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.975 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - aanvankelijk beslissing - verweerders - vreemdelingenwet - rekening - psychiatrisch verslag - ambtenaar geneesheer - dienst vreemdelingenzaken - beoordeling - mail - wettigheidscontrole - migratie - psychiater - raad voor vreemdelingen - vertrouwensrelatie - bepaling - beslissing - vaststelling - bevoegde staatssecretaris -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.976 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
wapenwet - openbare orde - memorie van wederantwoord - grief - kader - auditoraat - beoordeling - bepaling - motief - advies - reden - middel ongegrond - conclusie - kennis - wapen - koning - arrest - onderzoek - proces verbaal - laatste memorie - jachtverlof - feit - politiedienst - advies van de procureur - minister van justitie - beoordeling...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.977 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - echtgenoot - grief - motief - wapenwet - openbare orde - kader - wapen - arrest - beroepsinstantie - mate - middel ongegrond - beoordeling - conclusie - memorie van wederantwoord - tussenarrest - bepaling - proces verbaal - auditoraat - reden - onderzoek - feit - kennis - gezag van gewijsde - toegang - advies - minister van...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.978 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
functie - invloed - invloed van de functie - verzoeker - strategisch analist - dienst - weging - impact - bijdrage - ministerieel besluit - criterium - strategisch analisten - strategie - hand - motief - federale politie - waarde - gevolg - dienst beleid - strategische analisten - fenomeen - klasse - gerechtelijke politie - geïntegreerde...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.979 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
cassatieberoep - verweerder - arrest - staatssecretaris voor asiel - migratie - migratie in hoofde - ontvankelijkheid van het cassatieberoep - ongelijk gestelde partij - ongelijk gestelde - omstandigheid - ogenblik van de uitspraak - migratie in hoofde van verweerder - raadsman - maanden zonder bevel - loop van het geding - kosten van het...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.980 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
algemeen belang - verlof - benoeming - federale politie - verlof voor opdracht - voltijdse benoeming - contract - brief - ambt - document - beschikking - verschillende overheden - aanstelling - binnenlandse zaken - mail - onbepaalde duur - algemene directie - overheid - arrest - duurtijd - verenigde naties - periode - motief - vaste benoeming -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.981 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - laatste memorie - voorwerp - federale politie - auditeur geert - onmiddellijke ingang - kosten van het beroep tot nietigverklaring - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - nietigverklaring van de beslissing - nietigverklaring van de beslissing van de hoofdcommissaris van de dienst loopbaan beheer - informatie -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.982 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
regeling - reglementair besluit - pensioen - grondwettelijk hof - geïntegreerde politie - doelstelling - preferentiële pensioenleeftijd - gedeeltelijke vernietiging - stelsel - loopbaan - arrest - gevolg - gedeeltelijke schorsing - voorwaarde - wetgever - bestuur - rest - actieve loopbaan - overheid - leeftijd - tijd - gedeelte - voordeel -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.983 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - geïntegreerde politie - pensioen - operationeel kader - regeling - voorwaarde - arrest - personeelslid - leeftijd - preferentiële pensioenleeftijd - wetgever - grondwettelijk hof - doelstelling - bepaling - gedeeltelijke vernietiging - pensioenhervorming - actieve loopbaan - artikel - inspanning - preferentiële - reglementair...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 239.984 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
land - land van herkomst - arrest - vreemdelingenwet - voorwaarde - unie - familielid - belg - adoptiemoeder - richtlijn - lidstaat - kamer - bepaling - verblijf - recht - rechter - aanvankelijk beslissing - enige middel - cassatieberoep - cassatie - rechtspraak - verwijdering van vreemdelingen - interpretatie - situatie - hof van justitie -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 239.985 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
jour - désistement - lois sur le conseil d État - bénéfice du pro - chambre - premier auditeur - désistement d instance - conseil d État - demande de poursuite - premier auditeur chef de section - présomption de désistement - oeuvre - placement en cellule - placement en cellule de punition pour une durée - poursuite de la procédure -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 239.986 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
intérêt requis - absence - indemnité de procédure - université - lois sur le conseil d État - mémoire en réponse - règlement général - règlement général de procédure - dossier - conseil d État - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - référence - section du contentieux - place des nations - oeuvre -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 239.987 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
intérêt requis - absence - indemnité de procédure - règlement général de procédure - règlement général - chambre - charge de la partie - charge de la partie requérante - lois sur le conseil d État - conseil d État - mémoire en réponse - oeuvre - mention - mémoire ampliatif - mémoire en réplique - mémoire en réplique dans le...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 239.988 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité - indemnité de procédure - concurrence - parties adverses - montant - désistement - chambre - conseil d État - maximum - désistement d instance - master de spécialisation en anesthésie-réanimation - master de spécialisation - demande de poursuite - charge de la partie requérante - charge de la partie - lois sur le conseil d...
Conseil d'État - arrêt n° 239.989 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
poste - poste de concierge - cadre - conseil communal - collège - utilisateur - bâtiment - nettoyage - bourgmestre - décision du conseil - suppression - argument - utilisation - sanction - dernier mémoire - décision du conseil communal - époux - raison - motivation - occupant - motif - bibliothèque - mesure - conciergerie - conséquence...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 239.990 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - arrest - dringende noodzakelijkheid - nieuwe elementen - kamer - boom - kamer van beroep - raad van bestuur - nieuwe vordering tot schorsing - scholengroep - gewone schorsingsprocedure - nieuwe vordering - spoedeisendheid - stommels - element - nadeel - gemeenschapsonderwijs - atheneum - afdeling bestuursrechtspraak - belang van...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 239.991 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
principe - sanction - voiturette - fait - partie - mission - point - membre - service - armement - valise - élément - responsabilité - directeur général - équipe - arme - mémoire en défense - motivation - recherche - sanction disciplinaire - valisette - unité - avis du conseil - avis du conseil de discipline - sanction disciplinaire...
Conseil d'État - arrêt n° 239.992 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
fait - sanction - commune - procédure disciplinaire - académie - audition - courrier - parquet - délibération - cadre - délai - principe - dossier - fonction - procès-verbal - collège - académie de musique - sanction disciplinaire - deuxième moyen - chambre - conseil communal - information - homme - échevin - harcèlement - convention...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 239.993 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
fait - compte - agent - page - comportement - principe - sanction - violation - connaissance - dossier - collègue - conseil d État - témoignage - autorité - membre - pièce - conséquence - motif - disposition - personne - arrêté du gouvernement - arrêté du gouvernement de la région - erreur manifeste d appréciation - erreur manifeste...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 239.994 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
candidat - critère - mérite - motivation - qualification - connaissance - point - comparaison - motif - direction - autorité - parlement - mérites des candidats - deuxième acte - capacité - délibération - élément - raison - dossier - motivation formelle - réclamation - fonction - aptitude - troisième acte - classement - critère...
Conseil d'État - arrêt n° 239.995 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
fait - sanction - autorité - autorité disciplinaire - membre - motif - regard - avis du conseil - principe - fonction - proposition - avis du conseil de discipline - bourgmestre - conséquence - sanction disciplinaire - exercice - question - application - appréciation - proposition de sanction - agent - membres du personnel - accident -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 239.996 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - aanvraag - lokale radio - frequentie - regering - spoedeisendheid - staatsblad - radio - lokale radio omroeporganisaties - uitzending - mate - vaststelling - lokale radio omroeporganisatie - verband - bvba - imago - reden - wijziging - omroeporganisatie - netwerk - quasi onmogelijk - diverse uitvoeringsbepalingen - huidige...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 239.997 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - dringende noodzakelijkheid - publicatie - nieuwe beslissing - identiteit - kosten van de vordering tot schorsing - katholiek onderwijs - nietigverklaring van de beslissing - nieuwe beslissing in het nadeel - nieuwe beslissing in het nadeel van verzoeker - opheffing van de schorsing - publicatie van de arresten - publicatie van het...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 239.998 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - voorwerp - dringende noodzakelijkheid - interne beroepscommissie - voorzitter - voorwerp van de vordering - verwondering - verloop van de rechtspleging - rechtsplegingsvergoeding - omstandigheid - laste van de partij - kosten van de schorsing - kamer arrest - intrekking van de beslissing - advocaten - inbegrip van de...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.002 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - arrest - auditeur afdelingshoofd - gewest - rekening - storting - verloop van de rechtspleging - overschrijvingsformulier - persoon - recht door middel - recht door middel van een overschrijving - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - kwijting betrekking...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.003 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
cassatieberoep - vaststelling - memorie van wederantwoord - voorzitter - voorwerp van het cassatieberoep - versturen aan de partij van een kopie van de memorie van antwoord - versturen aan de partij - verloop van de rechtspleging - termijn - rechtsplegingsvergoeding - raad voor betwistingen - partijen ter kennis - partij ter kennis -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.004 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - advocaten - afstand - memorie van wederantwoord - vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing - nietigverklaring van het besluit - nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente - openbare terechtzitting van achtentwintig - openbare terechtzitting van achtentwintig november - opmaak van een...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.005 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - charge de la partie - société anonyme - conseil d État - règlement général de procédure - règlement général - indemnité de procédure - délai - requête en annulation - charge de la partie adverse - courrier - compte - conseiller d État - clôture des débats - octroi - charge de la partie intervenante - extrême urgence -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.006 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
voorwerp - arrest - kennis aan verzoeker - auditeur geert - inspecteur hondenbrigade - desbetreffende politiezone - vergoeding - mulder kantoor - omstandigheid - ontvankelijkheid van het beroep - politiezone - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.007 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
feit - kandidaat - advies - ministerieel besluit - rechte - score - comité - document - arrest - aanvaardbare motieven - rechte aanvaardbaar - beoordeling - verzoeker - bepaling - motief - graad van majoor - feite juist - rangschikking - beroep tot nietigverklaring - beroep - graad van majoor van het vliegwezen - overheid - recht op...
Conseil d'État - arrêt n° 240.008 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - indemnité de procédure - exécution - marché - conseil d État - charge de la partie - délai - extrême urgence - société - question - vertu - instance de recours - audience - recours en annulation - montant - requête en annulation - charge de la partie adverse - courrier - conseiller d État - information - disposition -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.009 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - tussenkomende partijen - verwerende partij - aanvraag - verdieping - wulf - schepen - tussenkomende partij - gebouw - beroepstermijn - college van burgemeester - stedenbouwkundige vergunning - schepenen van de stad - gunstig advies - hoofdstedelijke gewest - raadsman - kennisgeving - memorie van wederantwoord - afschrift -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.010 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - mesure - principe - collège - collège d environnement - cour - élément - disposition - norme - avion - violation - bruit - convention - jurisprudence - première branche - fait - terme - circonstance - constitution - dépassement - gêne - écrit - dernier mémoire - nombreuses reprises - procès-verbal - écrits de...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.011 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - principe - collège - mesure - collège d environnement - cour - disposition - dépassement - norme - conseil d État - élément - fait - convention - derniers mémoires - violation - décision - autorité - contrôle - avion - terme - gêne - jurisprudence - impartialité - circonstance - cause - homme - amende...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.012 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - mesure - principe - collège - cour - collège d environnement - élément - disposition - norme - avion - dernier mémoire - bruit - constitution - violation - première branche - jurisprudence - gêne - fait - terme - circonstance - convention - cour constitutionnelle - dépassement - écrit - argumentation -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.013 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - mesure - principe - collège - norme - constitution - cour - collège d environnement - amende administrative - circonstance - dernier mémoire - contrôle - avion - autorité - fait - auteur - élément - bruit - principe général - gêne - appréciation du conseil - appréciation du conseil d État - première branche -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.014 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - mesure - principe - collège - cour - constitution - norme - collège d environnement - amende administrative - fait - avion - dernier mémoire - circonstance - dépassement - bruit - principe général - cour constitutionnelle - gêne - autorité - élément - disposition - motif - auteur - première branche - mémoire en...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.015 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - mesure - principe - collège - collège d environnement - cour - norme - élément - avion - disposition - convention - première branche - bruit - fait - gêne - jurisprudence - circonstance - dépassement - cour constitutionnelle - dernier mémoire - terme - amende administrative - appréciation du conseil -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.016 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - principe - collège - cour - collège d environnement - mesure - cour constitutionnelle - dernier mémoire - élément - autorité - convention - amende administrative - constitution - norme - appréciation du conseil - appréciation du conseil d État - procès-verbal - gêne - principe général - avion - juridiction -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.017 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - principe - collège - collège d environnement - mesure - cour - élément - norme - gêne - cour constitutionnelle - dernier mémoire - erreur - constitution - autorité - amende administrative - procès-verbal - appréciation du conseil d État - appréciation du conseil - manière - donnée - avion - impartialité -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.018 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - amende - mesure - principe - collège - constitution - norme - collège d environnement - cour - fait - amende administrative - élément - avion - autorité - gêne - dernier mémoire - jurisprudence - bruit - auteur - terme - motif - appréciation du conseil - appréciation du conseil d État - écrits de procédure - principe...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.019 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
amende - infraction - principe - mesure - collège - cour - norme - avion - élément - collège d environnement - constitution - bruit - amende administrative - disposition - autorité - dernier mémoire - jurisprudence - terme - présente affaire - gêne - principe général - motif - cour constitutionnelle - nombreuses reprises - écrits de...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.020 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - infraction - amende - principe - convention - dépassement - homme - conseil d État - mesure - constitution - juridiction - disposition - branche - avion - autorité - première branche - convention de sauvegarde - amende administrative - montant - convention de sauvegarde des droits - dernier mémoire - libertés fondamentales -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.021 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
infraction - collège - principe - amende - collège d environnement - mesure - cour - norme - dernier mémoire - fait - gêne - impartialité - élément - procès-verbal - erreur - avion - convention - disposition - cour constitutionnelle - appréciation du conseil - appréciation du conseil d État - manière - principe général - donnée -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.022 du 28 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
