[bannière] Belinfos.be, toute l'actualité en Belgique francophone Site belge francophone


134 sources différentes


18/01/2019 - DROIT ET JUSTICE : 5 sources

1 - Conseil d'Etat (Strada)
2 - Droit Belge
3 - Droits quotidiens
4 - SPF Justice
5 - Strada - Mises à jour


DROIT ET JUSTICE (1) : Conseil d'Etat (Strada)

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.572 dd. 9 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
landschap - bescherming - verzoeksters - zone - wateroppervlak - terrein - voorschrift - dienst monumenten - verzoeksters terrein - site - hof ten berg - aanwezigheid - bouwzone - waterpartij - deel - aanvraag - hoofdstedelijke regering - plant - beschermingsprocedure - procedure - bestuur - ecologische waarde - eigenaar - groene netwerk -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.818 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - plage - offre - nombre - plages horaires - critère - nombre de jours - nombre d endroits - plage horaire - agent - marché - jour - vaccination - soumissionnaire - pouvoir adjudicateur - centre - province - sous-critère - vaccin - moment - travailleur - critères d attribution - jours de permanence - manière - organisation -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.819 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
langue - document - extrême urgence - montant - service - indemnité - documents du marché - conseil d État - lois coordonnées - indemnité de procédure - offre - pièce - caractère - emploi des langues - principe - règle - français - procédure en référé - interprétation des pièces - disposition - néerlandais - audience - charge...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.820 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - publication - charge de la partie adverse - charge de la partie - audience - lois sur le conseil d État - chambre - conseil d État - dépersonnalisation - premier auditeur - retrait - objet de la requête - intérêt - objet de la requête par une requête - ordonnances de non-admission - ordonnances de...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.821 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité - indemnité de procédure - niveau des études - montant - retrait - retrait de la décision - premier auditeur - charge de la partie adverse - charge de la partie - niveau des études par le diplôme - communauté française - grade académique - avenue - octroi en communauté - niveau des études par le diplôme de master -...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.822 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - indemnité de procédure - désistement - premier auditeur - charge de la partie requérante - charge de la partie - avocat - audience - lois coordonnées sur le conseil d État - lois sur le conseil d État - montant - lois coordonnées - mémoire en réponse - nature même du litige - non-fondé - jeune partie requérante...
Conseil d'État - arrêt n° 242.823 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - conseil d État - indemnité de procédure - requête en annulation - retrait - charge de la partie - charge de la partie adverse - montant - décision de retrait - lois coordonnées - courrier - conseiller d État - retrait de la décision - autres dépens - audience - exécution - société anonyme - application - indemnité de...
Conseil d'État - arrêt n° 242.824 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
absence - intérêt requis - audience - charge de la partie - charge de la partie requérante - mémoire en réplique - lois sur le conseil d État - indemnité de procédure - mémoire en réponse - délai - règlement général - conseiller d État - conseil d État - règlement général de procédure - chambre - société colas - avenue -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.825 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
société - charge de la partie adverse - charge de la partie - société anonyme - parties requérantes - retrait - audience - partie - indemnité de procédure - autres dépens - soumissionnaire - exécution - conseil d État - conseiller d État - retrait de la décision - contribution - courrier - paiement d une indemnité de procédure -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.826 du 29 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
désistement - indemnité de procédure - frais de procédure - conseil d État - accord - frais de procédure à charge - audience - État belge - autres dépens - intervention - fondation polaire internationale - fondation polaire - fondation d utilité publique - fondation d utilité - présente affaire - désistement de la partie...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.827 dd. 30 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
advies - koning - verzoekster - tuchtwet - procureur - voorstel - argument - inleidend verslag - advies van de procureur - verweer - besluitvorming - overheid - feit - recht - zware tuchtstraf - voorstel van tuchtstraf - tuchtoverheid - hogere tuchtoverheid - exceptie - arrest - beoordeling - nuttige gegevens - termijn - konings -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.828 dd. 30 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
richtlijn - verzoekster - vluchteling - arrest - recht - weigering - vreemdelingenwet - staatlozen - subsidiaire beschermingsstatus - minderjarige kinderen - kind - instandhouding van het gezin - gezinslid - verwerende partij - land - cassatieberoep - minderjarige - migratie - verblijfstitel - enige middel - internationale bescherming -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.829 dd. 30 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - bijdrage - gedeelte - kosten van het beroep - kosten van het beroep tot nietigverklaring - rechtsplegingsvergoeding - woonplaats kiest - afdeling bestuursrechtspraak - voorzitter - voorwerp van het beroep - verloop van de rechtspleging - toetredingsakte - recurrente resultaatsgebonden voordelen - recurrente resultaatsgebonden - oktober...
Conseil d'État - arrêt n° 242.830 du 30 octobre 1969Conseil d'Etat (Strada)
habe - technologie - fest - argumentation - aber - welche - sein - service - liste der - service technologie - garantie - argumentation der - habe in dem - habe sie - institut - mandat - papier - regular - falle der - erneute - auditorats der - statuts der - technologie habe - technologie habe sie - technologie in der - anders
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.831 dd. 30 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
feit - inschrijving - schrapping - distributie - functie - tekortkoming - professionele betrouwbaarheid - effectief leider - beoordeling - verzoekende partij - termijn - raadsman - brief - bvba - directiecomité - hoorzitting - persoon - zaakvoerder - schrijven - voldoende geschiktheid - onrechtmatig aanwenden van kasgelden - onrechtmatig...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.832 du 30 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
huissier de justice - indemnité - partie - conseil de la chambre - étude - arrondissement - fonctionnement - huissier de justice fonction - mission - code judiciaire - chambre - candidats huissiers de justice - candidats huissiers - intervenant - conseil de la chambre d arrondissement - compétence - arrondissement judiciaire - accord -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.833 dd. 30 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
offerte - opdracht - prijs - overheid - inschrijver - enig middel - wet overheidsopdrachten - offerte van de partij - dringende noodzakelijkheid - bepaling - beoordeling - container - beschikbare budget - verslag van nazicht - kader - inschrijvers - recycling - onderhandeling - beschikbaar budget - totaalprijs - begrip - beginsel - sloopafval -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.834 du 30 octobre 2018Conseil d'Etat (Strada)
extrême urgence - examen - règlement - étudiant - conseil d État - audition - jury - règlement général - présidente du jury - année académique - cursus - règlement général des études - urgence - premier acte - cours - cours de la session de septembre - décision du jury - compétence - deuxième acte - charge de la partie...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.835 dd. 30 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - verzoekster - brief - dochter - aangetekende brief - beroepscommissie - termijn - rapport - inleidend verzoekschrift - ontvangst - einde - uitspraak - schoolreglement - chemie - clausulering voor het aso - voorwerp - voorzitter - brief van de voorzitter - ogenblik - broeder - humane weten - humane weten schappen -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.836 dd. 30 oktober 2018Conseil d'Etat (Strada)
inschrijving - hypothecair krediet - bvba - distributie - bankwet - persoon - directiecomité - geval - bevoegdheid - effectief leider - bemiddelaar - inschrijving in het register - wettelijk bestuursorgaan - controle - misdrijf - onmiddellijke ingang - zakenkantoor - effectieve leiding - voorwaarde - termijn - controle aandeelhouder -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.837 dd. 6 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
scholengroep - rechtstreeks leden - kandidaat - raad van bestuur - spoedeisendheid - ervaring - coöptatie - toestand - bezwaar - kiesbureau - mandaat - advies - verklaring - college van directeurs - opvolger - bestuurshandeling - procedure - kennis - heer - vergadering - deel - doorlooptijd - toestand van onverenigbaarheid - staat -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.838 dd. 6 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - gemeenschapsonderwijs - scholengroep - raadsman - memorie van wederantwoord - termijn - scholengroep fluxus - overmacht - voormeld besluit van de regent - arrest - voormeld besluit - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - termijn voor het toesturen van de memorie van...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.839 dd. 6 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
ouder - minderjarige - ouderlijk gezag - verzoekster - rechten - eigen naam - moeder - attest - voorlopige maatregel - handeling - beroepscommissie - beroep tot nietigverklaring - stuk - memorie van wederantwoord - kind - minderjarige zoon - arrest - rechtsleer - recht - sint jan - uitspraak - zoeker - hoedanigheid - laatste memorie - titularis...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.840 du 6 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
jour - paiement - arrêté du régent - entrée en vigueur - droit - délai - courrier - conseil d État - indemnité de procédure - requête en annulation - disposition - audience - ordre de paiement - expiration du délai - sein - chambre - charge de la partie - charge de la partie requérante - compte du conseil d État - peine de rejet -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.841 du 6 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
jour - arrêté du régent - paiement - droit - entrée en vigueur - courrier - conseil d État - délai - disposition - requête en annulation - expiration du délai - indemnité de procédure - chambre - audience - ordre - sein du service - entrée en vigueur du présent arrêté - acquitté - premier auditeur - affaire - application - droit...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.842 dd. 6 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - openbaar domein - gemeenteraad - beoordeling - project - overweging - betrokken terrein - opname - bezwaar - artikel - openbare weg - middel verzoekster - openbaar onderzoek - memorie van wederantwoord - laatste memorie - site - passage - toegangsweg - wegenis - college - middel uiteenzetting - bovengrondse parkeerplaatsen -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.843 du 6 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - demande de poursuite - demande de poursuite de la procédure - désistement - lois sur le conseil d État - audience - règlement - premier auditeur chef de section - chambre - premier auditeur - désistement d instance - conséquence - présomption de désistement d instance - règlement général - présomption de...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.844 du 6 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - désistement - désistement d instance - voie électronique - règlement - lois sur le conseil d État - exécution - demande de poursuite - conseil d État - chambre - présomption de désistement - numéro - objet de la requête - objet de la requête par une requête introduite - oeuvre - partie adverse à la...