zone - exploitation - activité - projet - emplacement - implantation - permis - installation - demandeur - plan - serre - zone agricole - container - mesure - habitation - auteur - plantation - haie - erreur manifeste d appréciation - erreur manifeste - parking - parcelle - demande de permis - véhicule - finalité - permis d urbanisme -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.023 dd. 28 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
functioneringsgesprek - externe deskundige - financieel beheerder - evaluatie - voorzitter - voorbereidend evaluatiegesprek - schepen - gezicht - voorzitter van de gemeenteraad - voorbereidend verslag - grief - college - taak - burgemeester - functioneren - college van burgemeester - beginsel - beoordeling - gesprek - aandachtspunt - heer -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.024 du 29 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
épreuve - action sociale - candidat - fonction - directeur général - membre - issue - épreuve orale - délibération - stage - autorité - règlement - terme - directeur financier - extrême urgence - membres du jury - exercice de la fonction - doute - issue de la procédure - conditions d accès - directeur général adjoint - modalités...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.025 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - dringende noodzakelijkheid - opmaak - voorwerp - gunningsbeslissing - gemeenschap - organisatorische aanpak - beroep tot nietigverklaring - intrekking van de gunningsbeslissing - overheid - overheidsopdracht - ontwerpteam - aanbesteding - rechtsplegingsvergoeding - partij gevraagde - partij ter terechtzitting - overheidsopdracht van...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.026 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
post - offerte - opdracht - offerte van de partij - beoordeling - memorie van wederantwoord - arrest - aanbesteding - vlieger - totaalbedrag - laatste memorie - kritiek - redactie - inschrijver - gewest - standpunt - steven - onregelmatige inschrijver - bestuur - ongelijke behandeling - beroep nietigverklaring - afstand van de vordering tot...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.027 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
onderdeel - offerte - gezondheidsplan - offerteformulier - document - formaat - aanbesteding - deel - inschrijver - verzoekster - bestek - verweerster - aannemingen - essentieel element - middel - prijsberekening - overheid - aparte offerteformulier - opdracht - memorie van wederantwoord - uiteenzetting - stuk - specifieke...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.028 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - windturbine - beoordeling - tussenkomende partij - rekening - vergunningverlenende overheid - aangetekend schrijven - hinder - exploitatie - cumulatieve effecten - arrest - laatste memorie - element - brief - kader - afstand - bezwaar - bijkomende argumenten - nadeel - vaststelling - schrijven - afdeling - milieuvergunning - norm -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.029 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
deputatie - arrest - middelonderdeel - natuurgebied - perceel - vraag - directe omgeving - gewestplan - overlegging - kadastrale legger - tussenkomende partij - verwerping - vaststelling - cassatieberoep - fotografische projectie - uitvergroting - grote onnauwkeurigheden - dergelijke methode - correcte manier van werken - rekening - hoofdassen...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.030 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
verkavelingsvergunning - arrest - recht - deputatie - grondwet - vervallen - aanvullend protocol - beoordeling - onderdeel - rechter - cassatieberoep - eigendom - standpunt - middel - overheid - algemeen belang - voorwaarde - uitvoering - beginsel - analyse - grondwettelijke waarde - bepaling - recht op rechtszekerheid -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.031 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
advies - ruimtelijke ordening - omzendbrief - windturbine - advies van het departement - bundeling - advies van het departement ruimte - landschap - essentie - beginsel - hoorzitting - artikel - zitting - onrecht - stedenbouwkundige vergunning - overeenstemming - vergunning - rekening - basis - laatste memorie - tramlijn - motivering -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.032 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
project - tussenkomende partij - windturbine - bijlage - bijzonder gebied - gebied - onderdeel - aanzienlijke invloed - natuur - vergunningverlenende overheid - advies - overheid - milieu - milieuvergunningsaanvraag - deputatie - bezwaar - arrest - stedenbouwkundige vergunning - aanvraag - aanvrager - aanzienlijke milieueffecten - activiteit -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.033 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
inrichting - tussenkomende partij - beoordeling - ruimtelijke ordening - stal - vergunning - landelijk karakter - nieuwe inrichting - aanvraag - milieuvergunningsaanvraag - referentiekader - project - woning - cijfer - regering - bedrijf - openbaar onderzoek - bestaand bedrijf - sprake - gevraagde milieuvergunning - laatste memorie - agrarisch...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.034 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - advocaten - algemene belasting - arrest - auditeur iris - auditeur iris verheven - economische bedrijvigheid - praktische uitwerking - kosten ten laste - kosten ten laste van de partij - kosten van het beroep - laatste memorie - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - nietigverklaring van de beslissing - nietigverklaring van...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.035 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
natuurlijke personen - economische bedrijvigheid - aanvullende gemeentebelasting - belasting - natuurlijke personen met woonplaats - rechtspersoon - gemeente - grondgebied van de gemeente - vestiging - dienst - infrastructuur - voordeel - inwoner - bijdrage - verantwoording - bedrijf - beoefenaar - economische activiteiten - economische...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.036 du 30 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité - indemnité de procédure - conseil d État - charge de la partie - audience - règlement général de procédure - règlement général - premier auditeur - montant - greffier assumé - conseiller d État - charge de la partie adverse - brabant - retrait - avocat - même jour - objet de la requête - objet de la requête par une...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.037 du 30 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
projet - auteur - activité - permis - règlement - construction - motif - plein air - compte - première branche - contentieux - deuxième grief - seconde branche - commission - demandeur - terme - aménagement - implantation - instance - motivation - cours - travail - caractère - agriculture - projet litigieux - zone agricole - matériau -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.038 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
ontheffing - perceel - ontbossing - ontheffing van het verbod - verzoekster - woning - stedenbouwkundige vergunning - bvba - beslissing - akker - verzorgingstehuis - oppervlakte - voorwaarde - ontheffing van het verbod op ontbossing - aanleg van de toegangsweg - ontheffing van het verbod tot ontbossing - lopende vergunningsaanvragen - nadeel -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.039 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
perceel - bosdecreet - vaststelling - boom - betrokken percelen - bestuurlijke maatregel - percelen in kwestie - herstel - ontbossing - oppervlakte - bestuurlijke maatregelen - kadastrale oppervlakte - inbreuk - luchtfoto - maatregel - proces verbaal - sprake - feit - zwarte els - stronk - berk - herbebossing - verwerende partij - kwestieuze...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.040 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
passende beoordeling - tussenkomende partij - speciale beschermingszone - verzoekster - openbaar onderzoek - betekenisvolle aantasting - natuurlijke kenmerken - milieuvergunning - betekenisvolle effecten - kader - vorige vergunningsaanvraag - laatste memorie - programma - plan - natuur - arrest - beoordeling - inzage - uitbreiding - vaste mest...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.041 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
opslag - tussenkomende partij - mechanische behandeling - vergunning - beroep - landbouw - natuur - minister van omgeving - steenpuin - arrest - definitieve vergunning - vergunningsaanvraag - grondwerk - laatste memorie - vergunning bijzondere - bijhorende opslag - bijhorende opslag van afvalstoffen - bestuurlijke beroepen - antivries -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.042 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - opslag - natuur - vergunning - beroep - landbouw - mechanische behandeling - minister van omgeving - definitieve vergunning - steenpuin - antivries - deputatie van de provincie - definitief uitspraak - vergunning bijzondere - bijhorende opslag van afvalstoffen - bijhorende opslag - goede rechtsbedeling - grondwerk -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.043 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
project - overheidsopdracht - referentie - kandidaat - projectontwikkelaar - private partner - openbaar domein - realisatie - overeenkomst - zakelijk recht - ervaring - overheid - woonproject - dienst - procedure - woonproject deel - uitvoeren - dringende noodzakelijkheid - uitvoering - bouwwerk - bezwarende titel - kwalificatie - beoordeling -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.044 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
project - overheidsopdracht - kandidaat - private partner - referentie - overeenkomst - projectontwikkelaar - realisatie - zakelijk recht - ervaring - overheid - dienst - procedure - uitvoeren - bouwwerk - dringende noodzakelijkheid - kandidaatstelling - uitvoering - bezwarende titel - overheidsopdracht van werken - bepaling - bekwaamheid -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.045 du 30 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
logement - aménagement - immeuble - décision de refus - architecte - studio - projet - confort - permis - appartement - surface - superficie - chambre - volume - séjour - appréciation - espace disponible - motivation - situation existante - erreur manifeste - commission - duplex - erreur manifeste d appréciation - dossier - conseil d État...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.046 du 30 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
chambre - commission - appartement - immeuble - partie - salle - hauteur - plan - permis - logement - projet - motivation - dérogation - condition - permis d urbanisme - dossier - superficie - hauteur sous plafond - raison - compte - règlement communal - cuisine - étage - aménagement - autorité - règlement sur les bâtisses - commission d...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.047 du 30 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
logement - partie - aménagement - autorité - commission - rez-de-chaussée - permis - appartement - immeuble - motif - propriétaire - création - audition - compte - erreur manifeste - présente demande - erreur manifeste d appréciation - permis d urbanisme - avis défavorable - commission d avis - collège communal - chambre - cadre -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.048 du 30 novembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - droit - conseil d État - acte de procédure - requête unique - audience - indemnité de procédure - formule - compte - virement - versement - premier auditeur - note d observations - formule de virement - droits de rôle - dispositif - application - communication structurée - commission d examen - article unique - non-paiement des...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.049 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
antwoord - vraag - examencommissie - verzoekster - alcohol - tekst - reactie - ouder - discussie - land - groep - tandarts - toelatingsexamen - goede sfeer - bingedrinken - informatie - peter - belg - examen - codex hoger - fout - gele versie - mening - minste - commissie - basis - correct antwoord - rekening - gesprek - bepaling - goede sfeer...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.050 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
erkenning - dienstencheques - werknemer - onderneming - maand - fraude - bewijs - spoedeisendheid - intrekking - gebruiker - controleverslag - prestatie - reglementering - sociale economie - onderzoek - inbreuk - heer - uitstel - schadelijke gevolgen - uitspraak - beroep tot nietigverklaring - raadsman van de partij - reglementaire voorwaarden...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.051 dd. 30 november 2017Conseil d'Etat (Strada)
vraag - examencommissie - leerstof - tandarts - biologie - toelatingsexamen - verzoekster - examen - transcriptie - kennis - onderdeel - eiwitsynthese - inzicht - resultaat - translatie - voorzitter - bewering - eukaryoten - inzicht in de wetenschappen - gezicht - vergelijking - regering - beslissing van de examencommissie - huidige stand van...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.052 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
agent - absence - état - courrier - médecin-contrôleur - sonnette - examen médical - période - boîte aux lettres - lendemain - jour - contrôle - cabinet - convocation - service du personnel - motif - force majeure - conseiller directeur de la prison - conseiller directeur - situation - réception - principe - explication - congé -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.053 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
niveau - courrier - accession - concours - exécution - recommandé - courriel - requête - intérêt - police - gosselin - présente procédure - recevabilité - commission de sélection - cadre - jonction - lauréat - niveau supérieur - mesure - conseil d État - requêtes en intervention - courrier du greffe - requête en intervention -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.054 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - gosselin - audience - premier auditeur - conseiller d État - désistement - réplique - ministre des finances - objet de la requête - objet de la requête par une requête - premier décembre - règlement général - règlement général de procédure - État belge - section du contentieux - section du contentieux...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.055 du 1er septembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
séance - image - enregistrement - prise de sons - séances publiques du conseil communal - séances publiques - autorité de tutelle - règlement - administration - conseil communal - réclamation - débat - publicité - partie - principe - règlement d ordre intérieur - règlement d ordre - personne - bourgmestre - constitution -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.056 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
séance - bourgmestre - membre - mesure - manière - image - réclamation - procès-verbal - ordre - enregistrement - assemblée - premier acte - autorité de tutelle - tumulte - disposition - règlement - police - caméra - membre du conseil - pouvoir - improbation - prise de sons - question - parole - avertissement - délai - administration -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.057 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - zone - dérogation - limite - zone de recul - prescription - option - alignement - muret - construction - implantation - propriété - plan - projet - bâtiment - périmètre - immeuble - deuxième branche - partie intervenante - long - dernier mémoire - options urbanistique - branche - limite de propriété - avenue - intérêt -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.058 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
société - exécution - permis - urgence - rue de la forge - activité - conseil d État - audience - autorisation - commune - implantation - commerce - bâtiment - exécution d un acte administratif - permis socio-économique - avocat - commercial régence - exécution d un acte - barrage - défaut - préjudice - contrat de franchise -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.059 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
urgence - permis - administration - immeuble - espace - imbrication - permis d urbanisme - fonctionnaire délégué - collège des bourgmestre - premier auditeur - conseil d État - avocat - demande de permis - demande de permis d urbanisme - procédure en référé - direction - procédure en référé devant le conseil d État - projet -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.060 du 1er décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
mandat - ordre - conseil national - élection - membre - poste - ordre des architectes - délégué - conseil provincial - poste de délégué - validité - poste de délégué national - durée - protestation - procès-verbal - ordre des architectes de la province - lecture - courrier - province - fonction - greffier assumé - secrétaire -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.061 dd. 4 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - arrest - examenonderdeel wiskunde - beslissing tot toekenning - opheffing van de schorsing - indienen van de vordering - indienen van de vordering tot schorsing - kamer arrest - kosten van de vordering - kosten van de vordering tot schorsing - nietigverklaring van de beslissingen - nieuwe beslissing - dringende...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.062 dd. 4 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
beoordelingscommissie - werk - brief - kunstenaar - aanvraag - eerherstel - manier - advies - tentoonstelling - herziening - reflectie - arrest - artistiek werk - ministerieel besluit - artistieke advies - begrip - geschiktheid - subsidie - rechtsmacht - evaluatie - context - diepgang - verschil - aanvrager - waarde - onmiskenbaar effect -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.063 dd. 4 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
spoedeisendheid - verzoekster - ernstig nadeel - gemeenschapsonderwijs - voorwerp - stommels - scholengroep - belang van de dienst - memorie van antwoord - arrest - voorwaarde - schorsingsprocedure - hervorming - spoedeisendheid van de zaak - schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de raad van bestuur van scholen groep -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.064 dd. 4 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
spoedeisendheid - ernstig nadeel - scholengroep - kamer - tienen landen - spoedeisendheid van de zaak - verdere carrière - gemeenschapsonderwijs - schorsingsprocedure - tussenkomst - hervorming - tuchtstraf - voorwaarde - omstandigheid - beoordeling - rechter - arrest - ontslag - kort geding - personeelslid - stommels - resultaat van het...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.065 dd. 4 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
spoedeisendheid - ernstig nadeel - scholengroep - verzoekster - kamer - tienen landen - gemeenschapsonderwijs - arrest - spoedeisendheid van de zaak - omstandigheid - beoordeling - voorwerp - voorwaarde - tuchtstraf - stommels - tussenkomst - kort geding - schorsingsprocedure - hervorming - tenuitvoerlegging van de tuchtmaatregel -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.066 du 4 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - mesures provisoires - indemnité de procédure - extrême urgence - désistement - société de droit - société de droit français - charge de la partie requérante - charge de la partie - audience - procédure devant la section - objet de la requête par une requête - objet de la requête - procédure devant la section du...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.067 dd. 4 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
rijbewijs - gemeente - voorlopig rijbewijs - burger - regering - spoedeisendheid - begeleider - voorlopige rijbewijzen - nadeel - geldigheid - voorwaarde - gewest - praktisch examen - bevoegdheid - maand - uitoefening - uitreiking - federale overheid - nieuwe voorwaarden - verband - schadelijke gevolgen - mate - instructie - theoretisch examen...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.068 dd. 4 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
beroepscommissie - nieuwe beslissing - arrest - verzoekster - voorlopige maatregelen - dringende noodzakelijkheid - procedure - schoolbestuur - belang - voorwaarde - procedure ten gronde - heroverweging - beroep ontvankelijk - interne beroepscommissie - bevel - uitspraak - grond van de zaak - moment - ernstig middel - dwangsom - recht - reden -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.069 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
advocaten - kandidatuur - afstand - arrest - kandidatuur van verzoekster tot het verkrijgen van een concessie voor een gedeelte van het terrein - voorzitter frank - kosten van het beroep - kosten van het beroep tot nietigverklaring - memorie van antwoord - noord oost - partij afstand - partij afstand van het geding - publiek recht - publiek...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.070 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
motor - lust - afstand - arrest - rechtsplegingsvergoeding - tussenkomende partij - verstoring - advocaten - partij gevorderde - socio economische - partij gevorderde rechtsplegingsvergoeding - motors voor de vestiging van een multi garage met autoshowroom met emblemen - partijen afstand - partijen afstand van het geding - raad minimaal -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.071 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - afstand - schepenen van de gemeente - memorie van wederantwoord - nietigverklaring van de beslissing - nietigverklaring van de beslissing van het college van burgemeester - partij afstand - partij afstand van het geding - rechtspleging - rechtsplegingsvergoeding - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.072 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - afstand - arrest - besluit van de regent - voorzitter frank - voorwerp van het beroep - verloop van de rechtspleging - ruimtelijk uitvoeringsplan - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - regeling van de rechtspleging - partijen afstand van het geding - partijen afstand - kamer arrest -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.073 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - ruimtelijk uitvoeringsplan - tussenkomende partijen - tijdelijke handelsvennootschap - besluit van de gemeenteraad - intrekking - voorwerp - arrest - retroactieve verdwijning van de gemeenteraadsbeslissing - tussenkomst - retroactieve verdwijning - regering - stad landen - steenweg - terugwerkende kracht - regeling van de rechtspleging...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.074 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
ruimtelijk uitvoeringsplan - afbakening zeehavengebied - regering - zoverre - arrest - westelijk deel - tussenkomende partij - lust - logistiek park - advocaten - voorlopige vaststelling van het ontwerp - voorlopige vaststelling - uitsluiting - kosten van het beroep - havenontwikkeling linkeroever - gemeentelijk havenbedrijf - expressweg kust -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.075 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
bedrag - inschrijver - post - prijs - offerteformulier - onderzoek - meetstaat - inschrijvingsprijs - perceel - opening - offerte - leemte - mailbericht - toelichting - administratief dossier - memorie van antwoord - definitieve rangschikking - gedeelte - memorie van wederantwoord - renovatie - inschrijvers - uitleg - breuksteen - laagste...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.076 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - voorwaarde - brief - verwerende partij - medisch onderzoek - gezin - functie - rekening - aanleiding - werkhervatting - mail - arrest - evenwicht - medische gronden - pensioen - kader - scheidsrechterlijke eindbeslissing - beoordeling - geneesheer - overheid - gevolg - mogelijkheid - arts - werk - grondslag - voorstel - medische...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.077 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
feit - tuchtstraf - badge - hiërarchie - administratief statuut - argument - valse badge - oordeel - rechten - gebruik - personeelslid - afzetting - verwittiging - memorie van wederantwoord - voorstel - beoordeling - bezit - rechtsregel - maand - ongeldige badge - wijze - sprake - rechtsbeginsel - dienst - tuchtoverheid - ingang - management -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.078 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - screening - selectie - extern selectiebureau - dienstverlening - functie - dienstverlening aan gedetineerden - kandidaat - overheid - kandidatuur - rapport - selectieprocedure - tailleur - vrijstelling - beoordeling - generieke gedeelte - competentie - reden - aanstelling - functie van beleidscoördinator - personeelsstatuut -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.079 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
plan - gebied - tussenkomende partijen - communautair belang - ruimtelijk uitvoeringsplan - gewestplan - natuur - betrokken habitatrichtlijngebied - verzoekende partij - realisatie - natuurlijke kenmerken - passende beoordeling - speciale beschermingszone - regering - verzoeker - zone - beheer - energie - beoordeling - installatie - project -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.080 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
enseignement - conseil d État - arrêté-ministériel - établissement - préfet coordonnateur - audience - préfet coordonnateur de la zone - avocat - fonction - professeur de sciences - intérêt du service - courrier - premier auditeur - professeur de sciences à titre - présence - procédure en référé devant le conseil d État -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.081 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
enseignement - conseil d État - courrier - fonction - préfet coordonnateur - préfet coordonnateur de la zone - désistement de la demande de suspension - désistement de la demande - premier auditeur - intérêt du service - avocat - audience - établissement - arrêté-ministériel - personnel paramédical des établissements d enseignement...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.082 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
absence - agent - motif - état - certificat médical - service - chef - délai - règlement - non-activité - employeur - congé - absence pour maladie - règlement de travail - période - force - début - travail - contrôle - force majeure - disposition - prolongation - comité de direction - début de la prestation - chef immédiat - erreur...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.084 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - charge de la partie - charge de la partie adverse - conseil d État - audience - premier auditeur - avenue - retrait - perte d objet - perte d objet par une décision - président de chambre greffier - période d absence - période d absence injustifiée - requérant en position - requérant en position de...
Conseil d'État - arrêt n° 240.085 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
accident - absence - jour - agent - délai - état - accident du travail - conséquence - arrêté royal précité - décision - administration - date de consolidation - service - tribunal - période - application - disponibilité - directeur - motivation - courrier - tribunal du travail - délégation - statut - exécution - solde - autorité...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.086 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
délai - conseil d État - indication - délais de recours - indication des voies - application - grade de capitaine - cour du travail - lois sur le conseil d État - décision à portée - présent recours - décision à portée individuelle - défaut - audience - arrêté du gouvernement de la région - délais de prescription - région -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.087 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
mesure - fonction - corps - bureau - chef de corps - sein - travail - audition - partie - dossier - enquête - exécution - état - urgence - responsabilité - service - psychiatre - sein du service - zone de police - cadre - état dépressif - auteur - enquête psychosociale - choc - mesure d ordre - fait - conclusion - retour - emploi -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.088 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
projet - permis - collège communal - permis d urbanisme - disposition - dispositions spécifiques - livre - matériau - demande de permis - construction - extension - bâtiments singuliers - régularisation - conseiller d État - cadre - autorité - époux - auditorat - erreur - intégration - matériaux de parement - motif - motivation -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.089 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - partie intervenante - parties requérantes - charge de la partie - conseil d État - audience - recours en annulation - conseiller d État - premier auditeur - charge de la partie adverse - exécution - renard - procédure par une requête - objet de la requête par une requête - procédure devant la section du...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.090 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - conseil d État - partie intervenante - conseiller d État - audience - premier auditeur - exécution - recours en annulation - charge de la partie - renard - partie requérante à la charge de la partie adverse - procédure devant la section - permis unique à la société anonyme - permis unique - qualité de partie...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.091 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
première partie adverse - première partie - bouillard - indemnité de procédure - conseil d État - avocat - lorette - société anonyme - retrait - recours en annulation - premier auditeur - partie intervenante - exécution - conseiller d État - concurrence - collège communal - avenue - audience - permis d urbanisme - application des...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.092 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
demande de poursuite de la procédure - demande de poursuite - règlement - exécution - jour - lois sur le conseil d État - conseil d État - troisième - désistement - délai - premier auditeur - concurrence - septième parties requérantes - septième parties - section du contentieux administratif - chambre - section du contentieux -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.093 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
périmètre - arrêté ministériel - site - parties requérantes - grief - climatisation - activité - parcelle - arrêté provisoire - effet - périmètre du site - propriétaire - conclusion - réaménagement - arrêté - effets de droit - principe - aménagement du territoire - arrêté définitif - terme - destination - acte administratif...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.094 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
décret - étude - étude d orientation - décision - administration - auteur - obligation - gestion des sols - partie - climatisation - contrôle - qualité de propriétaire - site - qualité de propriétaire des parcelles - demande d exonération - direction - auteur présumé - environnement - premier moyen - titulaire - qualité d...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.095 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
logement - autorité - travail - erreur - élément - permis - aménagement - division - dernier mémoire - erreur manifeste - conseil d État - appréciation - dossier - auteur - demandeur - pièce - voirie - administration - arrière - époque - accès - immeuble - studio - regard - motif - création - motivation - commission - cadre -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.096 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
depressie - rekening - geneesheer - motivering - controle - betrokkene - hoofdgeneesheer directeur - scheidsrechterlijke eindbeslissing - psychische klachten - depressieve stemming - medische gronden - verband - dienst - beroepsprocedure - behandeling - huisarts - medische redenen - onderzoek - aanvraag - administratieve gezondheidsdienst -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.097 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - logement - permis - projet - division - audition - administration - commission - autorité - aménagement - collège - collège communal - cadre - appréciation - motivation - motif - avis de la commission - intérêt - partie intervenante - immeuble - conseil d État - erreur manifeste - compte - existence - point - dossier - service...
Conseil d'État - arrêt n° 240.098 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
fenêtre - annexe - exécution - intervenant - permis - extrême urgence - audience - étage - urgence - construction - requête en intervention - atelier - côté - élément - avocat - terrasse - profondeur - projet - partie du mur - exécution d un acte administratif - partie intervenante - première instance - présent arrêt - côté de la...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.099 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
stedenbouwkundige voorschriften - zwaar verkeer - verharding - bedrijvigheid - bedrijf - verwerende partij - overheid - zone - plan - bestemming - beoordeling - plangebied - bezwaar - nevenactiviteit - hoofdontsluiting - bedrijfswoning - waterloop - activiteit - gebied - bebouwing - gedeelte - basis - wijziging - hinder - centrum - water -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.100 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - vergunning - sluiting - gemeentelijk reglement - uitbater - nachtwinkel - reglement op de uitbating - gemeentelijk reglement op de uitbating - artikel - aanvraag - dringende noodzakelijkheid - beoordeling - middel standpunt - handelszaak - zorgvuldigheidsbeginsel - middel standpunt van verzoekster - maand - bestuurde - lust -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.101 dd. 5 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
onteigening - verzoeker - arrest - vrederechter - uitspraak - spoedeisendheid - grond - zone - dierenwelzijn - toerisme - waardebepaling aan de orde - minister van mobiliteit - principiële eigendomsrechten - hoge taluds - plaats - noodzaak - perceel - verkeersslachtoffer - beroep tot nietigverklaring - hoogdringendheid - openbare werken -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.102 du 5 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
extrême urgence - âge - document - service des tutelles - aide juridique - diligence - demande d asile - pièce - exécution - élément - plein droit - déclaration - compte - circonstance - conseil d État - référé - cessation - condition - dommage - avocat - État civil - nature - audience - âge de la majorité - recours à la...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.103 dd. 6 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
feit - hogere tuchtoverheid - tuchtoverheid - overheid - stuk - gezicht - personeelslid - zware tuchtstraf - tuchtraad - vertaling - beoordeling - voorafgaand onderzoek - punt - medisch attest - taal - gezondheidstoestand - ogenblik - collega - advies - politiecollege - handeling - nodige zorgvuldigheid - mening - psychische toestand - element...
Conseil d'État - arrêt n° 240.107 du 6 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
étude - étude d incidences - projet - impact - partie - environnement - zone - permis - augmentation - niveau - site - parking - prison - autorité - évaluation - installation - motivation - compte - mesure - prescription - incidence - plan - modification - cadre - demandeur - permis d environnement - bruit - examen - trafic - impact du...
Conseil d'État - arrêt n° 240.108 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
application - indemnité de procédure - conseil d État - charge de la partie adverse - charge de la partie - avocat - section du contentieux - section du contentieux administratif - exécution - règlement général de procédure - règlement général - retrait - lois sur le conseil d État - demande de poursuite - demande de poursuite de la...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.109 dd. 7 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
advocaten - arrest - beroep tot nietigverklaring - advocaten pieter - rechtsplegingsvergoeding - voorwerp - regeling van de rechtspleging - milieuvergunning bij arrest - raad van state naar analogie - ontvankelijkheid van het beroep - omstandigheid - nietigverklaring van het besluit - natuur - minister van omgeving - milieuvergunning voor het...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.110 dd. 7 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
rechtsmacht van de raad - arrest - uiteenzetting - stationsstraat - rechtsmacht van de raad van state - rechtsmacht van de raad van state om de examenresultaten - rechtsregel door de beslissing - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - resultaat - staatsraad...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.111 dd. 7 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
rechtsplegingsvergoeding - afdeling bestuursrechtspraak - advocaat axel - financiële draagkracht - arrest - staatsraad peter - mededeling - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - ongelijk gestelde - ongelijk gestelde partij - procedure zonder voorwerp - raadsman van verzoeker - rechtsplegingsvergoeding rekening - regeling van de...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.112 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
désistement - publication - demande de poursuite - instruction - identité des personnes physiques - identité des personnes - lois sur le conseil d État - membre - désistement d instance - dépersonnalisation - partie intervenante - conseil d État - auditeur général - charge de la partie - auditorat - avocat - chambre - toute personne...