Conseil d'État - arrêt n° 242.845 du 6 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - erreur - offre - coût - installation - cogénération - cogénération biomasse - pouvoir adjudicateur - bordereau - chaufferie centrale - hypothèse - ligne - annexe - motif - élément - courrier - garantie totale - dossier - pièce - service - irrégularité - société anonyme - offre de la requérante - extrême urgence -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.846 dd. 6 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
inschrijver - plan - offerte - termijn - verbintenis - opmerking - aannemer - opdracht - revisie - uitvoering - bestek - overheid - verbintenis van de inschrijver - bestuur - dringende noodzakelijkheid - voordeel - beoordeling - voorwaarde - universiteit gent - vraag - naleving - andere offertes - werktekening - schrijnwerkerij - licht -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.847 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
État belge - conseil d État - courrier - erreur - avocat - avenue - ministre de la mobilité - nouveau dans un arrêt - objet de la requête - ministre de la région wallonne - objet de la requête par une requête - ministre de la région - parties intervenantes - perte d objet - perte d objet du recours - précision - importance certaine -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.848 dd. 7 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
korpschef - hondengeleider - functie - politiecollege - vrijstelling - medische vrijstellingen - werkgroep - arbeidsgeneesheer - organisatie - rekening - algemene regeling - nacht - handicap - korps - dienst - politiezone - vraag - notulen - beoordeling - evenement - voorstel - herplaatsing - administratieve overheid - peter - bevoegdheid -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.849 dd. 7 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
feit - directeur - voorwerp - arrest - dringende noodzakelijkheid - omstandigheid - opleiding binnen de dienst - ontvankelijkheid van de vordering - onmiddellijke ingang - onderhoud plaats tussen verzoeker - onderhoud plaats - onbezoldigde prestaties - product - november tweeduizend - minister binnenlandse zaken - minister binnenlandse - lege...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.850 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
terrasse - permis - construction - autorité - dérogation - motivation - partie - compte - parties requérantes - intimité - profondeur similaire - jardin - permis d urbanisme - plan - constructions voisines - angle - impact - conseil d État - aménagement - intimité des voisins - condition - quatrième parties - erreur manifeste - manière...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.851 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
itinéraire - permis - permis de valorisation - exploitation - autorité - terril - disposition - première instance - voirie - environnement - étude - exploitant - valorisation des terrils - expansion - avis favorable - commune - établissement - autoroute - arrêté ministériel - collège communal - charroi - trafic - terril vers la rue -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.852 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - seconde partie adverse - seconde partie - conseil d État - roquette - indemnité de procédure - avocat - lois sur le conseil d État - charge de la partie - première partie adverse - première partie - demande d indemnité de procédure - demande d indemnité - courrier - permis d urbanisme - désistement - exécution - gain de...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.853 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - conseil d État - audience - avocat - poncelet - désistement - questions préjudicielles - questions préjudicielles à la cour - objet de la requête - objet de la requête par une requête - partie adverse à la charge - partie adverse à la charge de la partie requérante - permis d urbanisme - permis d urbanisme...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.854 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
première partie - première partie adverse - conseil d État - retrait - seconde partie adverse - audience - avocat - seconde partie - courrier - parcelle - mémoire en réponse - requête en annulation - requête en annulation ampliative - règlement général - règlement général de procédure - référence - région wallonne - section du...
Conseil d'État - arrêt n° 242.855 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
intérêt - permis - commission - région - retrait - refus - élément - permis d urbanisme - région wallonne - intervention - demandeur - construction - collège communal - repérage - plan de secteur - situation - parties requérantes - zone agricole - fonctionnaire - conseil d État - élément nouveau - cadre - habitation - aménagement...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.856 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
projet - habitation - activité - arrêté du gouvernement - arrêté du gouvernement wallon - conditions intégrales - zone - environnement - partie - première partie - première partie adverse - permis - collège - rubrique - bâtiment - caprin - intérêt - exploitation - bergerie - collège communal - plan - construction - détention -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.857 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
parties requérantes - partie - erreur - élément - autorité - plan - skatepark - nuisance - distance - motivation - dossier - localisation - projet - critique - erreur manifeste - dernier mémoire - permis - étude - gestion - nuisances sonores - erreur manifeste d appréciation - environnement - activité - piste - parcelle - fonctionnaire...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.858 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - indemnité - partie intervenante - avocat - charge de la partie - intervention - indemnité de procédure - voie électronique - désistement - règlement général - santé - recours par le requérant - qualité de partie intervenante - qualité de partie - procédure par une requête introduite - procédure par...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.859 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - audience - indemnité - avocat - indemnité de procédure - désistement - section du contentieux - paiement - parties adverses - première partie - première partie adverse - rue du serpolet - règlement général - règlement général de procédure - région wallonne - réplique - seconde partie - seconde partie adverse -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.860 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - indemnité de procédure - commune - partie intervenante - parties requérantes - intervention - désistement - charge des parties requérantes - charge des parties - audience - qualité de partie intervenante - annulation de la décision - été par une ordonnance - voie électronique - permis d urbanisation - permis d...
Conseil d'État - arrêt n° 242.861 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - canalisation - égout - travail - permis - ville - chambre - risque - intérêt - ovoïde - état - construction - rupture - partie intervenante - fissure - fait - condition - conditions de construction - aménagement - urgence - direction - exécution - direction des services - direction des services techniques - permis unique -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.862 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
critère - pouvoir adjudicateur - marché - preuve - risque - niveau - soumissionnaire - preuve d une assurance - cahier - risques professionnels - cahier spécial - cahier spécial des charges - critères de sélection - service - opérateur économique - responsabilité - capacité - fixation - capacité économique - offre - assurance -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.863 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - société du logement de la région - société du logement - désistement d instance - conseil d État - charge du requérant - indemnité de procédure d un montant - auditeur général - environnement - greffier assumé - requête en intervention - requête en intervention par la société du logement de la région...
Conseil d'État - arrêt n° 242.864 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
charge des parties - charge des parties requérantes - désistement d instance - indemnité de procédure - règlement - concurrence - règlement général de procédure - délai - extrême urgence - parties requérantes - demande de poursuite - greffier assumé - conseil d État - règlement général - chambre - indemnité de procédure d un...