Conseil d'État - arrêt n° 240.113 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - désistement - conseil d État - lois sur le conseil d État - premier auditeur - bosquet - chambre - charge de la partie - charge de la partie requérante - demande de poursuite - désistement d instance - procédure devant la section - rejet du recours - oeuvre - objet de la requête par une requête - objet de la...
Conseil d'État - arrêt n° 240.114 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
désistement - conseil d État - lois sur le conseil d État - avocat - exécution - chambre - désistement d instance - règlement - demande de poursuite - présomption de désistement d instance - objet de la requête - objet de la requête par une requête - oeuvre - outre du courrier - outre du courrier du conseil de la partie requérante -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.115 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
intérêt requis - absence - indemnité de procédure - règlement général de procédure - ruelle - règlement général - conseil d État - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - avocat - lois sur le conseil d État - avenue - premier auditeur - mention - mémoire ampliatif - mémoire en réplique - mémoire en...
Conseil d'État - arrêt n° 240.116 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
extrême urgence - exécution - conseil du contentieux - nouvelle décision - service des tutelles - conditions d accueil - bénéfice - existence - demande d asile - exécution immédiate - territoire - conseil du contentieux des étrangers - appréciation - intérêt - plein droit - ordre - règlement - membre - existence d un péril imminent...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.117 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - bénéfice - acte - règlement - organe - bénéfice du pro - organes du pouvoir - organes du pouvoir judiciaire - formule - décision - section du contentieux - section du contentieux administratif - premier auditeur - personnel - document - compte - communication structurée - juridiction - requête introductive - formule de...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.118 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
délai - courrier - mémoire en réplique - absence - lois sur le conseil d État - oeuvre - premier auditeur - procédure ordinaire - conseil d État - mémoire en réponse - greffe du conseil - greffe du conseil d État - chambre - intérêt requis - règlement général - audience - règlement général de procédure - application - mémoire...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.119 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - haute - conseil d État - jury restreint - lois sur le conseil d État - seconde session - recours interne - unité d enseignement - audience - échec - premier auditeur - activités d intégration professionnelle - activités d intégration - premier acte - objet de la requête - pouvoir organisateur - personnalité juridique...
Conseil d'État - arrêt n° 240.120 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
audience - procédure en référé devant le conseil d État - procédure en référé - conseil d État - représentants légaux - avocat - octroi de la suspension - liste d attente - liste d attente de la requérante - lois sur le conseil d État - mesures provisoires - mêmes décisions - note d observations - objet de la requête - objet de...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.121 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
appréciation - fonctionnaire - fonctionnaire délégué - certificat - collège communal - motif - solution - certificat d urbanisme - fait - regard - seconde branche - avis défavorable - demande de permis - appréciation du collège communal - appréciation du collège - demande de permis d urbanisme - antécédent - première branche - zone...
Conseil d'État - arrêt n° 240.122 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
extension - projet - dérogation - plan - niveau - maison - aménagement - regard - terrasse - modification - impact - dossier - permis - jardin - profondeur - implantation - objet de la demande - zone - motif - construction - arbre - disposition - limite - collège - application - intervenant - talutage - avis favorable - option - côté -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.124 du 7 septembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
application - conseiller d État - cadre - notaire du requérant - taux - indemnité de procédure - dernier mémoire - appréciation du conseil d État - appréciation du conseil - compétence - disposition - conseil d État - tribunal - réglementation - complexité - exploitation agricole - courrier - code des droits de succession - code des...
Conseil d'État - arrêt n° 240.125 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
ascenseur - fait - avenue - inconvénient - édicule - immeuble - travail - exécution - station - urgence - conseil d État - arbre - projet - immeuble du requérant - abattage - zone - espace public - rez-de-chaussée - fonctionnaire délégué - nature - proximité - tout état de cause - avocat - réalisation du projet - installation -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.126 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
propriétaire - fait - établissement - immeuble - bourgmestre - locataire - contrat de bail - bailleur - carrée - bien - cadre - mesure - durée - règlement - urgence - faits de traite - fermeture - bonne foi - responsabilité - discussion - contrat de bail de résidence - nouvelle loi - nouvelle loi communale - loyer - intervenant -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.127 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
zone - projet - annexe - annexes commerciales - profondeur - commerce - dérogation - plan - pièce - habitation - enquête publique - première branche - avis favorable - bien - collège communal - réclamation - situation - village - permis - entrepôt - motif - aménagement - cour - habitat - garage - ensemble - intérêt - verrière -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.128 dd. 7 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - dringende noodzakelijkheid - directieraad - commissie - toegang - procedure - wetenschappelijke integriteit - belang van de dienst - feit - verder onderzoek - medewerker - preventieve schorsing - afwachting - brief - verband - onderzoek - administrateur generaal - basis - identiteit - grensoverschrijdend gedrag - betrokkene -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.129 du 7 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
affichage - certificat - délégation - environnement - bourgmestre - échevin - compétence - projet - attestation - auteur - endroit - livre - aménagement du territoire - incidence - ville - collège communal - permis unique - certificat d affichage - intérêt - acte - permis uniques - délibération - recours administratif - fond -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.130 dd. 8 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
offerte - algemene ondernemingen - inschrijver - post - meetstaat - opdracht - prijs - bouwbedrijf - offerte van partij - breedte - beton - lokaal dienstencentrum - mantel - conclusie - koninklijk besluit plaatsing - open aanbesteding - informatie - eenheidsprijs - laatste memorie - partij aan de partij - gemiddelde eenheidsprijs - rekening -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.131 dd. 8 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - advocaat lies - stationsstraat - arrest - advocaat koen - vordering tot schorsing zonder voorwerp - voorzitter frank - voorwerp - verloop van de rechtspleging - verkoop - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - regeling van de rechtspleging - rechtsplegingsvergoeding ten behoeve van...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.132 dd. 8 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - advocaat lies - stationsstraat - arrest - advocaat koen - vordering tot schorsing zonder voorwerp - voorzitter frank - voorwerp - verloop van de rechtspleging - verkoop - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - regeling van de rechtspleging - rechtsplegingsvergoeding ten behoeve van...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.133 dd. 8 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - advocaat lies - stationsstraat - arrest - advocaat koen - vordering tot schorsing zonder voorwerp - voorzitter frank - voorwerp - verloop van de rechtspleging - verkoop - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - regeling van de rechtspleging - rechtsplegingsvergoeding ten behoeve van...
Conseil d'État - arrêt n° 240.134 du 8 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
instance - instance d appel - audience - échec - candidat - réorientation - demande de réorientation - défenseur - autorité - appel - commission - disposition - formation - candidat officier - militaire - violation - échec définitif - enregistrement - candidat officier de carrière - jour - commission de délibération - recrutement -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.135 du 8 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
publication - conseil d État - lois sur le conseil d État - identité de la partie requérante - identité de la partie - exécution - désistement - dépersonnalisation - demande de poursuite - règlement - charge de la partie - parties requérantes - toute personne physique partie à un litige devant le conseil d État dans la requête -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.136 du 11 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
emploi - candidat - conseil de police - motivation - chef de corps - dossier - domaine - délibération - mérite - partie - niveau - connaissance - cadre - interview - personnel - directeur des ressources - premier auditeur - directeur des ressources humaines - mobilité - vote - entretien - accueil - second acte - zone - formation - service -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.137 du 11 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
zone - avenue - voirie - plan - projet - aménagement - nouvelle voirie - fonctionnaire - aire - fonctionnaire délégué - réalisation - demandeur - zone de manoeuvre - permis - demande de permis - véhicule - trottoir - avenue des coquelicots - plan communal - environnement - conseil communal - règlement communal - courrier - avis favorable...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.138 du 11 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
robe - élu domicile rue - élu domicile - greffier assumé - avocat - conseiller d État - recours en réformation - oeuvre sur une partie - projet de gestion du risque - projet de gestion - première page - permis d environnement par application - permis d environnement - partie intervenante - office - oeuvre sur une partie des parcelles -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.139 du 11 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
chambre de recours - proposition - délai - autorité - sanction - agent - proposition définitive - proposition définitive de sanction - force majeure - autorité disciplinaire - sanction disciplinaire - défaut - recevabilité - avis de la chambre de recours - avis de la chambre - code de la fonction - code de la fonction publique - courrier...
Conseil d'État - arrêt n° 240.140 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - indemnité de procédure - requête en annulation - charge de la partie adverse - charge de la partie - retrait - audience - application - décision de retrait - montant - lois coordonnées sur le conseil - demande de maintien de la confidentialité - demande de maintien - pièce - recours en annulation - extrême urgence -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.141 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - désistement - audience - condamnation de la partie - premier auditeur - paiement d une indemnité de procédure d un montant - indemnité de procédure - paiement d une indemnité - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - avenue - association sans but lucratif grand - association sans but -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.142 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - désistement - premier auditeur - association sans but - association sans but lucratif centre hospitalier - indemnité de procédure - santé publique - avenue - paiement d une indemnité de procédure d un montant - paiement d une indemnité - charge de la partie - charge de la partie requérante - condamnation de...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.143 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - désistement - audience - paiement d une indemnité - premier auditeur - paiement d une indemnité de procédure d un montant - indemnité de procédure - condamnation de la partie - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - santé publique - avenue - association sans but lucratif centre hospitalier -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.144 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
santé - conseil d État - désistement - audience - charge de la partie requérante - indemnité de procédure - santé publique - condamnation de la partie - charge de la partie - chambre - premier auditeur - société coopérative - avenue - paiement d une indemnité de procédure d un montant - paiement d une indemnité - objet de la...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.145 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - désistement - courrier - indemnité de procédure - premier auditeur - santé publique - paiement d une indemnité de procédure d un montant - avenue - paiement d une indemnité - chambre - charge de la partie - charge de la partie requérante - condamnation de la partie - objet de la requête - objet de la...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.146 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - désistement - audience - charge de la partie requérante - indemnité de procédure - premier auditeur - paiement d une indemnité de procédure d un montant - santé publique - condamnation de la partie - charge de la partie - chambre - paiement d une indemnité - avenue - société coopérative - société coopérative à...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.147 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - désistement - audience - charge de la partie requérante - indemnité de procédure - santé publique - premier auditeur - condamnation de la partie - charge de la partie - chambre - société coopérative - société coopérative à responsabilité - avenue - paiement d une indemnité de procédure d un montant - paiement d...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.148 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - désistement - indemnité de procédure - premier auditeur - paiement d une indemnité de procédure d un montant - paiement d une indemnité - condamnation de la partie - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - santé publique - avenue - association sans but lucratif centre hospitalier...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.149 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - désistement - audience - charge de la partie requérante - premier auditeur - indemnité de procédure - paiement d une indemnité de procédure d un montant - santé publique - condamnation de la partie - charge de la partie - chambre - paiement d une indemnité - avenue - société coopérative - société coopérative à...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.150 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - désistement - indemnité de procédure - premier auditeur - paiement d une indemnité de procédure d un montant - paiement d une indemnité - condamnation de la partie - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - santé publique - avenue - association sans but lucratif clinique saint -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.151 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - désistement - indemnité de procédure - premier auditeur - paiement d une indemnité de procédure d un montant - paiement d une indemnité - condamnation de la partie - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - santé publique - avenue - association sans but lucratif - association sans but...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.152 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
association - association sans but - association sans but lucratif - société coopérative - association sans but lucratif centre - conseil d État - désistement - audience - société à responsabilité - basilique - mons - société coopérative à responsabilité - charge des parties - société coopérative association intercommunale -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.153 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - violation - administrateur - audition - collègue - poursuite - courriel - principe - élément - vote - personne - part - député - code civil - collège - fait - irrégularité - délibération - considération - dernier mémoire - indemnité de procédure - gouverneur - état - envoi - propos - ensemble - absence - référence -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.154 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
sanction - avis du conseil - avis du conseil de discipline - bourgmestre - semaine - sanction disciplinaire - sanction disciplinaire lourde - nature - autorité disciplinaire - conseil de discipline - motif - accident - comportement - erreur - motivation - absence - décision - transgression - mission - erreur manifeste d appréciation - erreur...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.155 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - rekening - betaling - memorie van wederantwoord - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - termijn - besluit van de regent - zaak van de rol - melding - memorie van wederantwoord aan de griffie - monument - omstandigheid - onroerend erfgoed -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.156 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
âge - document - partie - plein droit de la tutelle - plein droit - loi-programme - service des tutelles - date de naissance - conséquence - cessation - enfant - examen - exécution - premier moyen - test - troisième branche - motif - regard - expertise médicale - première branche - fait - second moyen - deuxième branche - application -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.157 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
hotel - projectzone - laatste memorie - plangebied - bouw - openbaar domein - realisatie - residentie - stedenbouwkundige vergunning - exploitatie - vergunning - duin - ruimtelijk uitvoeringsplan - zone - mogelijkheid - schepen - eigenaar - zone voor natuurherstel - dienst - memorie van antwoord - college van burgemeester - minigolf - actueel...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.158 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - feit - maand - brandweerman - beoordeling - tuchtstraf - lange staat van dienst - vertrouwen - element - tuchtprocedure - lange staat - rekening - zuid west - laatste verhoor - minste - grotere anciënniteit - prestatiestaat - bepaling - motivering - vervaltermijn - motief - straffe van nietigheid - strafmaat - tuchtoverheid - inbreuk...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.159 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
première partie - première partie adverse - décret - indemnité de procédure - deuxième parties - deuxième parties adverses - enseignement supérieur - conséquence - crédit - deuxième partie - deuxième partie adverse - terme - sciences médicales - retrait - université catholique - premier cycle - année académique - première...
Conseil d'État - arrêt n° 240.160 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
date de naissance - âge - intéressé - date de naissance fictive - examen médical - date de naissance par le requérant - avocat - âge du requérant - audience - tuteur - tutelle - nouvelle décision - requête en annulation - conséquence - plein droit - conseil d État - considération - procédure en référé - procédure devant le...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.161 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
tolk - kandidaat - regering - ontwerp - rijbewijs - erkende rijschool - spoedeisendheid - wijze - professioneel rijonderricht - beëdigde vertalers - schadelijke gevolgen - tolk voor de talen frans - tolk voor de talen - examencentrum - ontwerp van besluit - wijziging - gevolg - slechthorende kandidaten - praktijkexamen - vakbekwaamheid -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.166 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - verzoekende partij - afstand - arrest - eigen kosten - vermoeden van afstand - derde partij - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de rechtspleging - kosten van het geding - vermoeden van afstand van geding - rechtsplegingsvergoeding ten behoeve - verloop van de rechtspleging - tussenkomende partij...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.167 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - besluit van de gemeenteraad - advocaat frank - arrest - verzoeksters - structurele onbestuurbaarheid - voorzitter frank - voorwerp van het beroep - omstandigheid - onwettigheid ten grondslag - onwettigheid ten grondslag van de beslissing in de woorden van de partij - rechtsplegingsvergoeding - regeling van de rechtspleging - regeling van...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.168 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - advocaat frank - verzoeksters - dringende noodzakelijkheid - kosten van de vordering tot schorsing - woorden van de partij - nietigverklaring van de beslissing - nietigverklaring van de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente - nieuw college - nieuw college van burgemeester - omstandigheid - onwettigheid ten grondslag -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.169 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
stad - nachtwinkel - pand - staatsbaan - haal - lust - voorwaarde - plaats - spoedeisendheid - inkomsten - impact - schepen - huurlasten - grondvoorwaarden voor een schorsing - gevorderde schorsing - aankoop van het pand - onwettig gemeenteraadsbesluit - behandeling - advocaat jan - arrest - weigering - reglement op nachtwinkels goed -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.170 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
extrême urgence - mesure - élément - objet du recours - pourcent - intérieur - traitement mensuel - traitement mensuel brut - demande d extension - conseil d État - effet - retenue de traitement - nouvelle durée - troisième décision - ministre de la défense - introduction - troisième décision de prolongation - initiative - fixation -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.171 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
advocaten - lust - arrest - tussenkomende partij - directeur - beslissing van de raad - afstand - selectieprocedure met het oog - woonplaats tussenkomende partij - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - partijen afstand - partijen afstand van het beroep tot nietigverklaring - rechtsplegingsvergoeding - woonplaats tussenkomende -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.172 dd. 12 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - panne - bevolkingsregister - gemeente - dreiging - lust - inschrijving - officieel adres - binnenlandse zaken - grondvoorwaarden voor een schorsing - probleem - auditeur iris verheven - verzoekster - auditeur iris - arrest - ontvankelijkheid - officieel adres op het grondgebied - sociale implicaties - terugvordering - schorsing van...
Conseil d'État - arrêt n° 240.173 du 12 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
intéressé - fait - jugement - extradition - convention - chambre - demande d extradition - homme - chambre des mises en accusation - chambre des mises - autorités algériennes - pièce - mandat d arrêt - cour - motif - droit - convention de sauvegarde - raison - convention de sauvegarde des droits - libertés fondamentales - principe -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.174 du 13 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - offre - marché - montant - créance - dette - soumissionnaire - partie intervenante - situation - recours en annulation - intérêt - pouvoir adjudicateur - société - indemnité de procédure - prix - extrême urgence - candidat - principe - obligation - séance d ouverture - première branche - mesure - règle - seconde branche -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.175 du 13 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
garantie - offre - soumissionnaire - marché - critère - délai - attributaire - préparation - examen - cahier spécial des charges - cahier spécial - délai de garantie - motivation - rapport d examen - manière - premier moyen - méthode de notation - rapport d examen des offres - firme - critère d attribution - acte - maximum de points -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.176 du 13 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
médicament - prix - partie - motivation - importateur - prix ex-usine - médicament similaire - importateur parallèle - fait - autorisation - pharma - pharmacien - demandeur - structure - délai - concurrence - concurrent - médicament de référence - structure de prix - importation - service des prix - spécialité - élément - application...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.177 du 13 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
médicament - prix - partie - motivation - importateur - prix ex-usine - médicament similaire - importateur parallèle - fait - pharma - autorisation - pharmacien - demandeur - structure - délai - concurrent - concurrence - médicament de référence - spécialité - structure de prix - unité - élément - application - service des prix -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.178 du 13 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
État belge - fontaine - indemnité de procédure - charge de la partie - intervention - règlement - délibération du collège - arrêt de la mise à disposition - hypothèse - licenciement - lois sur le conseil d État - mise à disposition - requête en intervention - section du contentieux - section du contentieux administratif - souhait -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.179 du 13 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
absence - intérêt requis - mémoire en réponse - indemnité de procédure - charge de la partie - règlement général de procédure - requête en intervention - ruelle - règlement général - conseil d État - concurrence - charge de la partie requérante - intervention - chambre - avocat - avenue - lois sur le conseil d État - objet de...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.180 du 13 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
montant - indemnité de procédure - grade de sergent - règlement - section du contentieux administratif - conseil d État - section du contentieux - lois sur le conseil d État - trois des postes - séance - chambre - charge de la partie - charge de la partie adverse - trois des postes de promotion - délai - partie à la procédure de sorte...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.181 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
aanvaardbaar niveau - object - windturbine - arrest - slagschaduw - verzoekster - effectieve slagschaduw - hinder - advies - argumentatie - logboek - voldoende garantie - automatische stilstand module - automatische stilstand - overheid - maximum - norm - milieuvergunning - exploitant - installatie - bestuurlijk beroep - vervolgens - vergunning...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.182 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
netwerk - verzoekende partij - overeenkomst - deskundigheid - voorwaarde - percutane herstelling - ervaring - medische hulpmiddelen - beoordeling - kader - commissie - verwerende partij - vertrouwensbeginsel - sociale zaken - ingreep - lijst - criterium - derde - klinische toepassingen - klinische toepassing - laatste memorie - verplichte...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.183 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
fabrieksprijs - geneesmiddel - verlies - arrest - prijs - gevolg - hybride - rekening - parallel geneesmiddelen - materiële schade - generiek - effectieve betaling - basis - onwettigheden - oorzakelijk verband - gevraagde prijs - schade - lagere prijs - wettelijke interestvoet - interest - kans - aandeel - sprake - reputatie - ingevoerde...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.184 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
netwerk - verzoekende partij - deskundigheid - overeenkomst - voorwaarde - ervaring - percutane herstelling - medische hulpmiddelen - beoordeling - kader - commissie - lijst - ingreep - kandidatuur - klinische toepassing - vertrouwensbeginsel - percutane herstelling van de coaptatie - aanmerking - implantaten - geneeskundige verzorging -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 240.185 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
erkenning - kamer - activiteit - zelfstandigen - vervaardiging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - regeling van de rechtspleging - product - onmiddellijk verpakken - nummer - maatschappelijke integratie - landbouw - besluit van de regent - versturen van een kopie van de memorie van...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.186 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
kandidaat - kandidaatstelling - elektronische handtekening - onbeschikbaarheid - overmacht - aanvraag - mailbericht - aanvraag tot deelneming - koninklijk besluit plaatsing - overheid - offerte - schrijven - gezicht - bijlage - platform - handtekening - vrijdag - beleid - ondertekening - tijdelijke onbeschikbaarheid - poging - ondersteuning -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.187 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
plein droit - audience - prise en charge - décision précitée - règlement général de procédure devant le conseil d État - melchior - nationalité soudanaise - objet d un recours - objet de la requête - objet de la requête par une requête - objet du recours - prise en charge par le service - prise en charge par le service des tutelles...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.188 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
audience - tutelle - plein droit - décision précitée - résultats du test d âge - melchior - nationalité soudanaise - objet d un recours - objet de la requête - objet de la requête par une requête - objet du recours - prise en charge - présent recours - retrait - règlement général - règlement général de procédure devant le...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.189 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - autorité de tutelle - conseil communal - charge de la partie - charge de la partie adverse - conseil communal de la partie - montant - parties requérantes - exploitation - convention - conseil communal de la partie adverse - audience - seule indemnité de procédure - établissement de jeux de hasard - objet de la...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.190 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
algemeen gedeelte - vergelijkende selectie - technisch sectiechef - vrijstelling - instituut voor postdiensten - kandidaat - niveau - telecommunicatie - examen - gedeelte - spoedeisendheid - administratief statuut - deel - rang - verhoging in de graad - resultaat - beoordeling - punt - score - inhoud - graad - interview - aangezien -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.191 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
hoge raad - verzoeker - bevoegdheid - mandaat - voorzitter - dierenarts - orde - provincie - gemengde raad van beroep - gemengde raad - secretaris - maatregel - vertegenwoordiger - gewestelijke raden - verkiezing - inwendige orde - spoedeisendheid - gewestelijke raad - onderzoek - arrest - gevolg - toegang - voorlopige maatregelen - verzoekster...
Conseil d'État - arrêt n° 240.193 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
projet - autorité - zone - entrepôt - première partie - jardin - nuisance - première partie adverse - motivation - activité - partie - permis - parties requérantes - critique - motif - appréciation - erreur - dernier mémoire - fait - partie intervenante - immeuble - construction - réclamation - voisinage - terrain - impact - bâtiment...
Conseil d'État - arrêt n° 240.194 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
exécution - extrême urgence - inscription - décision du vice-recteur - vice-recteur - établissement - nouvelle décision - année académique - motif - commission - plainte - décret - délégué - urgence - vice-recteur aux affaires étudiantes - vice-recteur aux affaires - échec - thèse - première année - recours à la procédure -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.195 dd. 14 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
zorgbedrijf - afstand van het geding - arrest - dringende noodzakelijkheid - dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging - zaak in voortzetting - waarnemend voorzitter - voorzitter - voorwerp van de vordering - verloop van de rechtspleging - toebehoren - opdracht perceel - losse fysio materialen - losse fysio - kosten van de vordering...
Conseil d'État - arrêt n° 240.196 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
huissier - marché - extrême urgence - service - mission - opération - exercice - fonction - marchés publics - opération litigieuse - huissier de justice - exécution - fonction en remplacement - tarif - contrat - société - offre - information - prestation - exercice de la puissance publique - signification - cadre - exercice de la...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.197 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
antenne - projet - erreur - site - plan - auteur - station - compte - zone - distance - élément - erreur manifeste d appréciation - erreur manifeste - motivation - principe - réseau - maillage - effet cumulé - appréciation - limite - fait - impact - motif - nature - construction - question - opérateur - décret - regard - infrastructure...
Conseil d'État - arrêt n° 240.198 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
urgence - habitation - projet - avis défavorable - pavillon d accueil - bâtiment - collège communal - avis favorable - demande de permis - plan - activité - exécution - long - dossier - élevage - parcelle - conseil d État - long de la rue - piste - zone agricole - collège communal de la partie - collège communal de la partie adverse -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.199 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
parties requérantes - permis - environnement - connaissance - violation - collège communal - délai - permis d urbanisation - constitution - régularisation - aménagement du territoire - existence - jour - permis d urbanisation modificatif - mémoire en réplique - mémoire en intervention - partie intervenante - copie - demande de...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.200 du 14 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité - conseil d État - charge de la partie - indemnité de procédure - charge de la partie adverse - permis - ledit retrait - avocat - chemin - recours en annulation - application - conseiller d État - greffier assumé - courrier - partie intervenante - exécution du permis d urbanisme - exécution du permis - lois coordonnées -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.201 dd. 15 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
regering - estuariene natuur - onroerende goederen - midden - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - inrichting - hoogdringende onteigening - grondgebied van de gemeente - estuariene natuur in het natuurgebied - besluit van de regent - verzoek tot voortzetting -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.202 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
remboursement - motif - obligation - raison - formation - crédit - engagement - raisons sociales - compte - traitement - circonstance - exonération - demande d exonération - obligation de remboursement - motivation - fait - cour constitutionnelle - intéressé - résiliation - raisons sociales exceptionnelles - indemnité - exonération...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.203 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - raison - remboursement - compte - situation - motif - circonstance - raisons sociales - engagement - obligation - formation - exonération - demande d exonération - raisons sociales exceptionnelles - motivation - principe - fait - traitement - cour constitutionnelle - obligation de remboursement - autorité - exonération totale -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.204 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
emploi - conseil d État - conseiller d État - résultat - audience - présente cause - travail - code judiciaire - compétence - premier auditeur chef de section - premier auditeur - convention collective - convention collective de travail - cour de cassation - direction générale - direction générale relations collectives de travail -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.205 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
marché - collège - partie - collège communal - huissier - délibération - service - huissier de justice - société - décentralisation - fourniture - code de la démocratie locale - code de la démocratie - conseil communal - réalisation de constats - dépense - recouvrement - intervention - étude - marché litigieux - budget -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.206 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - charge de la partie - charge de la partie adverse - conseiller d État - montant - audience - avocat - retrait - mémoire en réplique - objet du recours - objet du recours par une requête - place du parc - premier auditeur - requérant demande - requérant du retrait - requérant du retrait de la décision - titre...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.207 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
charge de la partie - charge de la partie adverse - indemnité de procédure - conseiller d État - montant - audience - avocat - règlement général - mémoire en réplique - objet du recours - objet du recours par une requête - place du parc - premier auditeur - requérante du retrait - requérante du retrait de la décision - retrait -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.208 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - désistement - audience - condamnation de la partie - indemnité de procédure - premier auditeur - santé publique - paiement d une indemnité de procédure d un montant - charge de la partie requérante - charge de la partie - chambre - paiement d une indemnité - société coopérative - avenue - société coopérative à...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.209 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
zone - parcelle - modification - zone d habitat - projet - réclamation - projet de plan de secteur - projet de plan - plan de secteur - enquête publique - nouvelle enquête - zone agricole - parcelle litigieuse - nouvelle enquête publique - aménagement du territoire - dossier - motif - permis - zones d habitat - modification substantielle -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.210 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
avocat - extrême urgence - audition - audience - motivation - établissement pénitentiaire - attitude - assistance - bénéfice - intéressé - incident - fait - isolement - urgence - salle - comportement - cellule nue - présent arrêt - raison - propos - conseil d État - comportement du requérant - contexte - absence - directeur -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.211 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
avocat - publication - inscription - exécution - extrême urgence - rue de la source - dépersonnalisation - dispositif - plainte contre la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes - identité des personnes physiques - lois sur le conseil d État - mercier - objet de la requête - objet de la requête par une requête - ordonnances...