Conseil d'État - arrêt n° 242.865 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité - désistement d instance - charge de la partie - charge de la partie requérante - indemnité de procédure - placement - exécution - greffier assumé - règlement - demande de poursuite - conseil d État - lois sur le conseil d État - chambre - montant - présomption de désistement d instance - placement de spots - oeuvre -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.866 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
charge de la partie - charge de la partie requérante - désistement d instance - règlement - indemnité de procédure - greffier assumé - extrême urgence - règlement général - règlement général de procédure - demande de poursuite - exécution - conseil d État - chambre - indemnité de procédure d un montant - lois sur le conseil d...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.867 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
absence - intérêt requis - indemnité de procédure - charge du requérant - conseil d État - lois sur le conseil d État - indemnité de procédure d un montant - greffier assumé - mémoire en réponse - chambre - rossignol - règlement général de procédure - règlement général - objet de la requête - mémoire en réplique - mémoire...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.868 dd. 7 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
hogere tuchtoverheid - recht - tuchtoverheid - leden van het politiecollege - vermoeden - grondwet - burgemeester - taal - nieuwe gemeentewet - vraag - grondwettelijk hof - verklaring - laatste memorie - prejudiciële vraag - politiecollege - gebruik - partner - feit - beoordeling - antwoord - frans - tuchtraad - politiezone - dienst - verhoor...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.869 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
amende - cour - constitution - partie - conseil d État - question - cour constitutionnelle - infraction - dernier mémoire - principe - collège - question préjudicielle - disposition - auteur - personne - collège d environnement - amende administrative - violation - gêne - questions préjudicielles - terme - jurisprudence - dépassement -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.870 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
amende - cour - constitution - partie - conseil d État - question - cour constitutionnelle - infraction - principe - dernier mémoire - personne - collège - disposition - amende administrative - question préjudicielle - collège d environnement - auteur - gêne - questions préjudicielles - violation - dépassement - jurisprudence -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.871 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
amende - cour - constitution - partie - conseil d État - question - cour constitutionnelle - infraction - dernier mémoire - principe - collège - question préjudicielle - disposition - personne - auteur - collège d environnement - amende administrative - violation - questions préjudicielles - gêne - terme - jurisprudence - dépassement -...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 242.872 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
patient - situation - prestation - assurance - soin - régime - mesure - tiers - indemnité - application - bénéficiaire - assurance obligatoire - catégorie - parties requérantes - assurance obligatoire soins - intervention - prestations de santé - régime du tiers - annexe - situation financière - tiers payant - disposition - soins...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 242.873 du 7 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
dépense - budget - fabrique - recette - décret - charge - commune - décret impérial - entretien - réparation - église - motivation - modèle - première branche - frais - principe - erreur - situation - obligation - bien - situation financière - référence - considération - propriété - autorité - fabrique d église - premier moyen -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.874 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - arrest - beroep - uitbreiding - regering - natuur - landbouw - maatschappelijk doel - uitbreiding transportbedrijf - transportbedrijf - verzoekster - minister van omgeving - project - leefmilieu - excepties - tussenkomst - huidige betwisting - deputatie - laatste memorie - beslissing van de deputatie van de provincieraad...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.875 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - advocaten - auditeur afdelingshoofd peter provoost - beroep - auditeur afdelingshoofd - laatste memorie - arrest - natuurpunt - november tweeduizend - nietigverklaring van het besluit - vereniging voor - omstandigheden van de zaak - poets kantoor - raad van state bij arrest - rechtsplegingsvergoeding - steenweg -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.876 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
waarde - tussenkomende partij - vliegbeweging - exploitant - luchthaven - advies - geluidshinder - gevolg - periode - beginsel - termijn - aanvaardbaar niveau - nachtperiode - uitzonderlijke gevallen - advies van de afdeling - voorwaarde - laatste memorie - reden - geluidshinder voor de omwonenden - type - grondwet - vraag - overheid -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.877 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
openbare orde - arrest - aanvullende middelen - verzoekster - grondslag - andere partijen - middel - deputatie - licht - kanaalzone - inleidend verzoekschrift - nieuwe middelen - auditeur joke - kennis - gewestplan - mogelijkheid - enige middel - rechtspleging - verstrijken van een termijn - verstrijken van een termijn middelen - recht van...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.878 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
aanvraag - voorwaarde - poel - impact - exploitatie - onderdeel - beoordeling - artikel - advies - buffer - verzuring - vermijdbare schade - milieuvergunning - screening - informatie - bouw - agentschap voor natuur - milieuhygiënische aspecten - flora - activiteit - regering - amfibie - motivering - perceel - project - uitspraak - constructie...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.879 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
memorie van wederantwoord - kamer - memorie van antwoord - arrest - termijn - memorie van antwoord aan de partij ter kennis - memorie van wederantwoord aan de griffie - nazicht van het dossier - nietigverklaring van de beslissing - november tweeduizend - partij ter kennis - partijen binnen een termijn - rechtsplegingsvergoeding - regeling van...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.880 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verslaggever - diploma - bachelor - master - geschil - industriële wetenschappen - erkenning - subjectief recht - bevoegdheid - rechtbank - bouwkunde - rechtstreeks voorwerp - nakoming - burgerlijk ingenieur - bepaling - kort geding - subjectieve rechten - regering - rechtstreeks voorwerp van het beroep - rechtsmacht - diploma van verzoeker -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.881 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
bosdecreet - perceel - onderdeel - aanvrager - motief - ontheffing - veldwetboek - corridor - motivering - beoordeling - natuurontwikkeling - landbouwactiviteit - artikel - functie - tuin - uitoefenen - bevoegdheid - stapsteen - oppervlakte - voorwaarde - verzoek tot ontheffing - wijze - aanvraag - vraag - principieel verbod - middel...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.882 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verontreiniging - oriënterend bodemonderzoek - eigenaar - erflater - hoogte - erfgenamen - beoordeling - hoofde - beroeper - grond - rekening - voorwaarde - deel - bodemverontreiniging - beschrijvend bodemonderzoek - bodemkwaliteit - deel van de grond - beleidslijn - tijdstip - ogenblik - informatie - adres - ruilverkaveling - toestand -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.883 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
inrichting - agrarisch gebied - open ruimte - gewestplan - stedenbouwkundige ambtenaar - landschap - inplanting - schoonheidswaarde - betrokken perceel - schoonheidswaarde van het landschap - gebied - arrest - artikel - rand - open ruimte gebied - bestaande bebouwing - stal - spoorwegbedding - onderdeel - toetsing - exploitatie -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.884 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
overdrager - overdracht - eigenaar - hoedanigheid - aanvraag - vrijstelling - vereiste - statuut - mogelijkheid - perceel - saneringsplicht - gemotiveerd standpunt - onschuldig bezitter - begrip - financiële zekerheid - ogenblik - aanvraag tot vrijstelling - bodemsaneringsproject - eventuele nazorg - aanmerking - vrijstelling van de...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.885 du 8 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
mesure - conseil d État - mesure d ordre - situation - situation juridique - fait - droit - comportement - détenu - sanction disciplinaire - intérêt - sanction disciplinaire déguisée - mesure d ordre intérieur - administration - attitude - application - bénéfice - placement sous régime - raison - restriction - maintien - cadre -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.890 du 8 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - nuisance - horaire - bruit - établissement - autorité - matin - exploitation - chargement - conditions complémentaires - autorité compétente - déchargement - première branche - mesure - auteur - règlement général - raison - erreur - deuxième branche - erreur manifeste - compte - permis d environnement - horaire d...
Conseil d'État - arrêt n° 242.891 du 8 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
offre - fourniture - prix - fourniture de gasoil - marché - soumissionnaire - réduction - erreur - fourniture de lubrifiants - fourniture de gasoil de chauffage - rapport d examen - offre régulière - base du prix - fourniture de gasoil de roulage - irrégularité - pouvoir adjudicateur - réduction par litre - prix officiels - critère -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.892 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - consumptie - product - boodschap - bepaling - vorm - definitie - sponsoring - inbreuk - dienst - decreet - tenlastelegging - programma - recht - commerciële communicatie - richtlijn - decreetgever - verweer - sponsor - voorwaarde - sprake - fles - bekendheid - kwestie - administratieve geldboete - inhoud - specifieke gamma -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.893 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
beroepscommissie - technische werkvoorbereiding - klassenraad - commissie - argument - dagelijks werk - vaardigheid - resultaat - tekort - attest - goede resultaten - bezwaar - leerling - volgende schooljaar - praktijk centrale - praktijk centrale verwarming - beroeps commissie - succes - situatie - schooljaar - rekening - examenperiode -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.894 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
voorwerp - arrest - dringende noodzakelijkheid - november tweeduizend - interventie naar de dienst - kamer arrest - kosten lastens - kosten van de vordering - kosten van de vordering tot schorsing - minister binnenlandse - minister binnenlandse zaken - federale politie - omstandigheid - ontvankelijkheid van de vordering - verloop van de...
Conseil d'État - arrêt n° 242.895 du 8 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
immeuble - bourgmestre - bourgmestre de la ville - propriétaire - première partie - urgence - première partie requérante - immeuble litigieux - seconde partie - seconde partie requérante - courrier - exécution - logement - conseil d État - désistement - situation - délai - cadre - gérant - part - incendie - état - ensemble des...
Conseil d'État - arrêt n° 242.896 du 8 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
première partie - première partie adverse - indemnité de procédure - partie - bourgmestre de la commune - retrait - conseil d État - montant - premier auditeur - contribution - conseiller d État - règlement général - règlement général de procédure - audience - autres dépens - litige - objet de la requête - objet de la requête...