Conseil d'État - arrêt n° 240.212 du 15 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
société coopérative - audience - conseil d État - association momentanée - viseur - société anonyme - société coopérative à responsabilité limitée courant - société coopérative à responsabilité limitée courant d air - société coopérative à responsabilité vents - société coopérative à responsabilité vents du sud -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.215 dd. 18 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
beoordeling - tuchtoverheid - tuchtcommissie - feit - raad van bestuur - medische attesten - middel uiteenzetting - communicatie - middel uiteenzetting van het middel - sanctie - recht - raadsman - zoeker - inhoud - rechten - attest - procedure - intern beroep - gebrek - medische redenen - medische toestand - ziekte - ziektetoestand - motief -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.216 du 18 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
risque - bourgmestre - installation - motivation - sécurité - nouvelle loi - nouvelle loi communale - courrier - absence - intoxication - absence d attestation - risque d incendie - incendie - indemnité de procédure - installation de gaz - logement - mémoire - document - bourgmestre de la ville - charge de la partie - code wallon - code...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.217 dd. 18 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
kandidaat - directiecomité - analyse - thematische directie - verdienste - competentie - manager - functie - vergelijking - ervaring - voorbeeld - staat - thematische directie ondernemingen - heer - argument - notulen - overheid - bezwaarschrift - bevordering - voorstel - project - motief - adviseur - medewerker - sterke punten - dienst -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.218 dd. 18 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
kamer - hoofdstad - maatschappelijk welzijn - algemene vergadering - taal - taalrol - behandeling - inwoner - tweetalige gebied - algemene vergadering van de afdeling - gebruik - bepaling - openbaar centrum - randgemeente - ganse land - binnendiensten - financieel directeur - dienst - verzoeker - zoverre - grondwet - grondwettelijk hof -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.219 dd. 18 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
taal - hoofdstad - kamer - tweetalige gebied - algemene vergadering - inwoner - behandeling - taalrol - kandidaat - gemeente - gebruik - artikel - memorie van antwoord - bepaling - algemene vergadering van de afdeling - randgemeente - kamer van de raad van state - ganse land - directeur van het departement infrastructuur - directeur van het...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.220 dd. 18 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
taal - hoofdstad - kamer - taalrol - tweetalige gebied - algemene vergadering - behandeling - inwoner - gebruik - artikel - algemene vergadering van de afdeling - bepaling - onbepaalde duur - randgemeente - openbaar centrum - inwoners van de randgemeenten - ganse land - gouverneur - grondwet - dienst - grondwettelijk hof - verzoeker -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.225 du 18 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
critère - niveau - marché - pouvoir adjudicateur - chiffre - chiffre d affaires - niveau d exigence - critères de sélection - soumissionnaire - intérêt - exigence - candidat - critère de sélection - exécution - entreprise - principe - fixation - niveau d exigence minimum - objet du marché - capacité - document - absence - violation -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.226 du 18 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
offre - marché - projet - point - soumissionnaire - adjudicataire - disposition - exécution - erreur - motivation - réponse - points faibles - parking - extrême urgence - offre des requérants - architecture - création d une maison - réalisation de la salle - coût - réalisation de la salle polyvalente - erreur manifeste d appréciation...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.228 du 19 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
témoin - audition - fait - témoignage - grief - élément - dossier - déclaration - principe - conseil d État - question - erreur - collègue - absence - compte - autorité - fiabilité - enregistrement - manière - membre - connaissance - délai - sanction - droits de la défense - arrêté du gouvernement de la région - arrêté du...
Conseil d'État - arrêt n° 240.229 du 19 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
fait - principe - autorité disciplinaire - comportement - sanction - possession - transgression - détournement - proposition - compte - chef - sorte - policier - choix - conseil d État - conseiller d État - infraction - indemnité de procédure - transaction - proposition de sanction - devoir - transgression disciplinaire - motivation -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.230 du 19 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
bulletin - bulletin de signalement - sanction - agent - règlement de travail - conseil d État - fait - disposition - agence - agence régionale pour la propreté - agence régionale - troisième branche - première branche - principe - autorité - compte - indemnité de procédure - conseiller d État - circonstance - compétence - sanction...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.231 du 19 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
service - autorité - ancienneté - modification - principe - motif - administration - intérêt général - sein - souci d équité - secteur privé - autorité de tutelle - secteur public - considération - services dans le secteur - modification statutaire - condition - rapport direct - services dans le secteur privé - délibération -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.232 du 19 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
chambre - chambre de recours - fait - directeur - pouvoir - décret - membre - collège provincial - dossier - motif - audition - sanction - vote - élève - pouvoir organisateur - autorité - motivation - témoignage - parité - argument - établissement - nombre - avis de la chambre - avis de la chambre de recours - dernier mémoire -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.233 du 19 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
étude - projet - densité - parties requérantes - erreur - première partie - première partie adverse - point - permis - complément - principe - environnement - réclamant - fonctionnaire délégué - indemnité - étude d incidences - nuisance - aménagement - indemnité de procédure - partie - motif - impact - présence - motivation -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.234 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
advocaat peter - arrest - voorwerp - rechtsplegingsvergoeding - kosten van het beroep tot nietigverklaring - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - minister van justitie - omstandigheid - ontvankelijkheid van het beroep - recht tot het voorhanden - kosten lastens - verloop van de rechtspleging - voorwerp van het beroep - voorzitter...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.235 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
openbare orde - vuurwapen - wapenwet - veiligheid - gevaar - recht - inbreuk - beoordeling - persoon - alcoholgebruik - minister van justitie - wapenbezit - feit - gouverneur - wapen - koning - vergunning - rekening - motivering - veroordeling - korte termijn - rechte - intrekking - bezit - beslissing - recht tot het voorhanden - arrest -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.236 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoeker - arrest - vreemdelingenwet - enige middel - aanvankelijk beslissingen - middelonderdeel - motiveringsplicht - onderdeel - motivering - verblijf - feit - bestuur - hoger belang - aanvankelijk beslissing - kind - veiligheid van de staat - cassatie - motief - onderzoek - situatie - openbare orde - wetenschappelijk potentieel - schutter...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.237 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
prof - graad - beoordeling - aanwezigheid - basis - operationele functie - verslag - sprake - operationele functie bij de politie - administratieve overheid - rekening - motief - radiografie - reden - vernauwing - bepaling - medische ongeschiktheid - motivering - verzoeker medisch ongeschikt - medische verslagen - verzoeker medisch -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.238 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - kruimel - recht - drug - feit - kennis - memorie van wederantwoord - schending van het recht - schending van het recht van verdediging - hoeveelheid drugs - kruimels cannabis - arrest - hoeveelheid van de drugs - resten cannabis - enig middel - recht van verdediging - restanten van cannabis - verder gevolg - parket - uiteenzetting...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.239 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verweerders - integratie - aanvankelijk beslissing - arrest - huidige verweerders - motief - land - band - rechtsplegingsvergoeding - land van herkomst - motivering - relatie - raad voor vreemdelingen betwistingen - raad voor vreemdelingen - inhoud - kind - vreemdelingenwet - cassatie van het arrest - verblijf - memorie van wederantwoord -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.240 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
landmeter expert - schatting - onroerende goederen - vraag - charter - kwalitatieve partner - landmeters experten - lijst - laatste memorie - erfgenamen - exceptie - bepaling - mail - administratie - codex fiscaliteit - burger - arrest - bevoegde entiteit - reden - administratieve rechtshandeling - aanvraag - waarde - vrije keuze - lijst van...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.241 dd. 20 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
openbare orde - feit - wapenverzamelaar - veiligheid - wapenwetgeving - thema - wapen - gevaar - gouverneur - erkenning - beoordeling - beroepsinstantie - vergunning - rekening - wapenwet - reden - basis - beginsel - verboden wapens - verzameling - veroordeling - oordeel - correctionele rechtbank - laatste memorie - inbreuk - vonnis - gunst van...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.242 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
projet - environnement - permis - incidence - fonctionnaire délégué - travail - parties requérantes - réalisation - autorité - motivation - trottoir - incidences notables - parcelle - aménagement - permis d urbanisme - erreur - courrier - fait - commune - collège communal - erreur manifeste - mémoire - erreur manifeste d appréciation...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.243 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - indemnité de procédure - intervention - règlement - charge de la partie - transport - section du contentieux - lois sur le conseil d État - requête en intervention - direction générale transport aérien du service public fédéral mobilité - direction générale - dernier mémoire - premier auditeur - courrier - titre...
Conseil d'État - arrêt n° 240.244 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
offre - point - partie - caméra - montant - indemnité - cahier spécial - cahier spécial des charges - capacité - caractéristique - soumissionnaire - marché - audience - score - mention - page - demande - offre de la requérante - image - prix - rapport d attribution - ensemble - société anonyme - support - case de demande - case de...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.245 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
permis - connaissance - déchet - oeuvre - rapport de synthèse - sûreté - décret - indemnité de procédure - cellule - conseil d État - courriel - solution - terme - fonctionnaire technique - fonctionnaires technique - autorité - délai - collège communal - règlement général - premier auditeur - règlement général de procédure -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.246 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - conseiller d État - désistement - souhait - annulation de la délibération - section du contentieux administratif - section du contentieux - règlement général de procédure - règlement général - permis d urbanisme pour la construction d une habitation sur une parcelle sise - permis d urbanisme - objet de la...
Conseil d'État - arrêt n° 240.247 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
parties requérantes - dernier mémoire - demande de poursuite de la procédure - demande de poursuite - voie électronique - règlement général de procédure - règlement général - conseil d État - partie intervenante - renier - présent arrêt - oeuvre - lois sur le conseil d État - extrême urgence - délai - chambre - conseiller d...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.250 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
amende - collège - infraction - collège d environnement - procès-verbal - dépassement - disposition - mesure - conseil d État - fonctionnaire dirigeant - dossier - compte - amende administrative - norme - fait - contrôle - auteur - cour - avion - signature - zone - décision - audience - délai - manière - influence - autorité - pleine...
Conseil d'État - arrêt n° 240.251 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
autorité - environnement - forage - exploitation - prise d eau - entreprise - produit - intervenant - zone - coût - autorité compétente - risque - nappe - bâtiment - compte - volume - ouvrage - demande de permis - cabot - besoin - exploitant - débit - projet - connaissance de cause - lacune - alternative - notice - puits existant -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.252 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
marché - partie - offre - palplanche - intérêt - irrégularité - bulletin - journal officiel - pose - bulletin des adjudications - exécution - avis de marché - nouvelle réglementation - publication - présent - disposition - pouvoir adjudicateur - application - concession - violation - soumissionnaire - travail - blindage - marchés...
Conseil d'État - arrêt n° 240.253 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
mesure - examen - étudiant - collège - cours - ensemble - grille d évaluation - collège de direction - réponse - manière - droit - comportement - règlement - agent - correction - organisation - cours de la session - choix - statut administratif - fonction - assesseur - prérogative - questionnaire - conseil d État - fait - mesure d...
Conseil d'État - arrêt n° 240.254 du 20 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
équipe - agrément - candidat - partie - critère - avis de marché - exigence - candidature - dossier - personne - exécution - marché - principe - capacité - exécution du marché - membre - société - point - pouvoir - référence - offre - pièce - stade - moment - soumissionnaire - agréation - document - disposition - compétence -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.255 dd. 21 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
offerte - overheid - veiligheidscoördinator - antwoord - gezondheidsplan - inschrijver - document - beoordeling - vraag - artikel - substantiële onregelmatigheid - opdracht - overheidsopdrachten - advies - dringende noodzakelijkheid - informatie - aanleiding - essentiële elementen - bepaling - mobiele bouwplaatsen - evaluatieverslag -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.256 dd. 21 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
offerte - post - opdracht - koninklijk besluit plaatsing - leemte - prijs - bepaling - inschrijver - overheid - gezicht - artikel - stad - inschrijvers - motief - regelmatige offerte - beoordeling - motivering - dringende noodzakelijkheid - verslag van nazicht - offerte van de partij - eenheidsprijs - totaalprijs - beginsel - onderdeel -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 240.257 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - interprétation - conseil d État - tribunal - sanction - application - compétence - dernier mémoire - contestation - interprétation générale - disposition - recours en annulation - code judiciaire - extension - règlement - mémoire en réplique - cour - tribunal du travail - motif - demande d extension - cour de cassation -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.258 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
fait - élève - décret - dossier - sanction - dernier mémoire - comportement - appréciation - exclusion définitive - circonstance - atteinte - établissement - parent - voyage - compte - dernier - autre élève - élément - intégrité physique - intérêt - pression - moyen thèse du requérant - moyen thèse - parents du requérant -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.259 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
exécution de la décision - dispositif - rue du marché - lois sur le conseil d État - mise en oeuvre - mise en oeuvre d une mesure particulière de sécurité - objet de la requête - objet de la requête par une requête - rectification - erreur - référé - régime d observation - régime d observation particulier - section du contentieux...