Conseil d'État - arrêt n° 242.897 du 8 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - désistement - indemnité de procédure - conseil d État - charge de la partie requérante - charge de la partie - avenue - société anonyme - autres dépens - client - audience - gestion - conseiller d État - conseils de la partie - conseils de la partie requérante - raison - environnement - raison du désistement de la partie...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.898 dd. 8 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - kamer - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - besluit van de regent - tussenkomst - nietigverklaring van het besluit - nietigverklaring van het besluit van de deputatie van de provincieraad - november tweeduizend - partij ter kennis -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.899 du 8 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
paiement - conseil d État - parties requérantes - arrêté du régent - chambre - courrier - requête en annulation - droit - paiement des droits - même arrêté - paiement des droits de rôle en application - parcelle - paiement d un droit - section du contentieux - procédure devant la section - procédure devant la section du contentieux...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.900 dd. 9 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster tot tussenkomst - publicatie - algemeen directeur - arrest - identiteit - verschuldigde kosten gegevens - publicatie van de arresten - publicatie van het arrest - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - rekening - termijn - toelaatbaarheid van de raad...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.901 dd. 9 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - arrest - lust - dringende noodzakelijkheid van de beslissing - indienen van de vordering tot schorsing - vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging - voorzitter - voorwerp - verloop van de rechtspleging - schorsing bij arrest - opheffing van de schorsing - nietigverklaring van de beslissing - laste van de...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.902 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
véhicule - autorisation - service - critère - service de taxis - nombre - véhicules électriques - point - arrêté du gouvernement - moniteur belge - arrêté du gouvernement de la région - premier acte - jury - candidat - durée - compte - borne - conseil d État - prenant cours - élément - limitation - demande - motivation - examen -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.903 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
logement - principe - aménagement - police - urbanisme - collège - autorité - entité - permis - aménagement du territoire - disposition - travail - auteur - légitime confiance - motivation - délai - salubrité - conseil d État - législation - application - extension - commune - argument - local - polices administratives - location -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.904 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
courrier - contrôle - prestation - évaluation - service - organisme - décision - résultat - montant - erreur - comité - disposition - assurance - champ - processus - remarque - délai - mutualité - conseil d État - nombre - comité technique - exécution - numéro - donnée - application - indemnité - unions nationales - unions...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.905 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseiller d État - conseil d État - charge de la partie - premier auditeur - partie intervenante - service de taxis - avocat - charge de la partie adverse - greffier assumé - concurrence - procédure devant la section du contentieux administratif du conseil d État - objet de la requête par une requête - procédure devant la section -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.906 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
charge de la partie - charge de la partie adverse - avocat - intervention - indemnité de procédure - conseiller d État - arrêté du gouvernement de la région - partner - partie intervenante - premier auditeur - liberty cars - indemnité de procédure d un montant - greffier assumé - requête en intervention - conseil d État - concurrence...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.907 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
connaissance - première partie - première partie intervenante - partie - délai - dossier - autorité - réacteur - redémarrage - délai de recours - jour - report - résultat - action - information - dossier de justification - résolution - hydrogène - porté - moment - organe - centrale nucléaire - État belge - analyse - mémoire -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.908 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
infraction - système de caisse - point - constitution - mesure - amende - système de caisse enregistreuse - application - montant - impôt - élément - matière - projet - disposition - annexe - principe - conseil d État - maximum - obligation - définition - exécution - ingérence - vertu - urgence - nature - ticket de caisse - éléments...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.909 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
taxe - partie - activité - constitution - compétence - principe - intérêt - règlement-taxe - disposition - autonomie - produit - débit - province - tabac - règle - exercice - établissement - règlement - prix - débitant - imposition - taxe litigieuse - compte - autonomie fiscale - taux - décret - accise - points de vente - détail -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.910 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - indemnité de procédure - conseil d État - requête en annulation - montant - audience - lois coordonnées - lois coordonnées sur le conseil - charge de la partie - charge de la partie adverse - application - retrait - société anonyme - conseiller d État - décision de retrait - pièce - exécution - courrier - conséquence -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.911 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - conseil d État - parties requérantes - indemnité de procédure - montant - droit - société anonyme - charge de la partie - retrait - charge de la partie adverse - audience - autres dépens - marché public - courrier - exécution - retrait de la décision - conseiller d État - annoncée prise - technique - soumissionnaire - sein...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 242.912 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - indemnité de procédure - retrait - requête en annulation - charge de la partie - charge de la partie adverse - conseil d État - exécution - audience - société à responsabilité serge - société à responsabilité - retrait de la décision - montant - lois coordonnées sur le conseil - lois coordonnées - exécution de la...
Conseil d'État - arrêt n° 242.913 du 9 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - indemnité de procédure - retrait - charge de la partie - charge de la partie adverse - euro - retrait de la décision - société - conseil d État - délai - courrier - contribution - conseiller d État - règlement général - règlement général de procédure - montant - servais - autres dépens - audience - société à...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.914 dd. 9 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - gemeente - verzoekster - verkoop - nadeel - zitdag - verkavelingsvergunning - grond - schepen - voorwerp - arrest - dato - lust - schepenen van de gemeente - voorwerp van de vordering - verkaveling - college van burgemeester - dringende noodzakelijkheid in het verzoekschrift - goeman - besluit van het college van...
Conseil d'État - arrêt n° 242.915 du 12 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - requête en annulation - conseil d État - audience - application - retrait - lois sur le conseil d État - règlement général - charge de la partie adverse - charge de la partie - règlement général de procédure - avocat - lois coordonnées - pourcents en application - litige - lois coordonnées sur le conseil d...
Conseil d'État - arrêt n° 242.916 du 12 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
âge - test - compte - résultat - poignet - conclusion - mineur - main - doute - triple test - demande d asile - loi-programme - service des tutelles - âge du requérant - écart-type - examen - exécution - première branche - fait - tutelle des mineurs - tutelle des mineurs étrangers - marge d erreur - médecin - élément - minorité -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.917 du 12 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
document - résultat - âge - service des tutelles - force probante - doute - étranger - acte de naissance - expertise - document officiel - exécution - loi-programme - moyen unique - sorte - code de droit international privé - code de droit - test médical - preuve contraire - principe - âge du document - conseil d État - plein droit -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.918 dd. 12 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
standplaats - algemene directie vreemdelingenzaken - algemene directie - veiligheidsmedewerker - functie - binnenlandse zaken - arrest - graad van veiligheidsmedewerker - auditoraat - heer - gesloten centrum - functie van veiligheidsmedewerker - overplaatsing van verzoeker - voorzitter - interim van het directiecomité - inwendige orde -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.919 du 13 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
emploi - emploi des langues - législation - retenue de traitement - langue - audience - néerlandais - acte - indemnité de procédure - extrême urgence - lois sur le conseil d État - rôle linguistique - conseil d État - collège de police - choix - charge de la partie requérante - charge de la partie - application - chef de corps -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.920 du 13 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
extrême urgence - retenue de traitement - vidéo - conseil d État - exécution - chien - diligence - collège - terme - propos - fait - conséquence - nature - délai - suspension provisoire - connaissance - attitude - décision de suspension - recours à la procédure - collège de police - charge de la partie requérante - rythme de musique...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.921 dd. 13 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
bvba - advocaten jens - voorwerp - arrest - dringende noodzakelijkheid - raamovereenkomst - laste van de partij - materiaal - offerte - omstandigheid - onbekende datum - partij gevraagde - partij gevraagde rechtsplegingsvergoeding - perceel - provincie - kamer arrest - rechtsplegingsvergoeding - schoonmaakproducten - stilzwijgende beslissing -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.922 dd. 13 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
offerte - overheid - inschrijver - vraag - tussenkomende partij - behoud - mailbericht - gunning - inschrijvers - dringende noodzakelijkheid - plaatsing - sluiting - verstrijken - opdracht - voorwerp - offerte van de partij - zaken - vordering - gezicht - slotte - beoordeling - koninklijk besluit plaatsing - mailverkeer - mail - wijziging -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.923 dd. 13 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
prijs - offerte - perceel - nietje - inschrijvers - bestek - onderhoudscontract - omnium onderhoudscontract - prijs van nietjes - canon - inschrijver - andere inschrijvers - totaalprijzen - overheid - offerteformulier - dringende noodzakelijkheid - optie - uitzondering van het papier - beginsel - gevolg - gezicht - onderhoud - keuzemogelijkheid...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.924 dd. 13 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
offerte - inschrijver - onregelmatigheid - bestek - gevolg - koninklijk besluit plaatsing - substantiële onregelmatigheden - koninklijk besluit plaatsing speciale - lijn - opdracht - finale offerte - beoordeling - algemene voorwaarden - artikel - dringende noodzakelijkheid - gezicht - consortium - onderdeel - entiteit - verbintenis - gevolgen...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.925 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
deputatie - arrest - administratief beroep - koen - uitspraak - cassatieberoep - beoordeling - tussenkomende partij - familie - voorwerp - risico - nadeel - exceptie - conclusie - standpunt - persoonlijke hinder - causaal verband - onontvankelijkheid - rechten van verdediging - uiteenzetting - fijn stof - enige middel - gouverneur - grondwet -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.926 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