Conseil d'État - arrêt n° 240.260 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - lois sur le conseil d État - exécution de la décision - requête en annulation - règlement - application - audience - rue du marché - mise en oeuvre - mise en oeuvre d une mesure particulière de sécurité - activités communes - objet de la requête - objet de la requête par une requête - partant - premier auditeur -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.261 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
jour - désistement - chambre - exécution - extrême urgence - lois sur le conseil d État - conseil d État - demande de poursuite - règlement - désistement d instance - premier auditeur - jours d isolement - objet de la requête - objet de la requête par une requête - oeuvre - parties par télécopieur - espace de séjour - présomption...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.262 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
désistement - lois sur le conseil d État - chambre - exécution - règlement - conseil d État - demande de poursuite - extrême urgence - désistement d instance - préau commun pour une durée - objet de la requête par une requête - oeuvre - parties par télécopieur - premier auditeur - premier auditeur chef de section - préau commun -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.263 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
désistement - lois sur le conseil d État - parties requérantes - désistement d instance - demande de poursuite - conseil d État - qualité de représentants - qualité de représentants légaux - règlement - extrême urgence - exécution - chambre - fille mineure - oeuvre - objet de la requête par une requête - objet de la requête -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.264 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
désistement - exécution - désistement d instance - parties requérantes - extrême urgence - qualité de représentants - qualité de représentants légaux - demande de poursuite - conseil d État - règlement - fille mineure - chambre - lois sur le conseil d État - présomption de désistement d instance - parties par télécopieur -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.265 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - indemnité de procédure - stage - retrait - charge de la partie - moyenne - premier auditeur - décision du jury - décision du jury de délibération - charge de la partie adverse - avocat - règlement général - audience - règlement général de procédure - section du contentieux - section du contentieux administratif -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.266 dd. 21 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
zorg - sociale zaken - tussenkomende partij - vermoeden van afstand - vermoeden van afstand van geding - verwerping - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de procedure - volksgezondheid - verslag aan de partij - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - termijn - woonplaats...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 240.267 dd. 21 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
overheid - prijs - opdracht - offerte - verwaarloosbare posten - abnormale prijzen - koninklijk besluit plaatsing - afwijking - abnormaal karakter - onbevaarbare waterlopen - eenheidsprijs - dringende noodzakelijkheid - paragraaf - verantwoording - inschrijvers - bepaling - kost - post - grondwerk - totale offertebedrag - bijkomend onderzoek -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.268 dd. 21 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
resultaat - medisch onderzoek - mate - dienst voogdij - onderzoek - plaatsing onder de hoede - minderjarige vreemdelingen - omzendbrief - omstandigheid - programmawet - detail - desbetreffende onderzoeken rekening - desbetreffende onderzoeken - voorwaarde - datum van de kennisgeving - voogdij - hospitaal koningin - identificatie - mate...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 240.269 dd. 21 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
mandaat - maatschappelijke integratie - opheffing - verlenging - ogenblik - voorzitter - periode - leeftijd - regeerakkoord - houder van de managementfunctie - federale overheidsdienst - spoedeisendheid - motivering - vraag - gevolg - federale overheidsdiensten - enige middel - aanduiding - mandaat van verzoeker - armoedebestrijding - sociale...
Conseil d'État - arrêt n° 240.270 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - rez-de-chaussée - affectation - logement - immeuble - aménagement - studio - commission - partie intervenante - plan - usage - réception - audition - environnement - concours - erreur - projet - motivation - permis - compte - affectation du rez-de-chaussée - reportage - compatibilité - administration - appartement - motif - erreur...
Conseil d'État - arrêt n° 240.271 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
impact - approche - projet - recours administratif - étude - aéroport - piste - argument - permis - motif - second avis - analyse - auteur - zone - éolienne - effet du projet - demanderesse de permis - avis défavorable - point - autorité - futur radar - bureau externe - cours - question - installation - dernier mémoire - refus - nouveau...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 240.272 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
audience - indemnité de procédure - désistement - troisième partie adverse - troisième partie - deuxième partie adverse - deuxième partie - parties adverses - premier auditeur - premier auditeur chef de section - université - montant - règlement général - section du contentieux administratif - ministre de la santé publique -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.273 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
exécution - projet - urgence - intérêt - université - affaire en annulation - appel - conseil d État - courrier - lois sur le conseil d État - audience - existence - proposition de préprojet - dossier - projet de recherche - processus - coordinateur - enseignement supérieur - procédure en référé - référé - crainte - regret -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 240.274 dd. 21 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
economisch onderzoek - beroep tot nietigverklaring - arrest - beslissing van de raad - beroepskaart - vermelding in het verzoekschrift - minister voor de werkgelegenheid - motivatie - nietig verklaring - ontvankelijkheid voorwerp - ontvankelijkheid voorwerp van het beroep - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de...
Conseil d'État - arrêt n° 240.276 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
environnement - projet - partie - notice - incidence - autorité - site - dossier - étude - étude d incidences - risque - notice d évaluation des incidences - notice d évaluation - auteur - mesure - élément - compte - motivation - demandeur - regard - proximité - impact - exécution - ensemble - permis - motif - incidences notables -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.277 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
projet - école - principe - plan - administration - cour - avis défavorable - permis - cour de récréation - demandeur - commission - accès - cadre - habitation - auteur - audition - changement - collège - erreur manifeste - erreur manifeste d appréciation - commission d avis - changement d affectation - motivation - collège communal -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 240.278 du 21 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
greffier assumé - chambre - dix-sept - section du contentieux administratif - annulation de la décision - section du contentieux - référé - rectification - première page - mots suivants - marché - lois sur le conseil d État - indemnité de procédure - erreurs matérielles - domicile chez rue - dispositif - dernière page - dernier...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.279 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
deur - elektronisch muziek - verzoekster - open ramen - muziek - advocaat peter - nadeel - inrichting - raam aanwezig - verbod - cafeeke - burgemeester - arrest - partij terecht - reglement prima facie - reglement prima - raam in de gevel staat - raam in de gevel - raam aanwezig in de voorgevel - vordering tot de raad - politie - plaatsen van...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.280 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
lust - arrest - auditeur wouter - rechtsmacht - nummer - openbare terechtzitting van tweeëntwintig - openbare terechtzitting van tweeëntwintig december - opname constructies - opname in het vergunningenregister - opname in het vergunningenregister van een constructie - persoon - kosten van het beroep - regeling van de rechtspleging - regeling...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.281 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
hoop - taalrol - kamer - taal - tussenkomende partij - lust - gemeente sint - auditeur iris - werkkring - wetgeving - ingang - binnendiensten - auditeur iris verheven - straathoekwerker - algemene rol - ganse land - onbepaalde duur - administratief medewerker - dienst - taal van de rechtspleging standpunt van de partijen - tussenkomst - verloop...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.282 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
taalrol - kamer - taal - tussenkomende partij - gemeente sint - lust - wetgeving - ingang - werkkring - auditeur iris verheven - auditeur iris - ganse land - algemene rol - binnendiensten - onbepaalde duur - administratief medewerker - dienst - tussenkomst - verloop van de rechtspleging - taal van de rechtspleging - taal van de rechtspleging...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.283 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
taal - taalrol - lust - dienst - gemeente - kamer - onbepaalde duur - ganse land - werkkring - binnendiensten - wetgeving - ingang - algemene rol - auditeur iris verheven - auditeur iris - verloop van de rechtspleging - verstand - sport cultuur - tussenkomst - verzoeken om schadevergoeding - taal van de rechtspleging - tussenkomende partij -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.284 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - kamer - taalrol - taal - laatste memorie - gemeente - hoofdstad - behandeling - bepaling - tweetalige gebied - algemene vergadering - ganse land - grondwettelijk hof - grondwet - gebruik - mogelijkheid aan inwoners - dienst - binnendiensten - inwoners van de randgemeenten - aanwerving - mogelijkheid geschillen - mogelijkheid...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.285 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verwerende partij - definitieve vaststelling - ruimtelijk uitvoeringsplan - ruimtelijk structuurplan - besluit van de regent - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - regeling van de rechtspleging - arrest - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de procedure - ontheffing van...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.286 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
ruimtelijk uitvoeringsplan - definitieve vaststelling - staatsblad - definitieve vaststellingsbesluit - provincie - termijn - provincieraad - schorsingsbesluit - kennis - regering - sanctie - ontwerp - paragraaf - deputatie - reconversie verblijfsrecreatie - uitvoering - ruimtelijke ordening - memorie van antwoord - provinciale commissie -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.287 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verwerende partij - verzoekster - eindbeslissing - advocaten - arrest - betalen van een rechtsplegingsvergoeding - laatste memorie - provincieraad van de provincie oost - reconversie verblijfsrecreatie - gestelde partij - ruimtelijk uitvoeringsplan - gewest - provincieraad van de provincie - staatsblad - provincie - voorbereidende beslissing -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.288 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - waas fase - provincie - provincieraad van de provincie - provincieraad van de provincie oost - reconversie verblijfsrecreatie - ruimtelijk uitvoeringsplan - laatste memorie - staatsblad - ontwerp - voorwerp - advocaat hans - aangetekende zending - openbare terechtzitting van tweeëntwintig - openbare terechtzitting van tweeëntwintig...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.289 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - pièce - établissement - coaching - courriel - motif - sujet - secrétaire - courrier - première branche - aide - élément - grief - état - service - personne - mémoire en réponse - problème - échevin - fait - communication - secrétaire de direction - appui - quatrième branche - deuxième branche - propos - ensemble -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.290 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
autorité - violation - partie - audition - élève - principe - fait - licenciement - argumentation - sanction - erreur - armurier - pièce - décret - interdiction - matérialité - établissement - directeur - école - faute grave - membre du personnel - motif - pouvoir organisateur - examen - intermédiaire - enquête - connaissance -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.291 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
mesure - shifts - comportement - week-end - mission - situation - collègue - service - nuit - fait - mémoire - collet - agent - sanction - complexe - conseil d État - circonstance - sanction disciplinaire - nouveau - statut - travail - sanction disciplinaire déguisée - fonction - accueil - élément - adoption - exécution - demande d...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.292 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
activité - fonction - directeur général - autorisation - exercice - conseil communal - jour - sanction - cumul - intéressé - activité professionnelle - dossier - bénéfice - collège - autorité - délibération - bourgmestre - pièce - choix - sanction disciplinaire - séance - audition - courrier - sanction disciplinaire de la...
Conseil d'État - arrêt n° 240.293 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
autorité de tutelle - démission d office - conseil communal - conseil d État - sanction - gouvernement wallon - décentralisation - délibération - application - gosselin - membre du personnel - suivant - période - recours en annulation - procédure disciplinaire - premier auditeur chef de section - premier auditeur - démocratie locale -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.294 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
intérêt - instance - recours en annulation - jurisprudence - volonté - conseil d État - lois coordonnées - illégalité - conservatoire royal - chambre - audience - gosselin - requête en reprise d instance - rapport complémentaire - revanche - mémoire complémentaire - conseiller d État - compte - requête en reprise - enseignement...
Conseil d'État - arrêt n° 240.295 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - gosselin - gourdin - désistement - courrier - conseils de la partie requérante - conseils de la partie - conseiller d État - premier auditeur - indemnité de procédure - kaiser - audience - objet de la requête - premier auditeur chef - premier auditeur chef de section - objet de la requête par une requête - groupement...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.296 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - charge de la partie adverse - indemnité de procédure - gosselin - charge de la partie - bosquet - premier auditeur - audience - courrier - conseiller d État - État belge - règlement général de procédure - section du contentieux administratif - lois sur le conseil d État - objet de la requête - objet de la requête...
Conseil d'État - arrêt n° 240.297 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
urgence - stage - entretien - objectif - commission - première partie - première partie adverse - agence - travail - produits de santé - circonstance - dossier - mention - courrier - sujet - terme - point - reprise du stage - commission commune - condition - connaissance - période - gosselin - remarque - situation - délai - requérant...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.298 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - courrier - ville - sein du corps - stage - conseil d État - province - qualité de sous-lieutenant - instance - indemnité de procédure - gosselin - zone de secours - délibération - sein du corps d incendie - délibération du conseil - règlement général - règlement général de procédure - conseiller d État - délibération...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.299 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - conseil d État - délibération - ville - qualité de sous-lieutenant - stage - province - sein du corps local d incendie - sein du corps - instance - indemnité de procédure - gosselin - zone de secours - gouverneur de la province - règlement général - règlement général de procédure - conseiller d État - délibération du...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.302 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partijen - plan - vennootschap - gebied - stedenbouwkundige voorschriften - overheid - verweving - bruto vloeroppervlakte - project - vereniging - cluster - realisatie - ruimtelijk uitvoeringsplan - tangentiële tramverbinding - functie - activiteit - toelichtingsnota - vergunning - vergunningverlenende overheid - voorschrift -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.303 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
verwerende partij - verordening - fietsenstalling - stedenbouwkundige verordening - aanvraag - stedenbouwkundige vergunning - stad - voorschrift - parkeerplaats - punt - project - stad lier - bepaling - hand - laatste memorie - gevolg - verplichting - principe - minimum - geval - gebruik - memorie van antwoord - deel - stedenbouwkundige...
Conseil d'État - arrêt n° 240.304 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrêté du gouvernement - candidature - mandat - communauté française - arrêté - sein - région - qualité de mandataire - membre - gouvernement de la communauté - région wallonne - fonction - emploi - statut administratif - transfert - accord - accord de coopération - arrêté du gouvernement wallon - partie - personnel - pool -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.305 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
requête en annulation - désistement - conseil d État - prince royal - parties requérantes - concurrence - taxe - dossier - boulevard - lois coordonnées sur le conseil d État - lois coordonnées - premier auditeur - audience - arrêt sur la demande de suspension - application - permis - procédure devant le conseil d État - présent...
Conseil d'État - arrêt n° 240.306 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
peine - personne - carte d identification - information - accès - disposition - sécurité - condition - agent - entreprise - service - moeurs - code pénal - examen - sécurité privée - activité - administration - code d instruction criminelle - condamnation - code d instruction - casier judiciaire central - organisme - intérieur -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.308 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - commission - décret - emploi - commission de recrutement - accompagnement - piano - courrier - conseil de gestion pédagogique - conseil de gestion - désignation - enseignement supérieur - communauté française - commissions de recrutement - conseil d État - troisième moyen - collège - nombre - candidature - gouvernement de la...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.309 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
accident - accident du travail - période - enseignement - date de consolidation - décret - incapacité - administration - absence - tribunal - courrier - périodes d incapacité - expertise - date de consolidation des lésions - conseil d État - décision - tribunal du travail - expertise médicale - vertu - périodes d incapacité de...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.310 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
absence - certificat - absence injustifiée - agent - motif - courrier - jour - période - indemnité - indemnité de procédure - directeur attaché de la prison - directeur attaché - conseil d État - agent contractuel - prolongation - avocat - appel - service - certificat médical - prison - employeur - charge de la partie requérante -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.311 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
diplôme - certificat - urgence - sélection - inscription - candidature - forêts en triage - conditions de participation - réserve - exécution - poste - procédure de sélection - lois sur le conseil d État - enseignement secondaire - test - deuxième test - fond - compte - session - courriel - conseil d État - considération - certificat...
Conseil d'État - arrêt n° 240.312 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
partie - diplôme - urgence - certificat - sélection - inscription - poste - candidature - moment - procédure de sélection - réserve - exécution - courriel - test - règlement - enseignement secondaire - conditions de participation - lois sur le conseil d État - emploi - forêts en triage - partie adverse à la partie - titre -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.313 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
diplôme - urgence - certificat - inscription - sélection - poste - candidature - procédure de sélection - courriel - exécution - compte - conditions de participation - forêts en triage - lois sur le conseil d État - test - réserve - enseignement secondaire - emploi - occasion - circonstance - fond - conseil d État - considération -...
Conseil d'État - arrêt n° 240.314 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
diplôme - urgence - certificat - sélection - poste - inscription - candidature - procédure de sélection - forêts en triage - exécution - lois sur le conseil d État - enseignement secondaire - test - réserve - conditions de participation - courriel - session - conseil d État - fond - compte - circonstance - deuxième test - cents...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 240.315 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
parquet - motivation - argument - parquet fédéral - motif - poste - tâche - connaissance - courriel - fonction - grade - considération - attente - motivation formelle - raison - manque de flexibilité - audition - principe - autorité - moyen unique - recommandation - problème - dossier - conseil d État - indemnité de procédure -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.316 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
stedenbouwkundige verordening - verwerende partij - verordening - functie - detailhandel - ruimtelijk uitvoeringsplan - beginsel - gewestplan - memorie van antwoord - perceel - arrest - functiewijzigingen - verzoekende partij - functiewijziging - onroerend goed - woongebied - zone - bestemming - definitie - laatste memorie - gemeenteraad -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.317 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
arrest - voorwerp - verwerende partij - kosten van het beroep - stedenbouwkundige verordening detailhandel - stedenbouwkundige verordening - omstandigheden van de zaak - memorie van antwoord - openbare terechtzitting van tweeëntwintig - openbare terechtzitting van tweeëntwintig december - provincie - rechtsplegingsvergoeding - staatsraad jan...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 240.318 dd. 22 december 2017Conseil d'Etat (Strada)
zone - middelonderdeel - terrein - recreatief woongebied - toelichtingsnota - permanente bewoning - advies - ruimtelijk uitvoeringsplan - voorschrift - bufferzone - gebied - grafisch plan - stedenbouwkundige voorschriften - camping - gevolg - verwerende partij - bestemming - overheid - overdruk - bezwaar - cluster - memorie van wederantwoord -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 240.319 du 22 décembre 2017Conseil d'Etat (Strada)
dérogation - zone - permis - prescription - aménagement - construction - motif - projet - caractère - modification - partie - option - lotissement - parties requérantes - jardin - espace - première branche - plan - piscine - nature - permis d urbanisme - caractère exceptionnel - implantation - superficie - premier moyen - nécessité -...

DROIT ET JUSTICE (2) : Droit Belge

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Tolérance administrative pour les résidents belges travaillant au Grand-Duché de LuxembourgDroit Belge
Le 16 mars 2015, un accord concernant la fiscalité des frontaliers belges travaillant au Grand-Duché de Luxembourg a été signé (...)
[UPDATE] Augmentation des droits de mise au rôleDroit Belge
Publication de la loi sur la réforme des droits de greffe.
Clause de non-concurrence : dépassement de la durée autorisée possible ?Droit Belge
Dans un arrêt du 23 janvier 2015, la Cour de cassation s'est prononcée sur une question qui faisait l'objet d'un débat de longue date concernant les clauses de non-concurrence.
[Fiches Pratiques] Nouvelle rubrique: Droit des ContratsDroit Belge
DroitBelge.Net a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne d'une nouvelle rubrique au sein des fiches pratiques: "Droit des Contrats".
Quand une société d?auteurs viole la loi sur le droit d?auteur ? et se fait condamnerDroit Belge
Qui trop embrasse mal étreint. Insatisfaite de la loi, la Sabam a voulu faire le forcing et contraindre unilatéralement les FAI à payer une " taxe " sur les téléchargements (...)
Contester une factureDroit Belge
Vous avez reçu une facture de votre fournisseur. Après examen, vous souhaitez la contester (...)
Moniteur Belge : Avril 2015Droit Belge
L'article propose une sélection de textes normatifs publiés durant le mois d'avril 2015
Le règlement "succession" ou la possibilité de choisir la loi applicable à sa successionDroit Belge
Le Règlement européen n° 650/2012 constitue un pas en avant en matière de successions transfrontalières
« Régime Diamant » : cadeau ou nécessité ? Droit Belge
Alors qu'il n'est pas encore voté, le nouveau régime fiscal applicable au secteur diamantaire, improprement désigné sous les appellations " taxe diamant " ou " ", fait déjà l'objet de nombreuses critiques (...)
La restitution de la taxe sur la conversion des titres au porteurDroit Belge
Par un arrêt rendu le 5 février 2015, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 (...)

DROIT ET JUSTICE (3) : SPF Justice

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Examen pour les armuriersSPF Justice
Nouveau protocole de coopérationsur l’adoption internationaleSPF Justice
Nouvelle réglementation pour les personnes transgenresSPF Justice
Joyeuses fêtesSPF Justice
La Justice aussi montre son côté le plus chaudSPF Justice
Cour de cassation : In memoriam Pierre MarchalSPF Justice
Midi du droit : zoom sur la détention préventiveSPF Justice
Campagne de recrutement d'assistants de surveillance pénitentiaire néerlandophonesSPF Justice
Elan de solidarité au SPF JusticeSPF Justice
Vers un Code civil 2.0SPF Justice

DROIT ET JUSTICE (4) : Strada - Mises à jour

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Les revues suivantes ont fait l'objet hier d'une mise à jour sur Strada lexStrada - Mises à jour
Arresten van het Hof van Cassatie, 2016/5 - 24 octobre 2017
Annales de droit de Louvain, 2016/2 - 11 août 2017
Auteurs & Media, 2016/5-6 - 23 octobre 2017
Administration publique (Trimestriel), 2017/3 - 8 janvier 2018
Bulletin social et juridique, 2017/598 - 31 décembre 2017
Carbon & Climate Law Review, 2017/3 - 12 septembre 2017
Cahiers droit européen, 2017/2 - 18 décembre 2017
Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken, 2017/1-2 - 1 janvier 2017
Cahier du juriste / Cahier van de jurist, 2017/2 - 30 octobre 2017
Revue belge du dommage corporel et de médecine légale, 2017/4 - 26 décembre 2017
Droit bancaire et financier / Bank- en Financieel Recht, 2017/3 - 1 mai 2017
Droit de la consommation / Consumentenrecht, 2017/3, n° 116 - 26 octobre 2017
Droit pénal de l'entreprise, 2017/4 - 21 novembre 2017
Deontologie & Tuchtrecht, 2017/2 - 19 décembre 2017
European Food and Feed Law Review, 2017/6 - 19 décembre 2017
L'entreprise et le droit / Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 2017/4 - 15 décembre 2017
European Public Private Partnership Law Review, 2017/3 - 5 octobre 2017
European State Aid Law Quarterly, 2017/3 - 25 octobre 2017
Droit européen des transports / European transport law, 2017/4 - 7 décembre 2017
Het Fiscaal Weekoverzicht, 2018/2, n° 316 - 15 janvier 2018
Forum de l'assurance, 2017/10, n° 179 - 31 décembre 2017
Human Rights & International Legal Discourse, 2017/2 - 1 août 2017
Ius & Actores, 2017/1-2 - 26 octobre 2017
In foro, 2017/3, n° 56 - 10 octobre 2017
Journal de droit fiscal, 2016/9-10 - 30 novembre 2017
Journal du Droit des Jeunes, 2017/10, n° 370 - 1 décembre 2017
Journal européen des droits de l'homme / European Journal of Human Rights, 2017/5 - 22 décembre 2017
Journal des Juges de Police / Tijdschrift van de Politierechters, 2017/4 - 31 décembre 2017
Journal des Juges de Paix / Tijdschrift van de Vrederechters, 2017/11 - 31 décembre 2017
Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2018/2 - 12 janvier 2018
JurisNews - Fonction publique européenne, 2017/4 - 11 décembre 2017
JurisNews - Investment Management, 2017/2 - 6 octobre 2017
Journal des tribunaux, 2018/2, n° 6714 - 13 janvier 2018
Journal de droit européen (anciennement J.T.D.E.), 2017/10, n° 244 - 15 décembre 2017
Journal des tribunaux du travail, 2017/29, n° 1293 - 20 décembre 2017
Jurim Pratique - Revue pratique de l'immobilier, 2017/1 - 20 octobre 2017
Larcier Cassation, 2017/10 - 30 décembre 2017
Limburgs Rechtsleven, 2017/4 - 31 décembre 2017
Lokale en Regionale Belastingen, 2017/3 - 30 septembre 2017
Letsel & Schade, 2017/4 - 1 décembre 2017
Marchés Contrats publics / Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten, 2017/2 - 21 septembre 2017
Milieu- en Energierecht, 2017/3 - 30 septembre 2017
Nullum Crimen, 2017/6 - 1 décembre 2017
Notamus, 2017/1 - 18 novembre 2017
Pasicrisie Belge, 2016/5 - 18 octobre 2017
Le Pli Juridique, 2017/42, n° - 31 décembre 2017
Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2017/20 - 15 décembre 2017
Revue des Affaires Européennes / Law & European Affairs, 2017/2 - 31 octobre 2017
Revue belge de droit constitutionnel, 2017/3 - 5 janvier 2018
Revue belge de droit international, 2016/2 - 23 janvier 2018
Revue bancaire et financière / Bank- en Financiewezen, 2017/3 - 1 avril 2017
Revue critique de jurisprudence belge, 2017/4 - 27 décembre 2017
Revue de Droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2017/10 - 1 décembre 2017
Revue du droit des étrangers, 2017/1, n° 192 - 1 juin 2017
Revue de Droit International et de Droit Comparé, 2017/4 - 18 décembre 2017
Revue de droit intellectuel - L'ingénieur conseil / Tijdschrift intellectuele eigendom, 2017/3 - 22 décembre 2017
Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2018/1 - 31 janvier 2018
Revue de Droit Rural / Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2017/4 - 31 décembre 2017
Revue de Droit Social / Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2017/4 - 31 décembre 2017
Revue de Droit des Technologies de l'Information, 2016/4, n° 65 - 21 décembre 2017
Revue du notariat belge, 2017/11, n° 3124 - 1 décembre 2017
Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2017/2 - 8 août 2017
Revue de fiscalité régionale et locale, 2017/2 - 25 septembre 2017
Revue générale des assurances et des responsabilités, 2017/8 - 1 octobre 2017
Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2017/5-6 - 19 décembre 2017
Res & Jura Immobilia, 2017/3 - 21 septembre 2017
Recht, Religie en Samenleving, 2017/1 - 22 novembre 2017
Revue trimestrielle de droit familial, 2017/3 - 15 novembre 2017
Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2017/112 - 1 octobre 2017
Rechtskundig WeekBlad, 2017/20 - 13 janvier 2018
La semaine fiscale, 2018/2, n° 316 - 15 janvier 2018
Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2017/5 - 1 septembre 2017
Tijdschrift Estate Planning, 2017/3 - 1 septembre 2017
Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017/20, n° 532 - 15 décembre 2017
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 2017/4 - 29 novembre 2017
Tijdschrift voor Notarissen, 2017/12 - 31 décembre 2017
Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2017/2 - 1 juillet 2017
Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2016/5 - 30 juin 2017
Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 2017/3, n° 87 - 30 septembre 2017
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 2017/4 - 1 décembre 2017
Tijdschrift voor Wetgeving, 2017/4 - 31 décembre 2017
Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2017/4 - 31 décembre 2017
European Structural and Investment Funds Journal, 2017/4 - 20 décembre 2017
Revue de planification patrimoniale belge et internationale, 2017/3-4 - 11 décembre 2017
Revue internationale des services financiers / International Journal for Financial Services, 2017/3 - 25 octobre 2017
Revue de Droit du Commerce International et de Transport, 2017/3 - 8 novembre 2017
Vermogensplanning in de praktijk, 2017/4 - 7 décembre 2017
Revue européenne et internationale de droit fiscal / European and International Journal of Tax Law, 2017/3 - 19 décembre 2017
Forum de l'immobilier, 2017/17 - 1 novembre 2017
Tijdschrift voor politierecht / Revue du droit de police, 2016/5 - 1 décembre 2016
Les pages - Obligations, Contrats et Responsabilités, 2017/18 - 1 décembre 2017
Revue générale de fiscalité luxembourgeoise, 2017/3 - 21 décembre 2017
European Data Protection Law Review, 2017/4 - 20 décembre 2017
L'Huissier de justice, 2017/2-3 - 1 septembre 2017
De Gerechtsdeurwaarder, 2017/2-3 - 1 septembre 2017
Tijdschrift Accountancy & Bedrijfskunde, 2017/3 - 30 septembre 2017
Revue pratique des sociétés / Tijdschrift voor Rechtspersoon en vennootschap, 2017/8 - 31 décembre 2017
European Journal of Policing Studies, 2017-2018/1 - 1 juin 2017
La semaine sociale / Het Sociaal Weekoverzicht, 2017/31 - 05 août 2017
Entertainment. Journal européen et international de droit Media – Art - Culture, 2017/6 - 20 décembre 2017
Bericht aan het notariaat, 2017/3 - 15 septembre 2017

DROIT ET JUSTICE (5) : Flux supprimé, momentanément inaccessible ou pas d'infos récentes - cliquer ici pour vérifier.