deputatie - arrest - administratief beroep - koen - uitspraak - cassatieberoep - beoordeling - tussenkomende partij - familie - voorwerp - nadeel - risico - exceptie - conclusie - standpunt - onontvankelijkheid - persoonlijke hinder - causaal verband - rechten van verdediging - uiteenzetting - fijn stof - enige middel - gouverneur - grondwet -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.927 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
deputatie - arrest - stedenbouwkundige voorschriften - middelonderdeel - zone - college - ambachtelijke bedrijven - industriegebied - groothandel - bedrijf - artikel - ruimtelijke ordening - middelgrote ondernemingen - schepen - cassatieberoep - aanvraag - vergunning - industriële gebouwen - loutere opslag - begrippenkader - beoordeling -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.928 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
beoordeling - arrest - vergunningverlenende overheid - aanvraag - omzendbrief - ruimtelijke ordening - middel van de partijen - motief - tussenkomende partij - redengeving - middelonderdeel - grondwet - feitelijke beoordeling - aspect - artikel - argument - kader - cassatieberoep - windturbine - volgende motieven - criterium gezondheid - gemis...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.929 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - deputatie - arrest - administratief beroep - exceptie - heer - aanvraag - bolle - verwerping - ruimtelijke ordening - tegenstrijdigheid - grondwet - cassatieberoep - problematiek van inkijk - enige middel - persoonlijke hinder - aanpalende hinder - afzonderlijk hoofdstuk - aanpalende hinder door inkijk - overweging -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.930 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - administratief beroep - laatste memorie - toegang - bewijs - huidige verzoeker - rechterlijke instantie - gevraagde vergunning - beoordeling - beroepen beslissing - bewijs van betaling - departement - raadsman - decreet - ontvankelijkheid - indiener van het beroep - onpartijdig orgaan - kennis - natuur -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.931 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
hond - betrokkene - dier - asiel - politie - volle eigendom - rechtsplegingsvergoeding - gelet op het feit - appartement - beslag - vaststelling - brandweer - gewest - periode aan het verhuizen - grondwet - overtreding - betreffend appartement - contact - bestemming - bescherming - inbreuk - aanvullend protocol - laatste memorie - omstandigheid...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.932 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
hond - gelet op het feit - puin - politie - beslag - dier - termijn - feit - binnenkoer - beroepstermijn - verzorging - rekening - laatste memorie - woning - nummer - fysiologische behoeften - slechte leefomstandigheden - inbeslagname - dierenarts - proces verbaal - paragraaf - verhoor - recht van verdediging - honden effectief - dienst -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.933 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - kamer - regeling van de rechtspleging - besluit van de regent - dringende noodzakelijkheid - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de rechtspleging - voorlopige maatregelen - vordering tot het opleggen - vordering tot schorsing...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.934 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
provinciale raad - mandaat - raad van beroep - verkiezing - provinciale raad van de orde - hoofdstad - bevoegdheid - arrest - onverenigbaarheid - sociale zaken - exceptie - raad van beroep van de orde - effectief lid - orde - vergadering - bepaling - voorzitter - orde van architecten - instelling van een orde - werkend rechter - ambt -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.935 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
hoge raad - kandidaat - voordracht - nationale arbeidsraad - organieke wet - organisatie - functie - representatieve werkgeversorganisaties - interprofessionele organisaties - mandaat - middelgrote ondernemingen - verkiezing - algemene vergadering - samenhang - zelfstandige - plaatsvervangende leden - minimum - geldige stemmen - helft - punt -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.936 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
montant - taux - soumissionnaire - prix - pouvoir adjudicateur - offre - taux de recouvrement - marché - partie - dossier - principe - intérêt - société - taux de commission - prestation - commission - contrôle des prix - cahier - coût - fait - cahier spécial - nombre - principal - raisonnement - recouvrement - cahier spécial des...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.937 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
afstand van het geding - arrest - voorwerp - verzoek tot doorhaling - melding van bodemverontreiniging ter hoogte - november tweeduizend - omstandigheden van de zaak - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - stukken van het dossier - vaststelling - verloop van de...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.938 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
afstand - tussenkomende partij - afstand van het geding - arrest - beschikking - cassatieberoep - verloop van de rechtspleging - nietigverklaring van arrest - november tweeduizend - rechtsplegingsvergoeding - schepen - smet kantoor - tussenkomst - vaststelling van de cassatie - vaststelling van de cassatie procedure bij de raad van state -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.939 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
afstand - tussenkomende partij - afstand van het geding - arrest - beschikking - cassatieberoep - verloop van de rechtspleging - nietigverklaring van arrest - november tweeduizend - rechtsplegingsvergoeding - schepen - smet kantoor - tussenkomst - vaststelling van de cassatie - vaststelling van de cassatie procedure bij de raad van state -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.940 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partijen - milieuvergunning - laatste memorie - deputatie - gevraagde vergunning - rechtsplegingsvergoeding - schepenen van de gemeente - schepenen van de gemeente sint - bestuurlijk beroep - stedenbouwkundige vergunning - arrest - voorwerp - auditeur afdelingshoofd peter provoost - auditeur afdelingshoofd - onderzoek ten gronde -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.941 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - milieuvergunning - advocaat hans - rechtsplegingsvergoeding - schepenen van de gemeente - schepenen van de gemeente sint - stedenbouwkundige vergunning - deputatie - gevraagde vergunning - bestuurlijk beroep - voorwerp - laatste memorie - arrest - auditeur afdelingshoofd peter provoost - auditeur afdelingshoofd - memorie...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.942 dd. 14 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
project - bijlage - richtlijn - screening - tussenkomende partij - verzoekster - lidstaat - intensieve veeteelt - intensieve veeteeltbedrijven - regering - aanvraag - mestkalveren - omstandigheid - beoordeling - stal - categorieën van projecten - arrest - milieuvergunning - drempel - legkip - agrarisch gebied - zeug - aanzienlijke...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.943 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
enseignement - fonction - désignation - cuisine - décision - cours - classement - enseignement secondaire - attribution - désignations temporaires - cuisine familiale - école - mesure - école de coiffure - regard - sorte - année scolaire - classement des temporaires prioritaires - formulaires d avance - part - enseignement communal -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.944 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
autorité - délai - autorité disciplinaire - jour - autorité disciplinaire supérieure - sanction - proposition - collège - chef de corps - collège de police - lendemain - connaissance - sanction disciplinaire - mémoire - première branche - sanction disciplinaire lourde - agent - avis du conseil - avis du conseil de discipline - note de...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.945 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - désistement - premier auditeur chef de section - demande de poursuite - premier auditeur - gosselin - audience - indemnité de procédure - chambre - charge de la partie - charge de la partie requérante - désistement d instance - deuxième période d essai - lois sur le conseil d État - deuxième période - demande de...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.946 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - centre - absence - état - courrier - force majeure - règle - contrôle - conseil d État - mesure - motif - jurisprudence - indication - regard - preuve - indemnité de procédure - recevabilité - état de santé - violation - moyen - centre médical - défaut - centre par téléphone - certificat médical - courrier de convocation...
Conseil d'État - arrêt n° 242.947 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
chef de corps - fait - intéressé - unité - sein - suspension par mesure - suspension par mesure d ordre - mesure - proposition - mémoire - gosselin - force - exécution - publication - attente - conseiller d État - arrêté ministériel - enquête judiciaire - attente des conclusions - jeunes volontaires - dépersonnalisation - audience -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.948 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - stage - proposition - fait - motif - remarque - voie - motivation - conseil d État - obligation - gosselin - autorité - exécution - lois sur le conseil d État - application des dispositions - compétence - statut - indemnité de procédure - lecture - hiérarchie - dispositions du statut du personnel - interdiction de recrutement -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.949 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
audience - gosselin - règlement général de procédure - charge de la partie adverse - règlement général - charge de la partie - indemnité de procédure - conseiller d État - conseil d État - premier auditeur - bosquet - application - section du contentieux administratif - direction générale des ressources humaines - État belge -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.950 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
intérêt - société - parties requérantes - marché - agréation - sous-catégorie - offre - classe - conseil d État - extrême urgence - société anonyme - intérêt moral - attribution - annulation de la décision - indemnité - partie intervenante - soumissionnaire - jurisprudence - exécution - montant - exception - constitution -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.951 du 14 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
offre - formulaire - soumissionnaire - formulaire d offre - cahier spécial des charges - cahier spécial - prix - pouvoir adjudicateur - marché - irrégularité - inventaire - fait - entretien - document - motif - référence - engagement - irrégularité substantielle - montant - information - pièce - principe - chiffre - terrain - compte -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.952 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - enquête - enquête publique - permis - réclamation - voirie - permis d urbanisation - projet - ouverture - décret - conseil communal - collège communal - environnement - annexe - voirie communale - dossier - plan - avis favorable - zone - demande de permis - commune - délai - aménagement - bien - partie intervenante - deuxième -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 242.953 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
projet - partie - projet litigieux - intérêt - stationnement - environnement - parties requérantes - aménagement - direction - logement - immeuble - contentieux - permis - espace - travail - partie intervenante - autoroute - courrier - accès - étude - société - pharmacie - direction juridique - bien - permis d urbanisme - manière -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.954 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - zone - inondation - permis - motivation - parcelle - habitation - projet - situation - environnement - terme - motif - bien - autorité - aléa - contentieux - médiateur - commission - proposition - direction des cours - direction des cours d eau - accès - plan - délai - principe - permis d urbanisme - caractère - erreur - aléa d...
Conseil d'État - arrêt n° 242.955 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
intérêt - lois sur le conseil d État - conseil d État - demande d indemnité - demande d indemnité réparatrice - année scolaire - mémoire complémentaire - auditeur rapporteur - règlement général de procédure - dernier mémoire - question - règlement général - décision de date - rapport complémentaire - audience - illégalité...
Conseil d'État - arrêt n° 242.956 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
greffier assumé - exécution de la décision - dispositif - rectification d une erreur matérielle - manière - objet de la requête - objet de la requête par une requête - procédure devant le conseil - procédure devant le conseil d État - rectification d une erreur - jours d isolement en espace de séjour - rue du marché - référé -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.957 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
extrême urgence - décision du jury - jury - assistance judiciaire - décision du jury restreint - lois sur le conseil d État - bénéfice - jury restreint - exécution d une décision - dernière année - courrier - secrétariat de la haute - conseil d État - exécution d une décision administrative - greffier assumé - unité d...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.958 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - permis - intérêt - magasin - permis d environnement - autorisation - société anonyme - collège communal - conseil d État - exploitation - intervention - avocat - audience - dernier mémoire - indemnité de procédure - conseiller d État - situation - intérêt légitime - commerce - bouillard - charge de la partie - charge de la...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.959 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
taxe - partie - constitution - principe - compétence - intérêt - activité - province - paquet - établissement - règlement-taxe - exercice - disposition - règlement - produit - règle - débit - commune - prix - autonomie fiscale - taxe litigieuse - points de vente - violation - détail - autorité - imposition - décret - accise -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.960 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
information - banque - obligation - exception - autorité - secret - obligation de secret - secret professionnel - disposition - informations confidentielles - tiers - motif - manière - publicité - contrôle - banque nationale - administration - exercice - directive - assurance - entreprise - obligation de secret professionnel - document -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.961 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
schéma - schéma directeur - valeur - zone - plan - outil - terrain - priorité - schémas directeurs - disposition - adoption - projet - autorité - aménagement - conseil d État - affectation - valeur indicative - terme - page - acte - motif - législateur - état - évaluation - point - moyens publics - auteur - commune - conseiller d...
Conseil d'État (6e chambre) - arrêt n° 242.962 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
offre - partie - cloison - attestation - produit - classe - écran - cahier spécial - cahier spécial des charges - exigence - erreur - société - valeur - solution - fait - erreur manifeste - clause - pouvoir adjudicateur - société anonyme - fiche - graphique - erreur manifeste d appréciation - norme - irrégularité - dérogation -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.963 dd. 16 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
kamer - arrest - bvba aqua sauna plezier - bvba aqua - besluit van de regent - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - regeling van de rechtspleging - schepenen van de gemeente essen - termijn - tussenkomende partij - rechtsplegingsvergoeding - verandering van de exploitatie - verandering van...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 242.964 dd. 16 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
erkenning - methode - audit - maatregel - analyse - dringende noodzakelijkheid - hoorzitting - bepaling - organisch materiaal - bodem - aangetekende brief - laboratorium - gebruik - auditverslag - vaststelling - regering - pakket - tekortkoming - mail - afwijking - presentatie - kwaliteit - procedure - advocaten - plaatse - laboratorium in de...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.965 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
niveau - niveau secondaire - période - niveau secondaire inférieur - sein - cours de pratique professionnelle - cours de pratique - périodes de cours - commerciale moyenne - raison - situation - activité - niveau secondaire supérieur - motivation - métier - mise en disponibilité - année scolaire - rétroactivité - enseignement de...
Conseil d'État - arrêt n° 242.966 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
congé - courrier - congé sans solde - administrateur général - travail - certificat - absence - intention - démission - conseil d État - service - statut - certificat médical - démission d office - prolongation - conseil d administration - arrêt du conseil - renouvellement - arrêt du conseil d État - fait - fonction - moment -...
Conseil d'État (8e chambre) - arrêt n° 242.967 du 16 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
première partie adverse - première partie - courrier - indemnité - indemnité réparatrice - seconde partie - seconde partie adverse - service - dossier - auteur - situation - audience - acte illégal - pension - conseil d État - illégalité - communauté française - constitution - effet rétroactif - état - fonction - dernier mémoire -...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.968 dd. 19 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
voormeld besluit van de regent - voormeld besluit - arrest - memorie van wederantwoord - termijn - termijn voor het toesturen van de memorie van wederantwoord - november tweeduizend - nummer - ontbreken van het belang - ontbreken van het belang vast - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.969 dd. 19 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - arrest - verschuldigde kosten gegevens - november tweeduizend - ontslag - overschrijven - politiezone - rechtsplegingsvergoeding - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - reglement - rekening - termijn - verhoging verschuldigd - verloop van de...
Raad van State (14de kamer) - arrest nr. 242.970 dd. 19 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - verschuldigde kosten gegevens - nietigverklaring van de tenuitvoerlegging van de beslissing - november tweeduizend - ontslag - overschrijven - rechtsplegingsvergoeding - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - reglement - rekening - termijn - verhoging...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.971 dd. 19 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - lust - binnenlandse zaken - memorie van wederantwoord - ontbreken van het belang - ontbreken van het belang vast - advocaat steven - arrest - termijn voor het toesturen - memorie van wederantwoord van verzoekster - minister van veiligheid - aangetekende zending - voorzitter - pinkstermaandag - regeling van de rechtspleging -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.972 dd. 19 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
spoedeisendheid - heer - lust - binnenlandse zaken - uiteenzetting - hoofdverblijfplaats - arrest - onmiddellijke tenuitvoerlegging - onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beslissing - onderzoek van de vordering - opsomming van tekortkomingen - ondersteuning van het verzoekschrift - partij bij het nemen - objectieve vaststellingen - partij bij...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.973 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
conseil d État - indemnité de procédure - chambre - désistement - charge de la partie requérante - charge de la partie - premier auditeur - audience - réplique - règlement général de procédure - règlement général - dix-huit - section du contentieux - section du contentieux administratif - objet de la requête par une requête -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.974 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrêté du gouvernement - arrêté du gouvernement wallon - disposition - modification - permis - véhicule - indemnité de procédure - vigueur - emploi - conditions d agrément - conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur - conseil d État - présent recours - dernier lieu - débats succincts - premier auditeur -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.975 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
disposition - permis - arrêté du gouvernement - arrêté du gouvernement wallon - modification - indemnité de procédure - vigueur - véhicule - même arrêté - moniteur belge - premier auditeur - présent recours - débats succincts - conditions d agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur - conseil d État - conditions d...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.976 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
société anonyme - courrier - conseil d État - place - indemnité de procédure - décision - désistement - demeure - projet d avenant - premier auditeur - redevance - exécution des décisions - concurrence - charge de la partie - audience - poursuite de la procédure - partie intervenante - objet des requêtes par une requête - objet des...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 242.977 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
formation - psychiatrie - disposition - arrêté ministériel - art infirmier - personne - titre professionnel - titre professionnel particulier - principe - délai - condition - demande d agrément - commission - agrément - diplôme - cours - point - commission d agrément - commission d agrément des praticiens - courrier - impétrant -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.978 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
critère - décret-cadre - dossier - membre - principe - motif - instance - regard - projet - motivation - violation - opérateur - premier acte - décret - constitution - rapport-type - administration - instance d avis - manière - ensemble - courrier - octroi - élément - peine de nullité - part - disposition - violation des formes - fait -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.979 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
étude - auteur - étude d incidences - projet - environnement - partie - parties requérantes - parc - examen - éolienne - site - permis - analyse - motivation - cadre - impact - village - alternative - intérêt - situation - deuxième branche - autorité - motif - dernier mémoire - méthode - décret - partie intervenante - principe -...
Conseil d'État - arrêt n° 242.980 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
indemnité de procédure - charge de la partie - conseil d État - concurrence - partie intervenante - intervention - audience - charge de la partie adverse - bruyère - procédure par une requête - puissance maximale totale - puissance maximale - procédure par une requête introduite - qualité de partie intervenante - poursuite de la...
Conseil d'État - arrêt n° 242.981 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
projet - délai - alternative - étude - réception - environnement - étude d incidences - auteur - ligne - proposition - haute tension - administration - motif - zone - enfouissement - erreur - plan - impact visuel - réception du recours - direction - défaut - motivation - pylône - proposition de décision - raison - alternative d...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.982 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
code judiciaire - examen - magistrat - examen oral - juge - examen oral d évaluation - candidature - fonction - personne - accès - candidat - capacité - examen d aptitude - manière - tribunal - nomination - intervenant - accès à la magistrature - tribunal de police - exercice - catégorie - capacité nécessaires - certificat - intérêt...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.983 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
compétence - conseil de recours - partie - échec - élève - ensemble - enseignement - certificat de qualification - conseil de classe - épreuve - enseignement secondaire - formation - obtention - travail - réussite - matière - cours - issue - ensemble de la formation - motif - seconde session - septième année - option - décision d...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.984 dd. 19 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - wooncode - verzoekster - woning - staat - arrest - eigenaar - gent - volle eigenaar - vruchtgebruiker - erfpacht - schepen - houder van het recht - houder van het recht van opstal - regering - recht - pand - onroerend goed - exceptie - uitoefening - sociaal beheer - laatste memorie - procedure - aanleg - arrest van het...
Conseil d'État (11e chambre) - arrêt n° 242.985 du 19 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - prêts d études - homme - convention - violation - libertés fondamentales - convention de sauvegarde des droits - convention de sauvegarde - conseil d appel des allocations - conseil d appel - obligation - décision - juridiction - manière - octroi - allocation - argument - violation du principe - juridiction administrative - fils -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.991 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
vermelding - aanschrijving - voorstel - semester van het jaar - evaluatie - ontslag - beroepscommissie - onmiddellijke chef - rapport - directiecomité - gezicht - openbaar ambt - bepaling - brief - enige middel - gebruik - evaluatie openbaar - evaluatie openbaar ambt - bestuur - aanleiding - personeelsstatuut - criterium - gevolg - dienst -...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.992 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
raad voor betwistingen - arrest - verzoekster - verweerster - competentie - beoordeling - score - plaats - memorie van antwoord - rechter - plaats van verzoekster - beroepsinstantie - conclusie - verantwoordelijkheid - kennis - klinisch onderwijs - vaststelling - beroepsinstantie van verzoekster - studenten - beschikking - student - hogeschool...
Raad van State (9de kamer) - arrest nr. 242.993 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - vermoeden van afstand van geding - vermoeden van afstand - verwerping - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de procedure - stedelijk lyceum - stedelijk lyceum olympiade - verslag aan de partij ter kennis - stedelijk lyceum olympiade met ingang - slag van de auditeur - regeling van de rechtspleging voor de afdeling -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.994 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
regering - geloofsgemeenschap - lokale geloofsgemeenschap - erkenning - decreet - gemeenschap - advies - bestuur - islamitische geloofsgemeenschap - brief - opheffing - plaatselijke kerk - moskee - beweging - opheffing van de erkenning - beringen - verzoekende - strijd - bevoegdheid - erkende erediensten - voorzitter - bepaling -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 242.995 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tussenkomende partij - verzoeker - verkaveling - arrest - terrein - laatste memorie - advocaat jens - verkavelingsvergunning - tussenkomende partij op een terrein - project - loutere feit - kosten van het beroep - gronden reserve - goedkeuring - tussenkomende partijen - arrest eensluidend advies - project van een ontsluitingsweg -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.996 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
aangetekend schrijven - verzoek tot voortzetting - verwerping - advocaten - warme snacks - vermoeden van afstand van geding - station gent - arrest - station gent sint - verzoek tot voortzetting van de procedure - concessieovereenkomst - vermoeden van afstand - steven - verslag aan de partij - verloop van de rechtspleging - termijn -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.997 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
voormeld besluit van de regent - voormeld besluit - termijn - versturen aan de partij van een kopie van de memorie van antwoord - opdracht - partij ter kennis - rechtsplegingsvergoeding - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - termijn voor het toesturen -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.998 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
termijn - voormelde besluit van de regent - voormelde besluit - versturen aan de partij van een kopie van de memorie van antwoord - partij ter kennis - rechtsplegingsvergoeding - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - termijn voor het toesturen - termijn voor...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 242.999 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - vermoeden van afstand - kandidatuur - advocaten - verzoek tot voortzetting - dringende noodzakelijkheid - verzoek tot voortzetting van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling - vergoeding ten bedrage - termijn - schorsing ten laste - reglement - vermoeden van afstand van het geding - regeling van de...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 243.000 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - publicatie - laatste memorie - identiteit - gemeente - clement - publicatie van het arrest - voorzitter - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - naam van de gemeente - naam van de partij - nietigverklaring van de beslissing - ontvankelijkheid - partij tot de kosten - afdeling bestuursrechtspraak - publicatie van de arresten...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 243.001 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - publicatie - laatste memorie - identiteit - gemeente - clement - publicatie van het arrest - voorzitter - memorie van antwoord - memorie van wederantwoord - naam van de gemeente - naam van de partij - nietigverklaring van de beslissing - ontvankelijkheid - partij tot de kosten - afdeling bestuursrechtspraak - publicatie van de arresten...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 243.002 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
tenlastelegging - schepen - tuchtcommissie - financieel beheerder - verwerende partij - conflictanalyse - gemeentesecretaris - college - brief - beoordeling - obstructie - betaling - sociaal huis - tuchtoverheid - gemeente - burgemeester - notaris - schepencollege - stuk - college van burgemeester - gemeenteraad - verweer - laatste memorie -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.003 du 20 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
modification - permis - aménagement - projet - terrasse - collège - permis d urbanisme - plan - zone - collège des bourgmestre - demandeur - échevin - application - avis de la commission - avis de la commission de concertation - parcelle - partie - maison - hauteur - objet de la demande - commission de concertation - situation - avis du...
Conseil d'État - arrêt n° 243.004 du 20 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
autorisation - arme - exécution - autorisation de port - urgence - extrême urgence - arrêté royal précité - lois sur le conseil d État - autorisation de port d armes - traitement - autorisation de port d arme - publication - emploi - sécurité privée - solution - charge de la partie requérante - situation - charge de la partie -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.005 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
perceel - operator - arrest - regeling van de rechtspleging - advocaten - dringende noodzakelijkheid - besluit van de regent - kosten van de vordering - uitrusting - verlichtingstoestellen - kosten van de vordering tot schorsing - tussenkomende partij - functionele verlichting - beslissing van de raad van bestuur - beslissing van de raad -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.006 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
arrest - advocaten - schadevergoeding tot herstel - afstand - verzoek om schadevergoeding tot herstel - onwettigheid - orthopedische activiteiten - gunning van de overheidsopdracht - universitair ziekenhuis - universitair ziekenhuis gent - concessie voor het uitvoeren - verzoek om schadevergoeding - beroep tot nietigverklaring - verzoek tot...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.007 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - arrest - hogeschool west - snoepautomaten van de campussen - overheidsopdracht voor de uitbating - advocaat maarten - partner - bijdrage - coca cola - partij gevraagde - nietigverklaring van de beslissingen - omstandigheid - onderhandelingsprocedure - ongekende datum - overheid - kamer arrest -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.008 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - gemeenschap - arrest - advocaten - medium - departement cultuur - bvba - opdracht - restauratie - bvba viering - bijdrage - bedrag - bestek - restauratie stucwerk plafond - wouters voor de partijen - overheid - aangetekend schrijven - overheidsopdrachten - partijen gevraagde - rechtsplegingsvergoeding - wouters...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.009 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - arrest - scholengroep impact - aankoop - overheidsopdracht - bijdrage - inschrijving van bvba - gunningsbeslissing - kamer arrest - kosten van de vordering - kosten van de vordering tot schorsing - nietigverklaring van de beslissing - omstandigheid - state heft - stommels - tenuitvoerlegging van de beslissing -...
Conseil d'État - arrêt n° 243.010 du 20 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
audience - indemnité de procédure - décision d octroi d une attestation - charge de la partie - charge de la partie adverse - décision d octroi - greffier assumé - avocat - conseil d État - conseil de recours - contribution - procédure devant le conseil d État - raison du retrait - présent arrêt - procédure électronique - procédure...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 243.011 dd. 20 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
overlast - vaststelling - overlast op de parking - plaats - lounge - dringende noodzakelijkheid - aanmaning - sluiting - beoordeling - voorwaarde - vaststellingen inzake nachtlawaai - plaat - bestuurlijk verslag - plaats verzoeker - lust - horecazaak - nachtlawaai - huidige stand - huidige stand van de procedure - objectieve vaststellingen -...
Conseil d'État - arrêt n° 243.012 du 20 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
épreuve - conseil de recours - décision d octroi - exécution - décision d octroi d une attestation - motivation - patient - épreuve de médecine - étudiant - conseil d État - échec - motif - irrégularité - ère - compétence - argument - réussite - extrême urgence - note - conseil de classe - recevabilité - troisième année -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.013 du 21 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
partie - permis - autorité - autorité compétente - permis d environnement - prolongation - délai - demandeur - partie intervenante - durée - auto - commune - rappel - expiration - collège d environnement - disposition - demande de prolongation - projet - application - décision du collège - absence - envoi - dossier - décision du...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.014 du 21 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
règlement - argument - indemnité - audience - règlement général - règlement général de procédure - indemnité de procédure - désistement d instance - conseil d État - chambre - charge de la partie - charge de la partie requérante - extrême urgence - réduction drastique - réduction drastique du nombre de panneaux - exécution -...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 243.015 du 21 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
paiement - arrêté du régent - audience - chambre - droit - conseil d État - virement - paiement des droits - même arrêté - premier auditeur - introduction - procédure ordinaire - contribution - conseiller d État - sein du service - compte bancaire - communication - avocat - service - sein du service public fédéral des finances -...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 243.016 dd. 22 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
luifel - volume - bouwvolume - arrest - constructie - deputatie - terras - opening - hoofdgebouw - onderdeel - garage - stalen structuur - bruto bouwvolume - veranda - vaststelling - bepaling - vergunningsplicht - residentiële functie - cassatieberoep - berekening - rechtstreekse aansluiting - sprake - andere zijde - berging - fysisch...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 243.017 dd. 22 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
voorafgaande vergunning - stedenbouwkundige vergunning - bewijs - administrateur generaal - agentschap - brief - laatste memorie - vertrouwensbeginsel - vergunning - uiterste datum - arrest - mail - initiatief op de inplantingsplaats - memorie van antwoord - gezondheid - vaststelling van de regels - vaststelling van de regels voor het verlenen...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 243.018 dd. 22 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
advies - exploitant - vergunning - deputatie - aanvraag - lijst - tussenkomende partij - stuk - herberekening - stal - agentschap - passende beoordeling - aanvrager - hoorzitting - ongunstig advies - speciale beschermingszone - maatregel - vermindering - college - impact - betekenisvolle aantasting - dier - tuinbouwbedrijf - kader - procentuele...
Raad van State (7de kamer) - arrest nr. 243.019 dd. 22 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
verzoekster - ministerieel besluit - grondwet - activiteit - verlenging - aanvraag - bepaling - volledige erkenning - erkenning - ziekenhuisapotheker - agentschap - bijzondere beroepstitel - verlenging van de erkenning - artikel - afdeling - bevoegdheid - beoordeling - laatste memorie - arrest - vaststelling - grondwet buiten toepassing -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.020 dd. 22 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
dringende noodzakelijkheid - arrest - studiebureau - vermoeden van afstand - bijdrage - besluit van de regent - verzoek tot voortzetting - verzoek tot voortzetting van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling - regeling van de rechtspleging - stadslandschap - rechtspraak van de raad van state - termijn - reglement -...
Conseil d'État - arrêt n° 243.021 du 22 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
enseignement - humanités générales - équivalence - étude - programme - cours - seconde langue - enseignement secondaire - bulletin - parties requérantes - fille - cursus - examen - extrême urgence - niveau - certificat d enseignement - année scolaire - diplôme - certificat d enseignement secondaire - absence - bulletin canadien - fruit...
Conseil d'État (13e chambre) - arrêt n° 243.022 du 22 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
projet - parties requérantes - immeuble - erreur manifeste - contexte - erreur manifeste d appréciation - collège - violation - zone - implantation - fonctionnaire - collège communal - motivation - plan - fonctionnaire délégué - terrain - intégration - vis-à-vis - regard - autorité - nombre de logements - motif - compte - application...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.023 dd. 23 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
wolf - partijen tot tussenkomst - dringende noodzakelijkheid - arrest - advocaten - schrijven - bvba asbest partners - bvba asbest - tijdelijke handelsvennoot - partij met een brief - raadslieden van de partij - regeling van de rechtspleging - regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state - sluiting...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.024 dd. 23 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
toestel - offerte - testrapport - kritiek - standaard - rapport - inschrijver - bestek - fabrikant - laatste memorie - slotte - mogelijkheid - administratief dossier - bepaalde opdrachten - bepaalde opdrachten voor werken - certificaat - beginsel - dienst - levering - arrest - aanvullende memorie - afmeting - verweer - opheffing - opdracht -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.025 dd. 23 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
opdracht - perceel - werknemer - sociale werkplaatsen - subonderdeel - offerte - betrokken werknemers - meerderheid - onderneming - handicap - inschrijving - mailbericht - arbeid - dienst - mail - beoordeling - lijst - laatste memorie - memorie van wederantwoord - selectie - bedrijf - overheidsopdrachten - normale omstandigheden - beslissing -...
Raad van State (12de kamer) - arrest nr. 243.026 dd. 23 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
offerte - materiële fout - post - eenheidsprijs - overheid - koninklijk besluit plaatsing - beoordeling - materiële vergissing - andere inschrijvers - opdracht - vraag - sprake - werkelijke bedoeling - proportie - rekenkundig nazicht - bepaling - prijs - fout - vergelijking - marktprijs - werkelijke bedoeling van de inschrijver - rekenfout -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.027 du 23 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
délai - arme - loi sur les armes - province - autorisation - armes à feu - décision du gouverneur - courrier - conséquence - conseil d État - copie de la décision - objet d un recours en annulation - objet d un recours - permis - charge de la partie adverse - autorisations de détention - charge de la partie - premier moyen - service...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.028 du 23 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
infraction - système - point - mesure - constitution - amende - montant - système de caisse - obligation - disposition - annexe - cour - principe - projet - ingérence - système de caisse enregistreuse - maximum - vertu - secteur - ticket de caisse - application - question - combinaison - compte - montant des amendes fiscales - fondement -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.029 du 23 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
collège - cargo - collège d environnement - amende - membre - procès-verbal - composition - procureur du roi - affaire sans suite - amende administrative - conseil d État - procès-verbal d infraction - audience - cours - dossier - lutte contre le bruit - arrêté du gouvernement de la région - moyen - même dossier - part - raison -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.030 du 23 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
collège - amende - procès-verbal - procureur du roi - membre - procès-verbal d infraction - affaire sans suite - collège d environnement - cours - amende administrative - conseil d État - audience - moyen - lutte contre le bruit - séance - arrêté du gouvernement de la région - arrêté du gouvernement - membres du collège -...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.031 du 23 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
transport - collège - amende - membre - collège d environnement - cours - procès-verbal - procureur du roi - séance - composition - conseil d État - audience - amende administrative - arrêté du gouvernement - arrêté du gouvernement de la région - lutte contre le bruit - affaire sans suite - procès-verbal d infraction - environnement...
Conseil d'État (15e chambre) - arrêt n° 243.032 du 23 novembre 2018Conseil d'Etat (Strada)
cargo - collège - amende - membre - procès-verbal - collège d environnement - procureur du roi - cours - procès-verbal d infraction - affaire sans suite - composition - délibération - amende administrative - conseil d État - séance - moyen - dossier - arrêté du gouvernement de la région - lutte contre le bruit - membres du collège -...
Raad van State (10de kamer) - arrest nr. 243.033 dd. 23 november 2018Conseil d'Etat (Strada)
spoedeisendheid - verzoeker - onveilige verkeerssituatie - betoog - autoverkeer - arrest - ernstige nadelen - tramsporen - college van burgemeester - grondvoorwaarde - schepenen van de stad - ruimtelijke ordening - reden - advocaten - testperiode - advocaten kris - hoofdstedelijke gewest - verkeersveiligheid - beroep tot nietigverklaring -...

DROIT ET JUSTICE (2) : Droit Belge

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Tolérance administrative pour les résidents belges travaillant au Grand-Duché de LuxembourgDroit Belge
Le 16 mars 2015, un accord concernant la fiscalité des frontaliers belges travaillant au Grand-Duché de Luxembourg a été signé (...)
[UPDATE] Augmentation des droits de mise au rôleDroit Belge
Publication de la loi sur la réforme des droits de greffe.
Clause de non-concurrence : dépassement de la durée autorisée possible ?Droit Belge
Dans un arrêt du 23 janvier 2015, la Cour de cassation s'est prononcée sur une question qui faisait l'objet d'un débat de longue date concernant les clauses de non-concurrence.
[Fiches Pratiques] Nouvelle rubrique: Droit des ContratsDroit Belge
DroitBelge.Net a le plaisir de vous annoncer la mise en ligne d'une nouvelle rubrique au sein des fiches pratiques: "Droit des Contrats".
Quand une société d?auteurs viole la loi sur le droit d?auteur ? et se fait condamnerDroit Belge
Qui trop embrasse mal étreint. Insatisfaite de la loi, la Sabam a voulu faire le forcing et contraindre unilatéralement les FAI à payer une " taxe " sur les téléchargements (...)
Contester une factureDroit Belge
Vous avez reçu une facture de votre fournisseur. Après examen, vous souhaitez la contester (...)
Moniteur Belge : Avril 2015Droit Belge
L'article propose une sélection de textes normatifs publiés durant le mois d'avril 2015
Le règlement "succession" ou la possibilité de choisir la loi applicable à sa successionDroit Belge
Le Règlement européen n° 650/2012 constitue un pas en avant en matière de successions transfrontalières
« Régime Diamant » : cadeau ou nécessité ? Droit Belge
Alors qu'il n'est pas encore voté, le nouveau régime fiscal applicable au secteur diamantaire, improprement désigné sous les appellations " taxe diamant " ou " ", fait déjà l'objet de nombreuses critiques (...)
La restitution de la taxe sur la conversion des titres au porteurDroit Belge
Par un arrêt rendu le 5 février 2015, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 (...)

DROIT ET JUSTICE (3) : SPF Justice

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Rapport annuel 2017 de la DG Ḗtablissements pénitentiairesSPF Justice
Les dossiers pénaux plus facilement accessibles pour les détenus et les citoyensSPF Justice
Davantage de tribunaux accessibles par voie numériqueSPF Justice
Cour de cassation: Emploi des langues dans les communes « à facilités » de la périphérie bruxelloiseSPF Justice
Cour de cassation : application de la jurisprudence Salduz de la CEDHSPF Justice
Les victimes d'actes de terrorisme reçoivent des réponses sur le soutien financier et sur l’indemnisationSPF Justice
Cour de cassation: Contribution à l'aide juridique de deuxième ligneSPF Justice
Le ministère de la Justice du Burkina Faso visite son homologue belgeSPF Justice
A l’écoute des victimes d’abus sexuelsSPF Justice
Examen pour les armuriersSPF Justice

DROIT ET JUSTICE (4) : Strada - Mises à jour

News  Quitter - Actualiser - Sources - 3 dernières news - Archives 24h - Jobs et emplois - Haut de page
Les revues suivantes ont fait l'objet hier d'une mise à jour sur Strada lexStrada - Mises à jour
Bulletin social et juridique, 2018/618 - 30 novembre 2018
Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2019/3 - 18 janvier 2019

DROIT ET JUSTICE (5) : Flux supprimé, momentanément inaccessible ou pas d'infos récentes - cliquer ici pour vérifier.